ค้นหาจากงานประเภท
สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง ประเมินราคา
งาน บริษัท เจนิช แปลน จำกัด
ออกแบบ,เขียนแบบ sketup,drawing ใช่โปรแกรมAutocad ได้ -จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม(หลัก) (สถ.บ.) -มีความสามารถ ความเข้าใจ เรื่องของกระบวนการออกแบบ การก่อสร้าง อ่านแบบก่อสร้างได้ -สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ดี มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ออกแบบ รักในการเขียนแบบ, ถอดแบบDesign และ ประสานงานกับวิศวกรที่เกี่ยวข้องได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแบบ คือ Autocad) -มีความสามารถในการใช้ โปรแกรมออกแบบขั้นพื้นฐาน เช่น Sketchup,Autocad หรือ อื่นๆ -มีความรับผิดชอบ มีวินัยต่อกา
บริษัท เจนิช แปลน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ออกแบบเขียนแบบประจำออฟฟิศ
บริษัท ตรีเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1.ควบคุมงานจัดสวน ตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจสอบดูแลสภาพโครงการ ให้คำแนะนำโครงการเพื่อให้มีสภาพสมบูรณ์ (งานสวน) 3.ควบคุมดูแลคนสวนให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.จัดทำรายงานผลปฏิบัติงานรายวัน, รายสัปดาห์, ให้แล้วเสร็จตามแผนปิดโครงการ 4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1. ควบคุมงานจัดสวน ดูแลสภาพโครงการ ส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านภูมิทัศน์ พืชสวน และการดูแลบำรุงรักษาสวนเป็นอย่างดี 3. มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน 4. ควบคุมดูแลคนงานให้ปฏิบัติงานได้ 5. จัดทำรายงานผลการปฎิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา 6. ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางแก้ไขงานด้านภูมิทัศน์ และการดูแลสวนได้อย่างดี
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด
- จัดทำแผนแบบ Shop Drawing - จัดทำแบบโครงร่างสำนักงานสนาม - ประสานงาน Designer และ CM - ตรวจสอบผลงานแล้วเสร็จด้านงานสถาปัตยกรรม - ตรวจสอบผลงานแล้วเสร็จด้านงานระบบ - ตรวจสอบผลงานแล้วเสร็จด้านงานสถาปัตยกรรม - ตรวจสอบผลงานแล้วเสร็จด้านงานระบบ
บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท แกรททิจูด ดีไซน์ จำกัด
มีหน้าที่หลักในการวางแผน จัดการ ประสานงาน และควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสำเร็จตามความต้องการของลูกค้า เสร็จงานตามเวลา อยู่ในงบประมาณที่กำหนด และผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคนทำงานอย่างถูกต้อง - PLANNING AND SCHEDULING: ก่อนการก่อสร้าง: ศึกษาวิเคราะห์แบบ และ BQ วางแผนการก่อสร้าง วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำการประกันภัยก่อสร้าง เตรียมงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง Set out & Site marking ระหว่างการก่อสร้าง: จัดประชุมกับทีมทุกวันก่อนเริ่มงาน แจกจ่ายแผนงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เสนอปรับแผนแล
บริษัท แกรททิจูด ดีไซน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
- งานออกแบบเขียนแบบแก้ไขแบบ - สำรวจพื้นที่หน้างานเพื่อนำมาเขียนแบบ/แก้ไขแบบ - การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน - จัดซื้อวัสดุที่นำมาใช้ในแบบ - ทำ BOQ ของแบบที่จัดทำ - ประสานงานต่างๆกับผู้รับเหมาเพื่อให้งานเป็นไปตามที่กำหนด
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 22,000
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
Job Description / Requirements: - Bachelor's degree in interior design or related field. - Excellent portfolio of previous works - Experience 1 year (or above) in interior design. - Hands on experience with AutoCAD, SketchUp, Illustrator, Photoshop or similar design software. - Utilize computer applications in the design process. - Conceptualize, sketch design plans and create 'mood boards' to sample your design vision. - Expertise in layout, color, lighting, materials select
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ไตรพีระ จำกัด
- ออกแบบงานสถาปัตยกรรม อาคารประเภทต่างๆ - ออกแบบงานโครงสร้าง - เขียนแบบงานสถาปัตยกรรมมและงานโครงสร้างตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไตรพีระ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ไตรพีระ จำกัด
- ออกแบบภูมิสถาปัตย์ จัดเตรียมผังโครงการ - ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา - ประสานงานและแก้ไขปัญหาจากแบบผังโครงการ - ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการ
บริษัท ไตรพีระ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 378 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 38 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.