ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
งาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
1.ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารให้ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน 2.ประสานงานกับบริษัทออกแบบผู้รับเหมาต่างๆในการก่อสร้างอาคารปรับปรุงอาคาร 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯ ตั้งไว้ บันทึก และ ติดตาม ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อ สร้างยอดขาย ยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก บรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อบริษัทฯ และ ลูกค้า ให้บริการลูกค้าทุกคนที่เข้ามารับบริการเป็นอย่างดี ตรวจสอบสภาพรถยนต์ใหม่ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า
บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
1. โทรนัดหมายลูกค้าเข้ารับบริการภายในศูนย์บริการ 2. รับสายโทรเข้าเพื่อนัดหมายลูกค้า 3. ให้ข้อมูลลูกค้าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงาน Call Center ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท + เบี้ยขยัน
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้ (โดยทางบริษัทจะมีการจัดอบรมให้สำหรับพนักงานขายที่ไม่มีประสบการณ์ และมีการจัดอบรมให้ความรู้เมื่อมีรถยนต์รุ่นใหม่เข้ามา) บันทึก และ ติดตาม ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อ สร้างยอดขาย คำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อบริษัทฯ และ ลูกค้า ให้บริการลูกค้าทุกคนที่เข้ามารับบริการเป็นอย่างดี ตรวจสอบสภาพรถยนต์ใหม่
บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่นสูง
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์บริการและโชว์รูม 2.ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ส่งเสริมและจัดกิจกรรมของบริษัท
บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
งานทางด้านบัญชี
บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท + เบี้ยขยัน + Incentive (หยุดวันอาทิตย์ และเลือกเวรวันหยุดได้เพิ่มอีก 2 วัน)
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
1.โทรเรียนแจ้งเตือนลูกค้าต่ออายุ 2.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า 3.แจ้งงานต่อประกันให้ลูกค้าที่มีความประสงค์ต่อประกัน 4.จัดส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้า 5.ประสานงานลูกค้าหลังการขายเมื่อเกิดข้อบกพร่อง
บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,890 บาท ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น ถ้ามีบัตรนายหน้าวินาศภัย เงินเดือน 12,890 บาท ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
1. ทำหน้าที่ให้บริการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ เป็นต้น 2. ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา ตามใบแจ้งซ่อมให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง ทำงานจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น. ทำงานวันเสาร์ 8.00 - 12.00 น. หยุดวันอาทิตย์
บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ + เบี้ยขยัน (ทำงานจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ครึ่งวัน , หยุดวันอาทิตย์ )
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
ควบคุมดูแลเครื่องมือ ดูแลการเบิกจ่ายเครื่องมือ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเครื่องมือ
บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท + เบี้ยขยัน + Incentive (เดือนหนึ่งสามารถเลือกเวรวันหยุดได้ 2 วัน)
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
1. จัดเก็บเอกสาร 2. คีย์ข้อมูล 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,600 บาท + เบี้ยขยัน
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์บริการและโชว์รูม 2.ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ส่งเสริมและจัดกิจกรรมของบริษัท
บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
ซ่อมรถยนต์
บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท + เบี้ยขยัน + Incentive (เดือนหนึ่งสามารถเลือกเวรวันหยุดได้ 2 วัน)
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.