ประกาศรับสมัครงาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. บริหารจัดการห้องประชุม อบรมสัมมนา สื่อการเรียนการสอน และโสตทัศนูปกรณ์ 2. ควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ของห้องประชุม ห้องเรียนต่างๆ 3. จัดกิจกรรม อำนวยความสะดวกในการจัดสถา
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
-ดูแลการจัดเลี้ยงเวลามีการจัดเลี้ยง -ดูแลทำความสะอาดของห้องประชุม -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *สามารถเริ่มงานได้ทันที
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 336 / วัน
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
• ควบคุมดูแลรับผิดชอบการทำงานของพนักงานภายใต้สายงานในแผนกอย่างมีประสิทธิภาพ • ประสานงานกิจกรรมต่างๆ ในแผนก cleaning และแผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ • ติดต่
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1.ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ล็อบบี้ ทางเดิน บริเวณรอบอาคารลานจอดรถ ลิฟท์โดยสาร และพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ 2.ดันฝุ่น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ กรีดกระจก 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 455 บาท/วัน (รวมโอทีบังคับ 2 ชั่วโมง)
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. ทำงบ , ปิดงบประจำเดือน,ประจำปี และประสานงานกับผู้สอบบัญชีได้ 2. ควบคุมการทำงานของทีม (ผู้ใต้บังคับบัญชา AR,AP,Chq Payment,Pretty Cash Team ได้) 3. จัดทำเอกสารประจำวันและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : NA
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
- ต้องมีประสบการณ์ระดับหัวหน้าอย่างน้อย 2 ปี - ทำหน้าที่ดูแลรักษารักษาความปลอดภัย พื้นที่ทีมอบหมาย พร้อมจดบันทึกรายงานประจำวัน - ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้บริการ บุคลภายนอก / รถเข้า
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 (หรือตามประสบการณ์)
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. ทำหน้าที่ประสานงานตามนโยบายและเป้าหมายนของบริษัทฯและอาคารที่บริหาร 2. ประสานงานกับแผนกบัญชี สำนักงานใหญ่ 3. รับวางบิล จ่ายเช็ค ออกใบเสร็จรับเงิน 4. ทำหน้าที่บันทึก รายงานรับ-จ่
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 18,000 บาท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
- ทำคามสะอาดห้องพัก ดูแลความเรียบร้อย - ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพัก
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
ดูแลความเรียบร้อยในห้องผ้า ตรวจเช็ค นับสต็อกห้องผ้า เบิก-จ่าย ผ้าให้ห้องผ้า ซ่อมผ้า ส่งผ้าซัก ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานช่างทั่วไป เช่น งานสี งานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ต่า
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 15,000 บาท / เดือน
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. ดูแล รักษา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุง สาธารณูปโภคภายในอาคาร 2. ทดแทนตำแหน่งงานช่างเทคนิค หัวหน้าช่างเทคนิค ตามหน่วยงานอื่นๆ ของบริษัทฯ 3. งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมบำรุงอา
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1.ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ที่ได้รับผิดชอบ 2.ดันฝุ่น ถูพื้น ล้างห้องน้ำ กรีดกระจก 3.เปิด-ปิด/ดูแลความเรียบร้อยห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด เป็นต้น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1.บริหารจัดการดูเเลทีมเเม่บ้าน 2.ตรวจสอบ ควบคุม การปฎิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด 3.จัดทำเอกสารต่างๆ รายงานบันทึกประจำวัน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
- ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายใน ภายนอกอาคารที่รับผิดชอบ - ทำความสะอาดตามจุดที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก!!!   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
-ดูแลงานห้องผ้า และความสะอาด -เช็คสต๊อคผ้า และแยกชนิดของผ้า -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. ทำหน้าที่ดูแลรักษารักษาความปลอดภัย พื้นที่ทีมอบหมาย พร้อมจดบันทึกรายงานประจำวัน 2. ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้บริการ บุคลภายนอก / รถเข้า – ออก ภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. งานอื่นๆที
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 16,000 บาท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
• งานธุรการทั้งหมดของแผนก FSM Security รวมถึงจัดทำจดหมาย เอกสาร หรือรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย • ออกเอกสารสั่งซื้อ PR อุปกรณ์สำนักงานที่ต้องใช้ภายในแผนก FSM Security และ PR อุปกรณ์ สำหรับ Start up งานร
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
งาน CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
1. ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ วงจร เป็นต้น 2. ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา /สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคาร
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 16,000 บาท
วันที่ : 8 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.