บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส่วนที่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพและรับจ้างติดตามหนี้ครอบคลุมทุกประเภท เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต เช่าซื้อ สินเชื่อที่อยู่อาศัย และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึง ฟ้องร้องคดี สืบทรัพย์ และบังคับคดีทั่วประเทศไทย โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ทศวรรต

เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยบริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อิออน ธนสินทรัพย์ โตโยต้า มอเตอร์ เป็นต้น ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี

2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารธนชาต แคปปิตอล โอเค ธนบรรณ อีซี่ บาย เป็นต้น และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้

ทั้งนี้ เจเอ็มที ยังมีบริษัทในเครือ อีก 4 บริษัทคือ

1. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จํากัด
เป็นบริษัทที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งในส่วนของงานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ งานบริหารจัดการ และจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
เรามุ่งเน้นให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เป็นอันดับแรก คำนึงถึงความสามารถ ในการชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงร่วมปรึกษาหารือให้ได้ข้อยุติภายใต้แนวทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้

2. บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันภัยประเภทวินาศภัย

3.บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจด้านประกันภัยทุกประเภท

4.บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด
ดำเนินธุรกิจรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินการ เลิก หรือ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์เพื่อนำมาบริหาร
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
× บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
× บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
× บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

1. เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสาสกลนคร

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 12,000 + ค่าพาหนะ 2,000 +คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : สาขาสกลนคร

รายละเอียดของงาน
- ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์
- สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ดิน,ทรัพย์ ,ถอนการบังคับคดี
- ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่กรมบังคับคดี ,ศาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานบังคับคดี 1ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

2. เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
ดูแลบัญชีด้านการรับ/จ่าย
ตั้งหนี้ในระบบเพื่อให้ฝ่ายที่ดูแลดำเนินการตัดจ่ายเงิน
ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า
เก็บรายละเอียดบัญชีที่ดูแลทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี

3. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขา The Jas รามอินทรา

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : ฐานเงินเดือน 11,000 - 17,000 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าThe Jas รามอินทรา ชั้น 3 ซ.ลาดปลาเค้า เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้
*** สอบถามรายละเอียด 02-308-9958 , 093-5802420 (คุณต้อง) ***

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือปวช. - ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่

4. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสนญ.สุขาภิบาล 3

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ฐานเงินเดือน 11,000+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : อาคารเจมาร์ท ซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้
- บันทึกรายละเอียดลงระบบ


*** สอบถามรายละเอียด 093-580-2328 คุณนาHR , 02-308-9958 , 02-308-9815 **
IDLINE: hrjmt_na

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี.
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 หรือ ปวช. ป.ตรี ขึ้นไป.
 • หากมีทักษะในการเจรจาต่อรองจะพิจารณาเป็นพิเศษ.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5. เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสาขาภูเก็ต

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน 12,000+ค่าน้ำมัน 2,000+คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : สาขาภูเก็ต มบ.เทพบุรี

รายละเอียดของงาน
- ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึด/อายัด ทรัพย์สิน ดูแลการขายทอดตลาด
- ตรวจกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ดิน คัดถ่ายเอกสารกรมที่ดิน
- ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่กรมบังคับคดี สถานที่ราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานบังคับคดีไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถปฏบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

6. ทนายความ ประจำกรุงเทพ ด่วนมาก !!

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง 157/1-2 แขวงสะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล
- สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี
- นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ว่าความในชั้นศาลไม่ต่ำกว่า 1ปี
 • มีใบอนุญาตว่าความ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

7. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาพิจิตร

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,200+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 39/24 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 ข้างAIA. ตรงข้าม8โมบาย เยื้องร้านลุงแว่นผลาแม่น้ำ

รายละเอียดของงาน
- มีรายชื่อฐานลูกค้าให้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ
- ให้คำปรึกษาลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
- ไม่มีออกนอกพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20-45 ปี / ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีใจรักการให้บริการ
 • มีความรู้เรื่อง พรบ.ติดตามหนี้ เบื้องต้น

8. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขา ตรัง

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,140+คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ20-45 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

9. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาพิษณุโลก

อัตรา : 15 อัตรา

เงินเดือน : 10,350+ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด 50,000 บ.

