ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
1. ประชาสัมพันธ์ และจัดทำข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้พนักงานทราบ 2. ดูแลเอกสารเวลาทำงาน การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 3. จัดทำเอกสาร แบบฟอร์ม และหนังสือรับรองต่างๆ 4. งานทะเบียนประวัติพนักงาน 5. ดูแลระเบียบวินัยของพนักงานให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัท 6. ประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 7. จัดเตรียมการประชุม 8. รับผิดชอบงาน สรรหาและว่าจ้าง ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 +++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
งานตรวจสอบเอกสารด้านรับ - จ่าย 1. ตรวจสอบยอดเงินกับใบนำฝากและรายงานการรับเงิน 2. ตรวจสอบยอดเงินจ่ายให้ถูกต้องกับบิลจ่าย หรือ ใบวางบิล 2. ตรวจสอบเอกสาร 3. ตรวจสอบอำนาจการเซ็นอนุมัติ 4. ติดตามเอกสารจากหน่วยงานภายในบริษัทฯ งานบันทึกบัญชี 1. ลงบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 2. ตรวจสอบการลงบันทึก 3. จัดทำรายงานประกอบงบการเงิน ทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ 1. ตรวจสอบเอกสารเปรียบเทียบกับรายงานแยกประเภท 2. คิดค่าเสื่อมราคา 3. บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคา งานตรวจสอบและกา
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.