ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- จัดทำบัญชี - ดูแลรับผิดชอบ บัญชี/การเงิน - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย - สามารถควบคุมและออกแบบระบบงานบัญชีได้ - สามารถปิดงบบัญชีได้ - ชำนาญการใช้โปรแกรม Express - สามารถไปทำงานฝั่งปอยเป
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 60,000 บาท/เดือน (ตามความสามารถและประสบการณ์)
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- จัดทำเอกสารบัญชีรายรับ รายจ่าย - บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Express - ดูแลเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า - ออกใบกำกับภาษี,ยื่นภาษีและจัดทำรายงานภาษีประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- วางแผนการบริการจัดการระบบงานโรงแรม การตลาด ให้บรรลุยอดขายและผลกำไรสูงสุด - บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในโรงแรม - จัดทำหรือควบคุมการทำบันทึกและบัญชีร
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- วางแผนเรื่องอัตรากำลังคนที่ว่าง - สรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามคุณสมบัติที่แต่ละหน่วยงานต้องการ - บันทึกรวมถึงเก็บข้อมูลประวัติพนักงาน ตรวจเช็คเวลาเข้างาน time attendance - จัดการ
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ขายห้องพัก,ห้องประชุมสัมมนา โรงแรม - ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน ลูกค้าคนไทยและลูกค้าต่างชาติ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน - ดูและเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า - ยื่นแบบภพ.30,ภงด.3,53 - ใช้โปรแกรม Express ได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- บัญชีลูกหนี้ - ออกใบเสร็จ - ออกใบแจ้งหนี้ - ติดตามทวงหนี้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ดูแล ซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง งานโยธา - งานดูแลตรวจพื้นที่บริเวณรอบโรงแรม หากพบเจอปัญหาเข้าทำการแก้ไข - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ดูแล ซ่อมบำรุง แก้ไขและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ดูแลซ่อมบำรุง งานสุขาภิบาลห้องน้ำ งานประปา - ดูแลซ่อมบำรุง ระบบท่อ ระบบปั้มน้ำ - รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
1. เสนอขายพื้นที่เช่า หาลูกค้ามาลงเช่าพื้นที่ 2. ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อสงสัย ทั้งลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า 3. ดูแลหลังการขายให้บริการลูกค้าทุกด้าน 4. ติ
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : หลายตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ติดต่อ หาสินค้ามาลงขาย - ออกบูธตาม ห้าง/พื้นที่ ที่ บริษัทฯ กำหนด - จัดวางสินค้าและพื้นที่ขายให้เหมาะสม - เสนอขายสินค้า สาธิตการใช้งานสินค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ให้คำแนะนำ
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : หลายตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- งานเอกสารฝ่ายบุคคล คีย์ข้อมูลประวัติพนักงานบันทึกข้อความเอกสารต่างๆ - บันทึกลายนิ้วมือพนักงานเข้าใหม่ตรวจเช็คเวลาทำงานของพนักงานtime attendance - ดูแล ตรวจสอบ ประสานงาน เดินตรวจงาน ค
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทและความสามารถในการทำงาน
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- วิเคราะห์ธุรกิจก่อนผลิตคอนเทนต์ - ครีเอคคอนเทนต์สื่อโฆษณา เพื่อนำเสนออัพเดตข้อมูล ผ่านทางช่องทาง Online - ดูแลสื่อออนไลน์บริษัท เช่น Facebook,Line,TikTok โพสโปรโมตงานบริการของบริษัท - มีความเข
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- วางแผนและบริหารงานแม่บ้านรวมถึงการทำความสะอาด - ตรวจเช็คงานต่างๆของพนักงานทำความสะอาด - ตรวจสอบความเรียบร้อยความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - งา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป(ตามความสามารถ)
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- เสนอขายพื้นที่เช่าล็อคตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ - ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ ตอบข้อสงสัยและข้อร้องเรียนต่างๆ ลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า - ดูแล ตรวจสอบ ความเรียบร้อย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- สำรวจและออกแบบงานโครงการก่อสร้าง - ควบคุมดูระบบงานก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาประเมินราคาและสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง - ตรวจสอบและควบคุมงานให้ตรงตามแบบแปลนแล
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- งานก่อสร้าง งานปูน งานสี - งาน ซ่อมบำรุง ทั่วไป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ดูแลซ่อมบำรุง งานสุขาภิบาลห้องน้ำ งานประปา - ดูแลซ่อมบำรุง ระบบท่อ ระบบปั้มน้ำ - รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทและความสามารถในการทำงาน
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ(ชิลเลอร์) - ดูแลและซ่อมบำรุงระบบแอร์ภายในอาคาร SC PLAZA สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 40 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.