รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
• ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และ ประเมินการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ รวมถึง สอดคล้องตามกลยุทธ์ขององค์กร โดยพัฒนา และ ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง อาทิ RCSA, KRI, Incident Management, BCP, Loss Data, ERMS ได้อย่างมีประสิทธิผล • จัดทำรายงานข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท • ศึกษาวิเคราะห์งานบริการ/กระบวนการทำงานใหม่ๆ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความ
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คล่องMicrosoft ได้ดี เช่น Excel, word 2. สามารถใช้ Excel พื้นฐาน VLOOK UP 3. สามารถสร้าง Excel Pivot table การคำนวณ 3. สามารถใช้โปรแกรม power BI 4. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
บริษัท เพียวสแควร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000-17000
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
ออกสำรวจอุบัติเหตุในนามของบริษัทประกันภัย ดูแลลูกค้า ประสานงานกับบริษัทประกันภัย ประจำสำนักงานใหญ่ ดินแดง
บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 15,000 บาท + ค่าวิ่งงานพิเศษ
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
ตรวจงานสำรวจภัย ประสานงานกับประกันภัย ตรวจสอบการทำงานของพนักงานสำรวจภัย
บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ และ ประสบการณ์
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
• พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์ • พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน ให้เหมาะสมกับความเสียหายจริงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ • รับผิดชอบการตรวจสอบงานในระบบ • ตรวจสอบราคาค่าแรง ค่าอะไหล่ให้ศูนย์บริการก่อนส่งซ่อ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 35,000 (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 21 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1.สามารถทำ Feasibility Study (Cash Flow) ของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการได้ 2.ติดต่อประสานงานและเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินเพื่อขอเงื่อนไขวงเงินกู้ Pre Finance กับธนาคาร 3.สามารถทำ Presentation เพื่อเสนอข้อมูลโครงการให้ธนาคารพิจารณา
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน Manpower Thailand
1.จัดทำใบเสนอราคา และติดตามใบเสนอราคาจากบริษัทประกันภัยและการจัดส่งให้ตัวแทน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคา วันหมดอายุ และจำนวนเงินเอาประกันภัยและยืนยันกับตัวแทน 3.รวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นจากตัวแทนก่อนส่งคำขอแจ้งงานไปยังทีมแจ้งงาน 4.ส่งเรื่องเปิดสิทธิ์การแจ้งงานเงินผ่อน แจ้งยอดชำระต่องวด จัดทำเอกสารเงินผ่อน และรวบรวมเอกสารเงินผ่อนไปยังทีมแจ้งงาน 5.ประสานงานกับบริษัทประกันกรณีแจ้งงาน และประสานงานกับตัวแทนช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของตัวแทน 6.ให้ความช่วยเหลือตัวแทน กรณ
Manpower Thailand
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-25,000 บาท ตามประสบการณ์ + Commission รายไตรมาส
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
สนใจซื้อประกันเองในราคาส่วนลดสูงสุด 12% หรือแนะนำคนที่รู้จัก หรือคนที่สนใจซื้อ หรือต้องการจำหน่าย พรบ./ประกันรถ ชั้น1,2, 3 หรือประกันชีวิต หรือประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน หรือประกันอุบัติเหตุ ประกันขนส่ง ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง สามารถซื้อประกันเหล่านั้นได้ผ่านออนไลน์ในแอฟมือถือ ธุรกิจนี้ ตอบโจทย์ชีวิตอย่างไร? - ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยงใดๆ - มูลค่าตลาดใหญ่มาก มีคนซื้อรถและประกันรถทุกวัน ทำตลาดได้ทั่วประเทศ - แค่บอกต่อ ไม่ต้องขาย ก็มีรายได้เป็นแสนต่อเดือน แม้ไม่มีบัตรนายหน้า - หย
บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามผลงาน
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
สนใจซื้อประกันเองในราคาส่วนลดสูงสุด 12% หรือแนะนำคนที่รู้จัก หรือคนที่สนใจซื้อ หรือต้องการจำหน่าย พรบ./ประกันรถ ชั้น1,2, 3 หรือประกันชีวิต หรือประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน หรือประกันอุบัติเหตุ ประกันขนส่ง ประกันสุขภาพ ประกันการเดินทาง สามารถซื้อประกันเหล่านั้นได้ผ่านออนไลน์ในแอฟมือถือ ธุรกิจนี้ ตอบโจทย์ชีวิตอย่างไร? - ไม่ต้องลงทุน ไม่มีความเสี่ยงใดๆ - มูลค่าตลาดใหญ่มาก มีคนซื้อรถและประกันรถทุกวัน ทำตลาดได้ทั่วประเทศ - แค่บอกต่อ ไม่ต้องขาย ก็มีรายได้เป็นแสนต่อเดือน แม้ไม่มีบัตรนายหน้า - หย
บริษัท รวมมิตรภาพการค้า จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามผลงาน
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เจ คอนเซ็พท์ จำกัด
-วางแผน การสั่งสินค้าเข้ามาจัดเก็บที่คลังสินค้า เพื่อส่งและกระจายให้หน้าสาขา -จัดทำรายงานและอัพเดทสต๊อคสินค้า, พื้นที่การจัดเก็บในคลังสินค้าให้เป็นปัจจุบัน -จัดทำรายงานและวิเคราะห์ Route เพื่อเซตระบบการขนส่งสินค้าให้หน้าสาขา -วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปข้อมูลประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร -ประสานงานกับแผนก หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจ คอนเซ็พท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 19000-23000
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 305 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 31 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.