ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- ออกแบบและร่วมจัดงาน Event เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ขององค์กร - เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
พัฒนางานบริการหลังการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ซูซูกิ ของตัวแทนจำหน่ายให้ได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายที่วางไว้
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
รับผิดชอบงานด้านบัญชี และภาษี - ตรวจสอบเอกสารงานบัญชี - บันทึกบัญชี - จัดทำภาษี - จัดทำงบฯ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1. วางแผนกิจกรรมการขายและการตลาด 2. นำเสนอข้อมูลแคมเปญด้านการส่งเสริมการขาย 3. เก็บข้อมูลลูกค้าคาดหวัง ติดตามลูกค้าคาดหวัง 4. วิเคราะห์ลูกค้า และคัดเลือกลูกค้าที่มีคุณภาพ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สตูล   เขต : ควนโดน
อัตรา : สาขาละ 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-ดูแลมาตรฐานและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสาขา /ศูนย์บริการ -เบิกจ่ายเงิสดย่อย และออกใบเสร็จแจ้งหนี้ -ตรวจสอบการลงเวลาเข้า-ออก และสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน -ดูแลพนักงานให
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : สาขาละ 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-บริหารจัดการงานบัญชีทั้งระบบ ของบริษัทและบริษัทในเครือ -วางแผนงานด้านบัญชีการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร -จัดทำงบประมาณ และงบกระแสเงินสด เพื
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-ดูแล ควบคุม บริหาร ด้านอะไหล่ จำหน่ายและจัดชื้ออะไหล่ -ปรับปรุงคุณภาพการบริการด้านอะไหล่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -ควบคุมและบริการสั่งซื้ออะไหล่ -ควบคุม ดูแลพนักงานใต้บังคับ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-รับออเดอร์ลูกค้า -เสนอขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท -วางแผนการขายสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-โทรติดตามลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.ประมวลผลประจำวัน 2.ตรวจเช็คและซ่อม หรือ ส่งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3.Test โปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย 4.Backup ข้อมูลประจำวัน และรับเรื่องและแก้ไขปัญหาโปรแกรม 5.สอนการใช้งานโปรแกรมให้ User
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.บริหารเป้าหมาย ยอดการจัดเก็บ (เป้าประจำเดือน) 2. บริหารเป้าหมาย (NPL) 3.บริหารคนทำงานให้ครบตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ 2.ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้น 3.สร้างสัมพันธ์อันดีทางการตลาดกับตัวแทนจำหน่อยรถจักรยานยนต์ และ ลูกค้าบริษัท 4.ทำหน้าท
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 8,000-12,000 บาท
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
• ทำยอดขายการปล่อยสินเชื่อ • วิเคราะห์อนุมัติสินเชื่อ • จัดทำรายงานการติดตามลูกค้า • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา • ออกพื้นที่ทำการตลาด เพื่อกระจายสื่อ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-ติตามหนี้และยึดรถ -ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก -ประสานงานกับทีมทนายความและเป็นพยานในกรณีรถมีคดี
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-ประสานงานกับสำนักงานกฏหมายภายนอก -ทำข้อมูลลูกหนี้ -จัดทำรายงานต่างๆ -จัดทำหนังสืออนุมัติ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-บริหารงบประมาณและกระแสเงินสดของบริษัท -วางแผนการจ่ายเงิน และควบคุมการรับ-จ่ายเงินของบริษัท -ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีและการเงิน
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.รับผิดชอบ และดูแลระบบงาน เช่น ระบบควบคุมลูกหนี้เช่าซื้อ ,ระบบขาย-รับชำระเงิน 2.เขียนโปรแกรมตามที่ SA(Software Analysis) ออกแบบ หรือตามเอกสาร Modification ได้ถูกต้อง 3.ประสานงานกับ SA และ IT Support เพื่อแก้ไข
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
-ตรวจสอบเอกสารในการพิจารณาสินเชื่อ -สอบถามและสัมภาษณ์ข้อมูลผู้ยื่นขอสินเชื่อ
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
1.นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ 2.ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้น 3.สร้างสัมพันธ์อันดีทางการตลาดกับตัวแทนจำหน่อยรถจักรยานยนต์ และ ลูกค้าบริษัท 4.ทำหน้าท
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.