รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บัญชี การเงิน-การธนาคาร
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ค่าใช้จ่าย และยื่นภาษีรายเดือน คำนวนค่าคอมมิชชั่น คีย์บิลซื้อ/ขาย คีย์ตัดลูกหนี้/เจ้าหนี้ ทำใบวางบิล นัดรับเช็ค(ซื้อหรือจ่าย) ใช้โปรแกรมบัญชี Expressได้
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพัฒนสิน แมชชีนทูลส์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000+ ขึ้นไปแล้วแต่ประสบการณ์
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1. ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ 2. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานด้านจ่าย 3. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำรายงานด้านรับ 4. กระทบยอดทางบัญชี 5. บันทึก คีย์ข้อมูล และจัดทำบัญชีสต๊อก บัญชีลูกหนี้ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 -22,000 บาท
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
1.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี 3.จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายบัญชีและควบคุมการใช้จ่ายภายในอำนาจที่กำหนด 4.ควบคุมการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและติดต
AUDREY GROUP INCORPORATION CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 45,000
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
1.เปิดOrder ครบถ้วน ถูกต้อง แผนก Account Executive 2.เปิดOrder จัดสินค้าได้ Ship ออก INVOICE ครบถ้วน แผนก Account Executive 3.การทำรับคืนสินค้าเข้าระบบ ใบลดหนี้ แผนก Account Executive, Billing 4.ตรวจสอบเอกสารจ่าย ใบสำคัญจ่าย แผนก บัญชีเจ้าหนี้ 5.ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ แผนก บัญชีเจ้าหนี้ 6.ตรวจสอบเอกสารรับชำระ ใบสำคัญรับ แผนก บัญชีลูกหนี้ 7.ตรวจสอบรายงานการวางบิล เก็บเช็ค แผนก บัญชีลูกหนี้ 8.ตรวจสอบการรับสินค้า ใบรับสินค้า แผนก จัดซื้อ 9.ตรวจสอบเอกสารการคืนสินค้าให้ Supplier แผนก จัดซื้อ
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์การทำงาน
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน Landco HUX Co.,Ltd.
- ตรวจสอบใบสำคัญรับ ตรวจสอบใบสำคัญรับ การบันทึกบัญชี จำนวนเงิน ความถูกต้อง ประสานงานกับแผนกบัญชี บัญชีลุกหนี้ - .ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย การบันทึกบัญชี จำนวนเงิน ความถูกต้อง ประสานงานกับ แผนกบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ - ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่น Sales ภาค ตรวจสอบยอดที่ได้รับเงิน เช็ควันที่รับเงิน เพื่อคำนวนค่าคอมมิชชั่น ประจำเดือน - ตรวจสอบ INV, CN,DN กับรายงานภาษี ตรวจสอบ INVOICE, DN,CN จากแผนกบัญชีขาย Account Executive (Vat) เพื่อมากระทบยอดรายได้ - ตรวจสอบข้อมูลเพื่อส่งสำนักงานบัญชีและกร
Landco HUX Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แปซิฟิก แอนด์ ไฟร์ เออีซี จำกัด
1.ดูแลด้านเงินสดย่อย 2.จัดทำรายการรับเงิน RV+บันทึกบัญชี 3.จัดทำ INV.+วางบิล+แจ้งหนี้ลูกค้า 4.ติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับการรับเงินและเอกสารทางบัญชี 5.จัดทำรายงานสรุปรายการลูกหนี้ประจำสัปดาห์ 6.ตรวจเช็คเอกสารทางบัญชี เช่น ภาษีขาย/STATEMENT 7.ตรวจเช็คSTATEMENT 8.จัดทำเอกสารให้พนักงานไปรับเช็คค่าสินค้า 9.ตรวจเช็คเอกสารบัญชีเพื่อส่งสำนักงานบัญชี 10.ประสานงานกับแผนกต่างๆ(ลูกค้าสัมพันธ์) 11.ใช้โปรแกรมบัญชี 12.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แปซิฟิก แอนด์ ไฟร์ เออีซี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์/ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แปซิฟิก แอนด์ ไฟร์ เออีซี จำกัด
1.จัดทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้ในประเทศ 2.จัดทำเงินเดือนและคอมมิชชั่น 3.จัดทำการโอนเจ้าหนี้ต่างประเทศ 4.ตรวจเช็ครายการเคลี่ือนไหวทางการเงิน 5.จัดทำ ภงด.ต่างๆ พร้อมยื่นในระบบ 6.ตรวจเช็คภาษีซื้อ 8.บันทึกรายการบัญชีผ่านระบบ WINSPEED 9.จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ 10.ตรวจเช็คเอกสารทางบัญชี เพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี 11.ประสานงานธนาคารต่าง ๆ 12.บันทึกเอกสารการนับ STOCK
บริษัท แปซิฟิก แอนด์ ไฟร์ เออีซี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท อณิช พลัส จำกัด
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี การเงิน ประสานงานต่างๆ รายละเอียดงานเบื้องต้น • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน • ติดต่อประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย • ประสานงานลูกค้า Supplier วางแผนการจัดส่งและตามเอกสารต่างๆกับลูกค้า • วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชีขององค์กรได้ • หน้าที่อื่นๆในส่วนของงานบัญชี การเงิน ที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 บาท
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท อณิช พลัส จำกัด
ดำเนินการในส่วนของงานบัญชี, การเงิน, ประสานงานต่างๆ รายละเอียดงาน • ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น(รับ-จ่าย)ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทฯอย่างถูกต้อง • จัดทำบัญชีขาย บัญชีต้นทุน • ติดต่อประสานงานวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า • ประสานงานลูกค้า Supplier วางแผนการจัดส่งและตามเอกสารต่างๆกับลูกค้า • วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานบัญชีขององค์กรได้ • หน้าที่อื่นๆในส่วนของงานบัญชี การเงิน ที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000 บาท
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน W&P Audit and Accounting Co., Ltd.
• จดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ • ปรึกษาปัญหาภาษีอากร วางแผนด้านภาษี จัดทำแบบภาษีและยื่นภาษี • ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบระบบการคุมภายในของบริษัท • วางระบบบัญชี รับทำบัญชี ปิดงบการเงินประจำปี • บริการด้านประกันสังคม ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
W&P Audit and Accounting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000 บาท
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3514 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 352 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา Jobth.com หางาน สมัครงาน กว่า 10,000 ตำแหน่ง Update ทุกวัน

หางาน สมัครงาน > บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.