สถานที่ทำงาน : 293/8 ถ.บรมไตรโลกนาถ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ตรงข้ามร้านดอยคำ เยื่องห้างE-con

รายละเอียดของงาน
- มีรายชื่อฐานลูกค้าให้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ
- ให้คำปรึกษาลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
- ไม่มีออกนอกพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. หรือ ป.ตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีใจรักการให้บริการ
 • มีความรู้เรื่อง พรบ.ติดตามหนี้ เบื้องต้น

10. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่)

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
- ประสานงานด้านเอกสาร
- คำนวณหนี้ของลูกหนี้
- แปล statement
- คำนวนทุนทรัพย์ฟ้อง
- เตรียมเอกสาร
-ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในสายงานธุรการ หรือประสานงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

11. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขากาฬสินธุ์

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 10,260 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 65-67 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 (Shop Jaymart ติดกับร้านชัยรักษ์มอเตอร์ ตรงข้ามคลินิคหมอปิยพันธุ์)

รายละเอียดของงาน
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

12. Marketing officer

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง 157/1-2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2.จัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา
3.ประสานงานภายในและภายนอกเรื่องสัญญาต่างๆของลูกค้า
4.นำเสนองานบริษัทภายนอก
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 • หากมีประบการณ์ในการธนาคาร เช่าซื้อ หรือธุรกิจบริหารหนี้สินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้พร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

13. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาหัวหิน

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,350+คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : สาขา หัวหิน

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ20-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

14. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุรินทร์

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 10,320 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 369 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ (ตึกกรุงไทยเก่าตรงข้าม โรงเรียนสุรวิทยาคาร)

รายละเอียดของงาน
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 40 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

15. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสกลนคร

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 10,350 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 1508/1-4 5 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร (Shop Jaymart ติดร้านไพศาลอิเล็คทรอนิค สี่แยกหอนาฬิกาสกลนคร)

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 -40 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

16. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครราชสีมา

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,560 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 721/2-3 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000(Shop Jaymart อยู่ติดกับร้านก๋วยเตี้ยวเย็นตาโฟ ยมราช 3)

รายละเอียดของงาน
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

17. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาเชียงราย

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,350+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 413/5 ถ.บรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57000 หอนาฬิกา ใกล้กับร้านธนพิริยะ ตรงข้ามเซเว่น

รายละเอียดของงาน
- มีรายชื่อฐานลูกค้าให้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ
- ให้คำปรึกษาลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
- ไม่มีออกนอกพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีใจรักการให้บริการ
 • มีความรู้เรื่อง พรบ.ติดตามหนี้ เบื้องต้น

18. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

อัตรา : 30 อัตรา

เงินเดือน : 10,350+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 141/76 ม.5 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (Jaymart ฝั่งเดียวกับโรงเรียนเทพมิตร ก่อนถึงแยกป่าไม้ ตรงข้ามดูโฮม)

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
- แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

19. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาเพชรบูรณ์

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 10,260+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 199/9 ม.2 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000(ช้อปเจมาร์ท)อยู่ฝั่งเดียวกับโลตัสเพชรบูรณ์เลยยูเทิร์นสี่แยกเพชรรัตน์ อยู่ข้างฟรีฟอร์มเฟอร์นิเจอร์ ตรงข้ามปั๊มแก๊ส

รายละเอียดของงาน
- มีรายชื่อฐานลูกค้าให้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ
- ให้คำปรึกษาลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
- ไม่มีออกนอกพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีใจรักการให้บริการ
 • มีความรู้เรื่อง พรบ.ติดตามหนี้ เบื้องต้น

20. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาฉะเชิงเทรา

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,500 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 371/4-5 ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (Shop Jaymart ติดกับร้านกาแฟอเมซอล อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฝั่งเดียวกับศาลเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ )

รายละเอียดของงาน
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

21. เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ ( Financial Advisor ) สาขา รามอินทรา

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 15,000-20,000 บาท

สถานที่ทำงาน : The Jass รามอินทรา 87 ถ. ลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
- ดูแลบัญชีหนี้ที่มีหลักประกัน NPL,NPA
- ลงพื้นที่,ติดต่อเจราจา และปรับปรุงโครงสร้างกับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ , รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ในการติดตามหนี้ที่มีหลักประกัน อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

22. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาร้อยเอ็ด

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 10,260 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : สาขา 1 : 56 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด Shop Jaymart อยู่ติดไปรษณีย์ไทยเทวาภิบาล สาขา 2 : 75/16 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ตึกสีส้มติดกับรับสร้างบ้าน

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 40 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

23. Admin ประกันภัยรถยนต์

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 14,000

สถานที่ทำงาน : อาคารเจมาร์ท อยู่ระหว่างซอยรามคำแหง 157/1-2

รายละเอียดของงาน
-เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์
-จัดทำใบเสนอราคา
-แจ้งประสานงานประกันภัย
-จัดทำเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานประกันภัย
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

24. ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและแก้ไขหนี้

อัตรา : 20

เงินเดือน : เงินเดือน 11,000+ คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : อาคารเจมาร์ท รามคำแหง 157/1 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ อาคาร A ชั้น L

รายละเอียดของงาน
- มีความรู้ด้านกฎหมายการทวงหนี้
- มีความรู้ด้านงานก่อนและหลังฟ้อง
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 หรือปวช. - ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่

25. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขา เพชรเกษม(บางแค)

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 11,000 -17,000 +ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : อาคาร PP BUILDING ชั้น 7 เขตบางแค

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า
*** สอบถามรายละเอียด 02-308-9958 , 093-5802420 (คุณต้อง) ***

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช.หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ติดตามหนี้ในสายงาน Legal จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่

26. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาเชียงใหม่

อัตรา : 15 อัตรา

เงินเดือน : 10,500+ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด 70,000 บ.

สถานที่ทำงาน : 288/51-52 ถนนมหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โครงการสตาร์เอวีนิว 3 (ติดกับเชียงใหม่แลนด์)

รายละเอียดของงาน
- มีรายชื่อฐานลูกค้าให้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ
- ให้คำปรึกษาลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
- ไม่มีออกนอกพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. หรือ ป.ตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีใจรักการให้บริการ
 • มีความรู้เรื่อง พรบ.ติดตามหนี้ เบื้องต้น

27. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชัยภูมิ

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 10,230 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 31/5-6-7 ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (Shop Jaymart ติดโรงเรียนสุนทรวัฒนา ฝั่งตรงข้ามธนาคารกรุงไทย)

รายละเอียดของงาน
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิ ม.3,ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

28. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาระยอง

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 10,830+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 379/2 และ 379/3 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง (Shop Jaymart อยู่ระหว่างซอยนครระยอง 6 กับซอย 8 ฝั่งตรงข้ามโฮมโปรระยอง)

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
- แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิ ม.3,ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

29. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน)

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,320+ค่าคอมมิชชั่น รายได้รวม 20,000-50,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สาขาชุมพร 536/7 ม.4 ตรงข้ามควิกลิสซิ่ง ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 , ม.6 - ปวช. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

30. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครสวรรค์

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,290+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 187/46 ถ. มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (สี่แยกวัดคีรีวงศ์ ใกล้ร้านบ้านจานดาวเทียม) ช้อปเจมาร์ท

รายละเอียดของงาน
- มีรายชื่อฐานลูกค้าให้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ
- ให้คำปรึกษาลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
- ไม่มีออกนอกพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. หรือ ป.ตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีใจรักการให้บริการ
 • มีความรู้เรื่อง พรบ.ติดตามหนี้ เบื้องต้น

31. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาราชบุรี

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 10,200+คอมมิชชั่นสูงสุด 50,000 บ.

