งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- เคยผ่านงานด้านเอกสาร, ด้านรับโทรศัพท์ - มีปิยะวาจา พูดจาสุภาพ มีใจบริการ มีไหวพริบดี - ใช้งาน Computer , Internet , Microsoft Office ได้ดี
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,500-17,000 / เดือน
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 ขึ้นไป
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- รับส่งเอกสาร ทั่วไป ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี - ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
1. ขายงานบริการด้านแมสเซ็นเจอร์ ทั้งในและนอกสถานที่ได้ 2. ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า และสัญญาบริการให้ลูกค้าได้ 3. ออกเยี่ยมเยี่ยนพบปะลูกค้าได้
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,500 - 30,000 /เดือน
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- รับเช็ควางบิลและส่งเอกสารทั่วไป - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ - ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. (งานเสร็จไว เลิกไว)
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 / เดือน
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- ขายงานบริการแมสเซ็นเจอร์ ทั้งในและนอกสถานที่ ได้ - ออกเยี่ยมลูกค้า ได้ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้ - แก้ปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าได้ - ทำใบเสนอราคา และสัญญาบริการได้ - สามารถให้คอมฯ Word , Excel ได้
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,500 - 30,000 /เดือน
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ - รับส่งเอกสารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย - รับเช็ค/วางบิล ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท / เดือน
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- รับส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นอย่างดี - ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ ได้ เวลา 08.30 - 17.30 น.
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- รับส่งแว่นตา ตามสาขา ต่างๆ ได้ - วิ่งงานเป็นรอบ จำนวน 3 รอบ / วัน - วิ่งานในโซน ปทุมวัน,คลองเตย,ศูนย์สิริกิตย์ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ - เข้างาน 10.30-18.30 น. - หยุดงานทุกวันเสาร์ (ถ้าวันเสาร์ไม่หยุดจ่ายเพิ่มให้ 600 บาท)
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,750-17000 / เดือน
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ วิเคาระห์อาการเสีย - ควบคุมทีมงานช่างแอร์ ได้ - ขับรถยนต์ได้ (ใช้รถยนต์ของบริษัท) - ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ได้
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หมายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-16,500 (มีเงินพิเศษให้ด้วย)
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี - รับส่งเอกสารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย - รับเช็ค/วางบิล ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 / เดือน
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ - รับส่งเอกสารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย วิ่งงานสายเรือ - รับเช็ค/วางบิล ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา08.30-17.30 น.
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 7 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 / เดือน
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- รับส่งเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี - วิ่งงานไกลได้ มีความรับผิดชอบ - ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ ได้ - เข้างาน 08.30 - 17.30 น.
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- รับส่งเอกสารงานสายเรือ ได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี - ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ ได้ - เวลาทำงาน 08.30 - 17.30 น.
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 7 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 / เดือน
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- ขับรถมอไซด์ส่งเอกสารได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 +
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ - รับส่งเอกสารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
- รับเช็ควางบิลและส่งเอกสารทั่วไป - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี - ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. ได้
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 34 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.