รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี การเงิน-การธนาคาร
งาน บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
1. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย 2. จัดทำหนังสือหัก ณ. ที่จ่าย ภงด.3,53 และสรุปรายงานประจำเดือน ภงด.3,53
บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
1.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชี 2.บันทึกบัญชี 3.งานอื่นๆ ที่ไต้รับมอบหมาย ทำงานเสาร์ต้นเดือนและสิ้นเดือน (หยุดเสาร์กลางเดือน)
บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000 บาท
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
กระทบยอดซื้อ-ยอดขาย กระทบยอดต้นทุนขาย กระทบยอดสินค้าคงเหลือ ปิดงบกำไร-ขาดทุน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 3 อัตรา ด่วนมาก!!!   อัตราค่าจ้าง : 13,000บาทขึ้นไป/(พิจารณาตามประสบการณ์)
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จัดทำกระทบยอดซื้อ-ยอดขาย จัดทำกระทบยอดต้นทุนขาย จัดทำกระทบยอดสินค้าคงเหลือ ปิดงบกำไร-ขาดทุน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนมาก!!!   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี - ทำหน้าทีจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และ - รายงานบัญชีต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงาน บัญชีให้
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมาก!!!   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ขึ้นไป/ตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
บริหารและควบคุม กำกับหน่วยงานด้านตรวจสอบภายใน บริหารจัดการ วางแผนการทำงานของฝ่ายป้องกันการสูญเสีย(LPS)ให้สอดคล้องกับนโยบายและกฎระเบียบของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้สามารถควบคุมยอ
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   อัตราค่าจ้าง : 30000 หรือตามตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
ลักษณะงานด้านบัญชี - วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี - วางแผนภาษี - บริหารการปิดบัญชี และวิเคราะห์งบฯ - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - จัดทำแผนงานของฝ่าย กำกับ ดูแล ติด
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด (โฮมวัน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงกับบริษัท
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
บันทึกรายวัน รายรับจ่ายต่างๆ เก็บเอกสารเย็บเล่ม งานบัญชีทั่วไป
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เมืองอุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี และงานอื่นๆ ตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3722 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 373 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.