ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- เรียนรู้งาน on-the-job training ในแผนกต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต 1 ปี ก่อนเข้าประจำแผนกการผลิต - ทำงานที่มอบหมายในแผนกการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มในโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 บาท / เดือน
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - วางแผนการวิจัยและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน - ประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์, พัฒนาสูตรสินค้าเบื้องต้น, พิจารณาก
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ดูแลและควบคุมเครื่องจักรใน line การผลิต - บำรุงรักษาเครื่องจักรใน line การผลิต - มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานระหว่างทดลองงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
1.ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้ถูกต้อง และทันเวลา 2.ดูแลการจัดการกระบวนการเก็บสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐที่กำหนด 3.วางแผนและดำเนินการงานด้านบำรุงรักษา
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ์พาสเจอร์ไรส์ - วางแผนการนำเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - สรุปรายงานต่างๆ ให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- รับผิดชอบ ดูแลเลี้ยงลูกโค และพื้นที่คอกโครวม - ดูแลรักษาระบบรีดนม และดูแลแม่โคภายในฟาร์ม - งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโคนม เช่น แต่งกีบ ผสมเทียม - ให้ความรู้ในการพัฒนาระบบฟาร์มโ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : ดอนตูม
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เพราะปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว และแปรรูป (ข้าวโพด หญ้าหวานอิสราเอล หญ้าเนเปียร์) เป็นต้น
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : ดอนตูม
อัตรา : หลาย   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - ให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า - ดูแล บริการหลังการขายกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 12,000 บาท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 14000 ขึ้นไป
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
1. วางแผนโครงการติดตั้งเครื่องจักร ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา 2. ดูแลและควบคุมงาน ภาคสนาม 3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- วางแผน ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ทั้ง การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต - ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณแ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : ดอนตูม
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- งานควบคุมคุณภาพ (Process control) - Process audit - ตรวจสอบ process การผสมและฆ่าเชื้อ - ตรวจสอบการ CIP ก่อนใช้งาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.