สถานที่ทำงาน : .ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี (ร้าน Drink up Cafe เก่า ติดกับร้านต้นถุง ตรงข้ามคลินิกแพทย์เทียนชัย)

รายละเอียดของงาน
- มีรายชื่อฐานลูกค้าให้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ
- ให้คำปรึกษาลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
- ไม่มีออกนอกพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. หรือ ป.ตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีใจรักการให้บริการ
 • มีความรู้เรื่อง พรบ.ติดตามหนี้ เบื้องต้น

32. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาลำปาง

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 9,900+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : อยู่บ้านเลขที่ 272/11 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เส้นโรงเรียนประชาวิท ถัดจากโรงเรียนประชาวิทย์มาประมาณ 100 เมตร5 แยกเพ็ญทรัพย์ ติดกับร้านเบทาโก

รายละเอียดของงาน
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 -35 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

33. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขายโสธร

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 10,290+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 242 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 (Shop Jaymart ติดเมืองไทยลิสซิ่ง)

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

34. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำมหาสารคาม

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 10,200 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 391/93 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง .จ.มหาสารคาม (แถวๆสถานีตำรวจ Shop Jaymart ติดกับตลาดสด ตรงข้ามแบงค์กรุงเทพ)

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

35. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector) มีประสบการณ์ด้านงาน legal (ประจำสนญ. สุขาภิบาล 3)

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : ฐานเงินเดือน 11,000-17,000+คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ พร้อมให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามต่างๆ
- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้
- ส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การติดตามหนี้สิน 3 ปีขึ้นไปด้านงาน Legal เท่านั้น
 • มีความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการทวงถามหนี้
 • มีความรู้ด้านการคำนวนหนี้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

36. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครปฐม

อัตรา : 15 อัตรา

เงินเดือน : 10,890+ค่าคอมมิชชั่นสูงสุด 50,000 บ.

สถานที่ทำงาน : 171/2 ถนนเทศา ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม (ตรงข้ามบริษัท ฐิติกร ติดสยามชัยการไฟฟ้า)

รายละเอียดของงาน
- มีรายชื่อฐานลูกค้าให้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ
- ให้คำปรึกษาลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
- ไม่มีออกนอกพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. หรือ ป.ตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีใจรักการให้บริการ
 • มีความรู้เรื่อง พรบ.ติดตามหนี้ เบื้องต้น

37. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาบุรีรัมย์

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,320 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 46/21-22 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (Shop Jaymart ตรงข้ามร้านซุ่ยเฮงเส็ง ตรงสี่แยกไฟแดง เป็นตึก 3 ชั้น ติดป้ายรถทำเงิน ตลาดทอง)

รายละเอียดของงาน
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

38. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชลบุรี

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 10,830 + คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : ซ.ห้วยกะปิ 1 ถนนสุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ ชลบุรี ( Shop Jaymart ตรงข้ามโชว์รูมฮอนด้า แถวใกล้ห้างโลตัสชลบุรี) )

รายละเอียดของงาน
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน
- ให้คำปรึกษา และแนะนำเรื่องการประนอมหนี้กับทางลูกค้า
- แนะนำช่องทางการชำระเงินของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะพื้นฐานในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

39. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาอุบลราชธานี

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 10,350 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 606,608 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (Shop Jaymart สี่แยกหนองบัว แถวร้าน indek ตรงข้ามตลาดหนองบัว)

รายละเอียดของงาน
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน
- ให้คำปรึกษา และแนะนำเรื่องการประนอมหนี้กับทางลูกค้า
- แนะนำช่องทางการชำระเงินของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

40. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาอุดรธานี

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 10,200 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 216 ตึกธนาคารกรุงไทยเก่า ถนนด้านหลังยี่สุ่น อาคาร3ชั้น เลขที่ 216 ถนนหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 แถวทุ่งสีเมือง ตรงข้ามคลินิกหมอภิญโญ

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

41. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาขอนแก่น

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 10,500 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 457/5 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (Shop Jaymart อยู่ติดกับร้านสตรอว์เบอร์รี่เคส ฝั่งตรงข้ามร้านแอดไวซ์ สาขาหน้าเมือง ) ข้างธนาคาร กรุงเทพ เลยห้าง แฟร์รี่

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

42. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขากาญจนบุรี

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,350+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 233-235 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 ตรงข้ามธนาคารอิสลาม อาชีวการกาญจนบุรี ฝั่งเดียวกัน

รายละเอียดของงาน
- มีรายชื่อฐานลูกค้าให้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ
- ให้คำปรึกษาลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
- ไม่มีออกนอกพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. หรือ ป.ตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีใจรักการให้บริการ
 • มีความรู้เรื่อง พรบ.ติดตามหนี้ เบื้องต้น

43. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาหทัยราษฎร์

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : ฐานเงินเดือน 11,000+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ติดตามสินเชื่อค้างชำระหรือให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้พิการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

44. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาบางเสาธง (สมุทรปราการ)

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 11000 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : อาคารพาณิชย์ City park 382/21 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ (อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโลตัส City park หลังตลาดใจโต ศูนบริหารสหกรออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ)

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 หรือปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ติดตามสินเชื่อค้างชำระหรือให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้พิการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

45. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาลาดพร้าว 101

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : ฐานเงินเดือน 11,000+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ติดตามสินเชื่อค้างชำระหรือให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้พิการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

46. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขา บางบัวทอง (นนทบุรี)

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 11000 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : โครงการ เอส พี กรีน วิลเลจ 89/20 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (เลย Maxveru ไปนิดนึง เป็นอาคารพาณิชย์ อยู่ใกล้ๆร้านซุชิคำโตและร้านทอง) วัดลาดปลาดดุก

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 หรือปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ติดตามสินเชื่อค้างชำระหรือให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้พิการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

47. Part-time

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 353 /วัน

สถานที่ทำงาน : 187 อาคาร เจ มาร์ท ถนน รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

รายละเอียดของงาน
-ตรวจสอบข้อมูล
-คีย์ข้อมูล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

48. เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ (สายงานธนาคาร)

อัตรา : 40 อัตรา

เงินเดือน : ฐานเงินเดือน 11,000-17,000 + คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า เพื่อจัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้นโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

*** สอบถามรายละเอียด 093-580-2349 คุณนกHR , 02-308-9958 , 02-308-9815 ***

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-45ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ติดตามสินเชื่อค้างชำระหรือให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

49. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขากระบี่

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 10,410 +คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : จังหวัดกระบี่

รายละเอียดของงาน
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
- บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน
- ให้คำปรึกษา และแนะนำเรื่องการประนอมหนี้กับทางลูกค้า
- แนะนำช่องทางการชำระเงินของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิม.6หรือ ปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในการติดตามหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

50. ธุรการบังคับคดี

อัตรา : 5

เงินเดือน : 14,000

สถานที่ทำงาน : อาคารเจมาร์ท ซอยรามคำแหง 157/1-2 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลงานด้านเอกสารของฝ่ายกฎหมาย หรือบังคับคดี
2.จัดเก็บ คัดแยก และรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การปฎิบัติงานของหน่วยงาน
3.ควบควมดูแลจัดเก็บเอกสารสัญญา จัดทำแฟ้มประวัติลูกค้า จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการประสานงานเพื่อส่งเรื่องต่อ
4.จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบงานกฎหมาย หรือบังคับคดี
5.ประสานงานภายในองค์กร
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ด้าน Word , Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบต่องาน

