ประกาศรับสมัครงาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. ตรวจสอบเอกสารบัญชีด้านรับ-จ่าย 2. ทำงบทดลองก่อนส่งผู้สอบบัญชี 3. จัดทำรายการทางการเงิน เช่นรายรับ-จ่ายประจำเดือน 4. ดูแล Cash Flow
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
-มีความรู้เรื่องการจัดการสวนให้สวยงาม -ปลูกต้นไม้/หญ้า -ตกแต่งสวน/หญ้า -จัดการให้สวนดูมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ -มีภาวะความเป็นผู้นำ -มีความคิดริเริ่มสร้างสรร และออกแบบสวนให้สวยงาม
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ช่วยเหลืองานเอกสารของไซต์เอ็นจิเนียร์ และโฟร์แมน - จัดทำเอกสารสัญญา และเอกสารต่างๆให้กับไซต์เอ็นจิเนียร์ และโฟร์แมน - จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย รวมทั้งติดตามการเบิกจ่ายค่างวดงาน ให้แก่ผู้รับเหมา/คนงาน - จัดเก็บเอกสารเบิกจ่าย สัญญาผู้รับเหมาและเอกสารต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย - ประสานงานกับช่างผู้รับเหมาในเรื่องต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายสโตร์ ฝ่ายสถาปนิค และฝ่ายขาย เพื่ออัพเดตข้อมูลต่างๆ - ประสานงานของฝ่ายก่อสร้างให้เป็นไปอย่างราบรื่น - งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป/ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ต้อนรับลูกค้า Check-in / Check-out - ทำรายการ Check-in / Check-out และนำส่งบัญชี - สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าและบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ตามที่ลูกค้าร้องขอ - Escort ลูกค้า. นำลูกค้าไปส่งที่บ้านพัก และอธิบาย กฎระเบียบของที่พัก รวมทั้ง facility และสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆที่มีในบ้านพัก ให้ลูกค้ารับรู้ รับทราบ - สามารถเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างลูกค้า กับแผนกช่าง แม่บ้านหรือแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความประทับใจใน บริการได้อย่างสูงสุด - เขียน log book รายงานเหตุ
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป/ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จัดเตรียม และ ประกอบอาหารสำหรับพนักงาน ตามแผนงานในครัว ตรวจรับ ตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุดิบ ดูแลการจัดการ และมาตรฐานของอาหารก่อนเสิร์ฟถึงมือลูกค้า ดูแลภายในครัวให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ ทั้งการประกอบอาหาร รวมถึงเครื่องใช้ในครัว ให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน ทำอาหารแทนในกรณีพ่อครัวใหญ่ลาหยุด บริหารและจัดการกับส่วนประกอบอาหาร ทำความสะอาดครัวและอุปกรณ์ครัว หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1.งานด้านแรงงานต่างด้าว (DC) 2.มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาบุคคลากร 3.ติดต่องานธุรการบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้ 4.ดูแลงานสวัสดิการ ประสานงานกับทุกฝ่าย 5.จัดทำรายงานสรุปควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานบุคคล 6.สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบด้านงานแอร์ และ ด้านสุขาภิบาล ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์และตรวจสอบปริมาณในการสั่งซื้องานเพื่องานก่อสร้าง - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย และควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย - รายงานความคืบหน้าของงานกับหัวหน้างาน
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
– ควบคุมงานด้านสายสัญญาณ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร – วางแผนการทำงานด้านการออกแบบ และคำนวณด้านวิศวกรรมไฟฟ้า – ออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้า เครือข่ายและสายส่ง รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง หรืออื่นๆ ตามความต้องการใช้งาน - ออกแบบงานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1.ควบคุม และทำการสำรวจพื้นดิน 2.ตรวจสอบ และปรับกล้องรังวัด หรือกล้องทำแผนที่เข็มทิศ โต๊ะสำรวจ และเครื่องมือสำรวจอื่นๆ 3.สำรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนด และเพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่างๆ ความสูงชัน เส้นและมุมความสูงต่ำของพื้นดิน 4.ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้ 5.บันทึกการใช้มาตรการต่างๆ และการคำนวณ รวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทำการสำรวจ
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- จัดทำเอกสารสัญญาขายบ้าน อังกฤษ/ไทย - ดูแลเอกสารการขายและการโอน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆให้กับลูกค้า - สรุปงาน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูล - ช่วยหัวหน้างานดูแลความเรียบร้อยในแผนก - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. ดูแลงานการเงินและบัญชี 2. จัดทำใบสำคัญจ่าย และเช็คจ่าย 3. จัดทำและออกหนังสือรับรองภาษีหักณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 4. จัดทำใบสำคัญรับ และใบสำคัญทั่วไป 5. ตรวจสอบรายงานภาษ๊ซื้อ ภาษีขาย และจัดทำแบบนำส่ง 6. ตรวจนับสต๊อกสิ้นเดือน 7. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อการตรวจสอบบัญชี
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
ตรวจสอบSHOP DRAWING AS-BUILT DRAWING สามารถใช้โปรแกรม Sketchup / AutoCad แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของงานสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้น ตรวจสอบปริมาณงาน และระยะเวลาการทำงานของสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลง ตรวจสอบปริมาณงานที่ผู้รับเหมาทำได้และอัตราเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของงานสถาปัตยกรรมแต่ละงวดงาน
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในหน่วยงานของบริษัทและบริษัทคู่ค้า - จัดซื้อและจัดจ้างตาม Order การสั่งอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมด - ปฏบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
ให้บริการแก่ลูกค้าร้านอาหาร อิตาเลียน ไทย ยุโรป และเตรียมความพร้อมในการบริการ
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- มีหน้าที่ทำความสะอาดและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของลูกค้า เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องอาบน้ำ และห้องน้ำ -สามารถปูเตียงได้ -ตรวจเช็คความเรียบร้อย และอุปกรณ์ในบ้าน -งานอืนๆๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1.ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในอาคาร เช่น ประปา/เครื่องปรับอากาศ/โทรศัพท์ 2.ควบคุมงานซ่อม ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ของบ้านลูกค้า 3.วางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุง(PM) 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
หน้าที่วิศวกรควบคุมคุณภาพ QC ( Quality Control Engineer) - ตรวจสอบวัสดุก่อสร้างตรงตามแบบและรายการประกอบแบบ ( Material Inspection) - ตรวจสอบการทำงานถูกต้องตามขั้นตอนและได้มาตรฐาน ( Work Method Inspection) - ตรวจสอบการใช้งานหลังการติดตั้ง ( After Installation Inspection) - จัดทำเอกสารสรุปปัญหางานก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ และแนวทางแก้ไข (Defect Report & Corrective Action Plan)
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด 3. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 4. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาทขึ้นไป/ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
รายละเอียดงาน ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนงานเช่น งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมผู้รับเหมาย่อยให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด ควบคุมและวางแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับออฟฟิต ถอดแบบและประมาณราคาเบื้องต้นได้
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาทขึ้นไป/ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
• ควบคุมการติดตั้งงานวิศวกรรมระบบ (ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย)ให้ได้ตามแบบ และมีคุณภาพ รวมทั้งต้องประสานงานกับงานที่เกี่ยวข้อง • ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการเบิกจ่ายและนำไปติดตั้ง • ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากแบบ เพื่อสั่งซื้อ • ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย • รายงานความก้าวหน้าของงาน • ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย • ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาทขึ้นไป/ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.