ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1. บริหารและควบคุมงานด้านการสรรหาว่าจ้าง พนักงานสัมพันธ์ สวัสดิการ อบรมและพัฒนาบุคลากร 2. วางแผนงานและงบประมาณด้านบุคลากรประจำปี 3. จัดทำผังโครงสร้างองค์กร และแบบกำหนดหน้าที่ง
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- โทรติดตามลูกค้าให้เข้ามาชำระค่างวดของบริษัท - งานอืื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตราด่วน   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- ออกแบบระบบ และวางแผนงานบัญชี - การบริหารงานบัญชีและภาษี - การบริหารระบบตรวจสอบภายใน - ดูแล และพัฒนาบุคลากรด้านงานบัญชี - การเก็บข้อมูลงานบัญชี - การบริหารงานการเงิน - ประชุมและจ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 50,000 บาท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.จัดทำรายงานสต๊อก รวมถึงยอดขายรถที่เป็นทั้งขายสดและขายผ่อนของทั้ง 65 สาขา 2.ออกใบกำกับภาษีขายสดและขายผ่อน 3.ประสานงานและส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งรถจากบริษัทไทยซูซูกิมอเตอ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.รับผิดชอบ และดูแลระบบงาน เช่น ระบบควบคุมลูกหนี้เช่าซื้อ ,ปรับปรุงหนี้ ,ระบบขาย-รับชำระเงิน และระบบอื่น 2.เขียนโปรแกรมตามที่ SA(Software Analysis) ออกแบบ หรือตามเอกสาร Modification ได้ถูกต้อง ตามระยะเ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-รับเข้าอะไหล่จาก TSM และอะไหล่เกรด A -ตรวจเช็คและแพ็คอะไหล่ -จัดส่งอะไหล่ให้ลูกค้า
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ • ปิดบัญชี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง และจัดทำรายงานทางบัญชีประจำเดือน และประจำปี • รายงานงบการเงินประจำเดือนเสนอผู้บริหาร • ตรวจสอบ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.ควบคุมดูแล บริหารจัดการภายใน ให้ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ-ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 2.วางแผนกำหนดเป้าหมายประจำปีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 3.บริหารจัดการ ควบคุม ประเมิน และพัฒน
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ราไวย์, ฉลอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ลักษณะงาน 1.ควบคุมดูแล บริหารจัดการภายใน ให้ทำงานได้อย่างมีคุณภาพ-ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 2.วางแผนกำหนดเป้าหมายประจำปีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 3.บริหารจัดการ ควบคุม ประเ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
รายละเอียดงาน -ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ -ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ทำยอดขายการปล่อยสินเชื่อ 2. วิเคราะห์อนุมัติสินเชื่อ 3. จัดทำรายงานการติดตามลูกค้า 4. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา 5. ออกพื้นที่ทำการตลาด เพื่อ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด ชุมพร   เขต : เมืองชุมพร
อัตรา : สาขาละ 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ควบคุมทำยอดขายการปล่อยสินเชื่อ 2. วิเคราะห์อนุมัติสินเชื่อ 3. ควบคุมจัดทำรายงานการติดตามลูกค้า 4. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา 5. ควบคุมการออก
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด ชุมพร   เขต : เมืองชุมพร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. Support ระบบงานและแก้ไขปัญหาให้กับ Outlet และฝ่ายต่าง ๆ 2. พิมพ์รายงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3. ดูแลรักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัย 4. แนะนำการสอนใช้งานให้ user จนสาม
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ดูแลงาน Admin Hardware All Server & Network 2. ตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของ Server ทุกวัน 3. ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Network , Server , Mail 4. ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Computer และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ลักษณะงาน -ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ -ติดตามลูกค้าที่มีปัญหาในการผ่อนชำระค่างวด
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ลักษณะงาน 1.สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ การทำตลาดทุกช่องทาง ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 2.รับผิดชอบด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น ใบปลิว ป้ายโฆ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.เป็นพนักงานประจำ-รายเดือน 2.มีสวัสดิการประกันสังคม+สวัสดิการของบริษัท 3.จัดการงานเอกสารและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.ตรวจสอบรายละเอียด,บันทึกบัญชีเกี่ยวกับ Stock รถยึด 2.สรุปสินค้าคงเหลือรถยึด 3.สรุปต้นทุน, ราคาขาย 3.จัดทำรายงานประจำเดือน 4.ออกใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษี 5.ทำรายละเอียดประกอบงบ/กระทบยอดคงเห
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.จัดทำและดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงานประจำปีทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 2.ประเมินผล และ วิเคราะห์ผลการฝึกอบรม 3.จัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.ได้รับ PV เช็คยอดเงินหน้า PV กับเอกสารด้านใน 2.ออกเช็คตามธนาคาร 3.บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนคุมเช็ค 4.ลงเลขที่เช็คใน Express 5.เสนอเซ็นเช็ค-ถ่ายหน้าเช็ค 6.เช็คสเตสเม้นท์เช็คผ่าน รอใบเสร็จ-ส่
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 48 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.