51. Quality Officer

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงานส่วนต่างๆ สรุปผลและนำเสนอ
- Monitor การทำงานของหัวหน้างานและส่วนอื่นๆ โดยใช้ EM หรือ Program ต่างๆ
- สรุปผลการทำงานในรูปแบบสิถิติ และนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลขององค์กร
- ทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบต่างๆ
- จัดทำข้อมูลของ OA เช่น คอมมิชชั่น, รายงานยอดเก็บ
- สามารถจัดทำ นำเสนอวิธีการ เพื่อวัดผล KPI ของพนักงาน
- จัดทำรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง Computer Science, สถิติ , MIS หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการจัดการเก็บข้อมูล การดูแลฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

52. เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (ประจำสนญ.สุขาภิบาล3)

อัตรา : 100 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน 13,000-17,000 + คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยอดค้างชำระ
- แจ้งข้อมูลในการชำระให้ลูกค้าทราบ
- ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกค้า
- เจรจาปรับโครงสร้างให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาการชำระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ติดตามสินเชื่อค้างชำระหรือให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสื่อสาร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

53. เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ ( Financial Advisor ) ประจำThe Jas รามอินทรา

อัตรา : จำนวน 12 อัตรา

เงินเดือน : รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ห้างเดอะแจสรามอินทรา ชั้น 2 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
- เจรจากับลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระ และเสนอสิทธิพิเศษให้ทางลูกค้าทราบ
- ให้คำปรึกษา พร้อมหาแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า
- ออกพบลูกค้านอกสถานที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารสินทรัพยไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • หากมีประประสบการณ์สายงานธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานนอกพื้นที่ ออกไปพบลูกค้าได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

54. ช่างซ่อมบ้าน ประจำสาขาภูเก็ต

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : จ.ภูเก็ต

รายละเอียดของงาน
- ดูแลงานซ่อมระบบประปา ไฟฟ้า และระบบอาคารทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
- ควบคุมการทำงานของทีมผู้รับเหมา
- นำเสนองานต่อหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านระบบประปา ไฟฟ้า และอาคาร ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถขับรถกระบะได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

55. เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สาขา The jas รามอินทรา

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : ฐานเงินเดือน 13,000-17,000+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : ปฎิบัติงานที่ ห้าง The jas รามอินทรา ชั้น 3 ถนนลาดปลาเค้า กม.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยอดค้างชำระ
- แจ้งข้อมูลในการชำระให้ลูกค้าทราบ
- ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกค้า
- เจรจาปรับโครงสร้างให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาการชำระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 22-45 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ติดตามสินเชื่อค้างชำระหรือให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสือสาร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

56. เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ประจำThe jas Urban ศรีนครินทร์

อัตรา : จำนวน 10 อัตรา

เงินเดือน : 11,000 - 17,000 บาท ค่าคอมมิชชั่น 20,000 - 50,000 บาท

สถานที่ทำงาน : The jas Urban ศรีนครินทร์ ชั้น 3

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20-45 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ติดตามสินเชื่อค้างชำระหรือให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การสือสาร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

57. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาศรีสะเกษ

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 10,200 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์
- แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

58. เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ ( Financial Advisor ) สาขา ภูเก็ต

อัตรา : 6 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน 18,000 +ค่าครองชีพ 2,000 +ค่าคอมมิชั่น

สถานที่ทำงาน : 15/16 ถนนรัษฏานุประดิษฐ์ ต.รัษฏานุประดิษฐ์ อ.เมืองภูเก็ต 83000

รายละเอียดของงาน
- เจรจากับลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระ และเสนอสิทธิพิเศษให้ทางลูกค้าทราบ
- ให้คำปรึกษา พร้อมหาแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า
- ออกพบลูกค้านอกสถานที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารสินทรัพยไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • หากมีประประสบการณ์สายงานธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานนอกพื้นที่ ออกไปพบลูกค้าได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

59. เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ ( Financial Advisor ) สาขา ชลบุรี

อัตรา : 18 อัตรา

เงินเดือน : รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ซอยห้วยกระปิ 1 ตรงข้ามเซว็นทรัล กับศูยน์ ฮอนด้า อยู่หน้าปากซอย ห้วยกะปิ 1 ก่อนถึงโรงแรมไดมอน อยู่ตรงข้ามโลตัสที่อยู่ติดกับตึกคอม 7/15,7/16 หมู่ 1(บ้านเสม็ด) ถ.สุขุมวิท ซ.ห้วยกะปิ 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง

รายละเอียดของงาน
- เจรจากับลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระ และเสนอสิทธิพิเศษให้ทางลูกค้าทราบ
- ให้คำปรึกษา พร้อมหาแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า
- ออกพบลูกค้านอกสถานที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารสินทรัพยไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถทำงานนอกพื้นที่ ออกไปพบลูกค้าได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

60. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาสุโขทัย

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,200+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 19/3 ถ. สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 (Shop Jaymart ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ แถววงเวียนหอนาฬิกาสุโขทัย))

รายละเอียดของงาน
- มีรายชื่อฐานลูกค้าให้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีการอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ
- ให้คำปรึกษาลูกค้าที่ค้างชำระหนี้
- ไม่มีออกนอกพื้นที่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ / อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. หรือ ป.ตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีใจรักการให้บริการ
 • มีความรู้เรื่อง พรบ.ติดตามหนี้ เบื้องต้น

61. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำ สาขาเซียร์รังสิต

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : เงินเดือน 11,000+17,000 คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : เชียร์รังสิต ชั้น 9 ฝั่งโรงแรม เอเชียแอร์พอต ห้อง 905-906

รายละเอียดของงาน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ
- เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช.หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ติดตามสินเชื่อค้างชำระหรือให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่

62. พนักงานทำความสะอาด สาขาชลบุรี

อัตรา : 4 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ชลบุรี

รายละเอียดของงาน
- ทำความความสะอาดบ้านและคอนโด
- เก็บขยะทำความสะอาด
- ตัวต้นไม้, ตัดหญ้า
- ฉีดปลวก
- ขับรถยนต์พาทีมออกไปทำความสะอาดตามที่ต่างๆ
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป(ไม่จำกัด)
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • สามารถออกนอกพื้นที่ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

63. หัวหน้าควบคุมทีมติดตามหนี้(OA Supervisor) รามคำแหง 157

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อาคาร เจมาร์ท รามคำแหง 157

รายละเอียดของงาน
- ประสานงานกับทีมงาน Outsource (OA)
- บริหารงานตัวเลขให้ตามเป้าหมาย TG บริษัท
- เดินทางไปติดตามยอดที่ OA ต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • เพศ หญิง
 • มีประสบการณ์ควบคุมงาน Outsource (OA) 2 - 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกนอกพื้นที่ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้ดี

64. Collection Supervisor ประรามคำแหง 157

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : รามคำแหง 157

รายละเอียดของงาน
- ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน
- กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย
- สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ประจำวัน , สัปดาห์
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ทุกสาขา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานเร่งรัดหนี้สิน 3-5 ปีขึ้นไป ด้าน Card ,Loss on sale , Legal , เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์
 • มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการเจรจาที่ดี สามารถบริหารคนได้
 • มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี นำเสนอ และให้คำปรึกษา
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

