ค้นหาจากงานประเภท
สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง ประเมินราคา
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
-กำกับและบริหารสัญญาก่อสร้างโครงการ -ควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม แบบก่อสร้างและข้อกำหนดโครงการ -ตรวจสอบและประเมินแผนงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ รวมถึงควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน -ติดตามและตรวจสอบแผนการใช้วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องจักร, กำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโคงการ -รายงานความก้าวหน้าของโครงการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง -ตรวจสอบแผนงบประมาณ เอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการ งานเพิ่ม-ลดตามขอบเขตงานก่อสร้าง -ประชุมโครงการและติ
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
-ความคุมงานตาม site งานก่อสร้าง -ประสานกงานกับผู้ัรับเหมา -ตรวจสอบงาน -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 14,000 ขึ้นไป
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
-ความคุมงานตาม site งานก่อสร้าง -ประสานกงานกับผู้รับเหมา -ตรวจสอบงาน -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
-ความคุมงานตาม site งานก่อสร้าง -ประสานกงานกับผู้รับเหมา -ตรวจสอบงาน -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไชยแสงทอง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 11000 ขึ้นไป
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
1.ประสานกับเจ้าของงานและเจ้าของสถานที่ เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการตามออกแบบ 2.ตรวจสอบแบบก่อสร้างของผู้รับจ้าง และงานสถาปัตยกรรมหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยงข้องแบบทุกอย่าง 3.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ให้ถูกต้องตามแบบและรายการประกอบแบบ 4.ตรวจสอบและเสนอขออนุมัติวัสดุในการก่อสร้าง แบบรายละเอียดสำหรับงานก่อสร้างสร้าง (Shop Drawing) แบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) 5..ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความสามารถในการสร้างสรรค์แบบก่อสร้างและวัสดุที่ใช้ในโครงการ 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ลงนามรับรองรายงานในระดับผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิที่ผ่านการรับรองจาก กลต. ตรวจสอบความถูกต้องในรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน
บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- Clear spec, แบบ, ถอดปริมารณพื้นที่/ปริมาณของที่ต้องใช้ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตธนบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ควบคุมงานตกแต่งภายในและสถาปัตย์ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : แล้วแต่ตกลง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
1. ถอดปริมาณจากแบบสถาปัตย์ 2. คิดราคางานเพิ่มและงานเปลี่ยนแปลง 3. ทำเสนอราคาและติดต่อประสานงานลูกค้า 4. ประชุมนำเสนองานลูกค้า ผู้ออกแบบ,ผู้รับเหมา 5. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องวัสดุ, สอบถามราคา 5.จัดทำเอกสารประมาณราคาและเสนอราคาอย่างถูกต้อง
บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
- เดินทางสำรวจพื้นที่ ออกแบบ เขียนแบบ จัดทำ BOQ ตรวจสอบความถูกต้อง - ควบคุมและกำกับดูแลงานโครงการตกแต่งสาขา ปรับปรุง ย้ายห้องประชุม ห้องอบรมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เดินทางต่างจังหวัดด้วย) - ตรวจสอบงาน ควบคุมคุณภาพงาน ตรวจรับ-ส่งมอบและรายงานผลปฏิบัติงาน - ติดตามงานซ่อม ตรวจสอบงานที่อยู่ในการประกันผลงานและโครงการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 355 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 36 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.