งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
งานด้านบัญชีและการเงิน  ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ทั้งระบบ  ตรวจสอบและจัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายทุกประเภท  วางแผนและจัดทำงบประมาณการเงิน รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ต่อผู้บริหาร  จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน สรุปต้นทุนการผลิต ( ทำ REPORT P&L )  วิเคราะห์งบ ควบคุมดูแลการจัดทำประมาณการเงินสด  บริหารการรับจ่ายเงิน,จัดทำรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง  บริหารการปิดบัญชี ปิดงบการเงินประจำเดือน/ประจำปี งานด้านภาษี  ตรวจสอบเอกสารต่างๆ รายงานภาษีซื้อและภาษีขา
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000-30,000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
ปฏิบัติงานด้านการขายคอนโด รักษาเป้าการขายต่อเดือน โทรคุยกับลูกค้า เพื่อเจรจาการขาย นำเสนอคุณสมบัติต่างๆ ในด้านที่ดีและเป็นประโยชน์ของแต่ละโครงการของบริษัทให้กับลูกค้่ ออกบูธแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ดูแลรับผิดชอบความสะอาด ความพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ในการออกบูธ รักษาอุปกรณ์เครื่องมือการขายให้พร้อมสำหรับการขายและการออกบูธ
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3 ด่วนๆ   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน + คอมมิชชั่น
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
1. คิดสร้างสรรค์งานสื่อคอนเทนต์ทุกรูปแบบของบริษัท บน Social media ออนไลน์ Tiktok,Youtube, FB Page, IG, ของบริษัทได้ 2. วางโครงเรื่องของ content ประกอบกับ customer journey ของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ท้ายที่สุด content สามารถเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ได้ 3. วางแผนคิด content เตรียมไว้ล่วงหน้า 1-3 เดือน เพื่อเป็นการวางแผนให้กับทีมงาน หรือการสร้าง promotion ประกอบกับ content 4. ประสานงานการทำงานร่วมกับ Graphic Designer เพื่อสร้าง Post, ADS. & Content เพื่อลง social media ต่างๆ 5. เขียน content gui
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000-20,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
ขับรถขนส่งพนักงานไปประจำไซต์ก่อสร้าง และซื้อของ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000 + OT
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
ควบคุม บริหารงานสายตรวจ ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย รปภ.
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาทขึ้นไป ( ตามประสบการณ์ )
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
-ควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้านประจำอาคาร หรือพื้นที่ พนักงานทำความสะอาดทั่วไป -กำหนดมาตรฐานความสะอาด ตรวจสอบคุณภาพ QC ห้องโอน ห้องตัวอย่าง พนักงานถือเป็นหลักปฏิบัติตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด รวมทั้ง กฎเกณฑ์และระเบียบในการ ทำงานเพื่อให้งานทุกอย่างในแผนบรรลุถึงมาตรฐานที่ได้วางไว้ -จัดตารางการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมและสมดุลกับงาน -ตรวจพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจำ เพื่อดูแลให้งานด้านแม่บ้านเป็น ไปตามมาตรฐานที่กำหนด -ประสานงานกับแผนกซักรีดและแผนกช่างเป็นประจำเพื่อความ สะดวกในการเบิกจ่ายผ้าประเ
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 14000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงงานและบริษัท จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ ประสานงานกับสมาชิกในทีมออกแบบอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารที่สอดคล้องกันและถูกต้อง นำเสนอแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับทีมข้ามสายงานและผู้นำระดับสูง, อายุ, 0 - 3 ปี, เฟอร์นิเจอร์, AutoCAD, Illustrator, SketchUp, V-Ray , Photoshop, Solid Work, Solidworks
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 22,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00 น. -18:00 น. ทำงานวันเสาร์ เวลา 09:30 น. -17:30 น มีความรู้ความสามารถ ในรายละเอียดของงาน interior เป็นอย่างดี ตรวจสอบติดตามการทำงานของช่างผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้องและรายงานความคืบหน้าของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจเช็คปริมาณงานให้ตรงตามแบบ ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดงานที่กำหนด ดูแล-ควบคุมการปฏิบัติงานของช่าง, ผู้รับเหมา, supplier, และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแล-ควบคุมง
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
- จัดทำเอกสารในการขายหลังจากที่พนักงานขายปิดการซื้อขาย - จัดทำเอกสารงานธุรการทั่วไป - จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ยอดขาย - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในองค์กรเพื่อดำเนินการขายให้เสร็จลุล่วง - ต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : โครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
1. ควบคุม กำกับดูแล การติดตั้ง งานโครงการ 2. ดูแลประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในภายนอก-ผู้ควบคุมงานโครงการลูกค้า 3. สำรวจสภาพแวดล้อมหน้างาน ก่อนการติดตั้ง ให้พร้อมปฏิบัติงาน 4. แจ้งและดำเนินการเกี่ยวกับ การขนส่ง/ติดตั้ง ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของบริษัท 5. แก้ปัญหา/หาวิธี กรณีสินค้าหรือกระบวนการติดตั้งมีปัญหา 6. จัดหาหลักสูตร/จัดฝึกอบรม เทคนิคการดำเนินการติดตั้ง เพื่อให้ทีมช่างเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 7. จัดทำบันทึกการเบิกอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในการติดตั้ง 8. จัดทำรายงานปัญหางานรายสัป
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.