บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด


บริษัทบริหารแรงงานในกลุ่มบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)(PTTOR)บริหารธุรกิจต่างๆ อันประกอบด้วย
1.ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน (PTT Station /NGV)
2.ธุรกิจยานยนต์ (FIT Auto)
3.ธุรกิจ Café Amazon
4.ธุรกิจ 7-Eleven
5.ธุรกิจ Texas Chicken
6.found.&found.(ร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงาม)
7.ธุรกิจบริการการจ้างงานทุกสายอาชีพ (Outsource)
***ซึ่งมีสาขาอยู่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ


เลขที่1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์2(ฟอร์จูนทาวน์)ชั้น27 ห้องเลขที่ดี ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง


(เขตพญาไท ) กรุงเทพมหานคร 10400


02-641-1614 (สำนักงานใหญ่) , 092-246-1717 คุณธนนันท์ (ดุ๊ก) , 065-959-9126 คุณธนากร (แม็ค) , 092-246-6746 คุณสุมานะ (สุ)


02-641-1666


-ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัท)
-ผลตอบแทนประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัท)
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ประกันอุบัติเหตุ
-ประกันสังคม
-ค่ารักษาพยาบาล
-ค่าครองชีพ
-ค่าบ้านพักพนักงาน (เฉพาะพื้นที่พิเศษ)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-เงินช่วยเหลืองานศพ
-ค่าพื้นที่พิเศษ (เฉพาะพื้นที่เกาะสมุย/เกาะพะงัน/จ.ภูเก็ต)
-ค่าเบี้ยเลี่ยงภัย (เฉพาะพื้นที่จ.ปัตตานี/จ.นราธิวาส/จ.ยะลา/จ.สงขลา บางสาขา)

บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
× บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
1. ดูแลและประสานงานภายในร้านสาขา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ การจัดวางสินค้า ยอดขาย ราคาและโปรโมชั่นให้เป็นไปตามมาตราฐาน 2. วางแผน กำหนดตารางงาน และมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานภายในสาขา 3. บริหารงานสต็อกสินค้า ควบคุมพนักงานที่ดูแลสินค้าในสต๊อก ตรวจสอบยอดเงินสดและใบเสร็จรับเงิน 4. รับผิดชอบในการฝึกสอนประเมินผลงานและอบรมพนักงานใหม่ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 35,000 บาท / เดือน
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
1. ศึกษาผลิตภัณฑ์ สามารถเเนะนำ เเละเสนอขายให้เเก่ลูกค้าได้ 2. มีเทคนิคทางด้านการขายสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม 4. จัดเรียงสินค้าในส่วนที่รับผิดชอบ
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 บาท / เดือน
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
-สรรหาพนักงานตามความต้องการขององค์การ -สัมภาษณ์ผู้สมัคร -ทำสัญญาจ้างพนักงาน -สรุปรายงานการสรรหาประจำสัปดาห์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000 ++
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
1. ดูแล/รับผิดชอบ รวมถึงการวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการ/ งานซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ 2. สร้างมาตรฐาน และยกระดับให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 3. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้กับทีมงานได้ 4. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
1. ดูแล/รับผิดชอบ รวมถึงการวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการ/ งานซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ 2. สร้างมาตรฐาน และยกระดับให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 3. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้กับทีมงานได้ 4. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
1. ดูแล/รับผิดชอบ รวมถึงการวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการ/ งานซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ 2. สร้างมาตรฐาน และยกระดับให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 3. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้กับทีมงานได้ 4. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
1. ดูแล/รับผิดชอบ รวมถึงการวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการ/ งานซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ 2. สร้างมาตรฐาน และยกระดับให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 3. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้กับทีมงานได้ 4. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
1. ดูแล/รับผิดชอบ รวมถึงการวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการ/ งานซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ 2. สร้างมาตรฐาน และยกระดับให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 3. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้กับทีมงานได้ 4. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
1. ดูแล/รับผิดชอบ รวมถึงการวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการ/ งานซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ 2. สร้างมาตรฐาน และยกระดับให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 3. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้กับทีมงานได้ 4. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : สัตหีบ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
1. ดูแล/รับผิดชอบ รวมถึงการวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการ/ งานซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ 2. สร้างมาตรฐาน และยกระดับให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 3. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้กับทีมงานได้ 4. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.