65. เจ้าหน้าที่สินเชื่อและประกันภัย สาขาชลบุรี

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 10,000 - 14,000(ประสบการณ์) + คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : ซ.ห้วยกะปิ 1 อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับลูกค้าทั้งช่องทาง Online/Offline
- สามารถหากลุ่มเป้าหมาย และ กลุ่มลูกค้าใหม่ตลอดเวลา
- ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเพื่อหาช่องทางในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
- บันทึกและติดตามลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการปิดการขาย
- สร้างยอดขายประกันภัยรถยนต์และประกันอุบัติเหตุให้เป็นไปตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านประกันภัย สินเชื่อ 3 - 6 เดือนขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์งานขาย สินเชื่อ ประกันภัยและมีใบอนุญาติเป็นนายหน้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับทีมได้ดี
 • รักงานขายและบริการลูกค้า
 • สามารถลงพื้นที่จัดกิจกรรมภายในจังหวัดนั้นๆได้

66. เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสาขา ระยอง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12,000 - 14,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
-ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดหรืออายัดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์
-สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ เช่น ที่ดิน ทรัพย์ ถอนบังคับคดี
-ประสานงานเกี่ยวกับเอกสาร กรมบังคับคดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบังคับคดีไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์ พร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

67. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขา เลย

อัตรา : 20 อัตรา

เงินเดือน : 10,200 + ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : 23 ถ.สถลเชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

รายละเอียดของงาน
-โทรติดต่อลูกหนี้เพื่อนชำระหนี้ที่ค้างอยู่
-บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ม.6 หรือ ปวช. ป.ตรี ขึ้นไป.
 • หากมีประสบการณ์ติดตามสินเชื่อค้างชำระหรือให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ยินดีรับนักศีกษาจบใหม่

68. Collection Supervisor (เร่งรัดหนี้สิน) ประจำห้างเซียร์รังสิต

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ห้างเซียร์รังสิต ชั้น 9 ห้อง 905-906 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน
- ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระและเจรจาต่อรองการชำระเงิน
- กำกับการทำงานของทีมงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย
- สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ประจำวัน , สัปดาห์
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ทุกสาขา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานเร่งรัดหนี้สิน 2 ปีขึ้นไป ด้าน Card ,Loss on sale , Legal , เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์
 • มีความรับผิดชอบสูง ทักษะในการเจรจาดี สามารถบริหารคนได้
 • มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี นำเสนอ และให้คำปรึกษา
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • สามารถบริหารจัดการทีมเร่งรัดหนี้สินได้

69. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สถานะคดี สาขาตรัง

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,410 +คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : ในตัวเมืองตรัง แถวโรงแรมธัมรินทร์

รายละเอียดของงาน
- มีความรู้ด้านกฎหมายการทวงหนี้
- มีความรู้ด้านงานก่อนและหลังฟ้อง
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี
 • ป.ตรี สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

70. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สถานะคดี สาขานครศรีธรรมราช

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,260+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : jaymart แถวสามแยกประตูลอด

รายละเอียดของงาน
- มีความรู้ด้านกฎหมายการทวงหนี้
- มีความรู้ด้านงานก่อนและหลังฟ้อง
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี
 • ป.ตรี สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

71. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สถานะคดี สาขาสุราษฎร์ธานี

อัตรา : 10 อัตรา

เงินเดือน : 10,350+ค่าคอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : แรงโรงเรียนเทพมิตร เยื่องดูโฮม

รายละเอียดของงาน
- มีความรู้ด้านกฎหมายการทวงหนี้
- มีความรู้ด้านงานก่อนและหลังฟ้อง
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปี
 • ป.ตรี สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

72. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สถานะคดี

อัตรา : 20

เงินเดือน : 11,000 + ค่าคอมมิชชั่น รายได้รวม 30,000 Up

สถานที่ทำงาน : อาคารเจมาร์ท รามคำแหง 157/1 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ อาคาร A ชั้น L

รายละเอียดของงาน
- มีความรู้ด้านกฎหมายการทวงหนี้
- มีความรู้ด้านงานก่อนและหลังฟ้อง
- เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-45 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6 หรือปวช. - ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-3089815 ,02-3089958 , 02-3089814
แฟกซ์ :

ติดต่อ : Recruitment Center

https://jayapp.jaymart.org/recruitment/
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com