ค้นหาจากงานประเภท
ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ Support
งาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โกรเซอรี่
- ระบบ Network ภายในองค์กร ดูแลระบบการเชื่อมต่อของระบบไม่ให้เกิดปัญหา - ระบบ CCTV ภายในองค์กร ดูแลและตรวจสอบการทำงานของตัวกล้อง - ระบบ PABX ภายในองค์ ดูแลระบบสายสัญญาณโทรศัพท์ภายในองค์กร - ระบบ GPS เช็คตรวจสอบการทำงานของสัญญาณผ่านโปรแกรม - ความรู้ด้านเครื่องชั่งเบื้องต้น (DIGI Scale SM) - ระบบเสากันขโมย RF AF - ระบบ Server เบื้องต้น - Support งานด้าน IT ให้กับพนักงานทุกแผนก แก้ไขปัญหาด้าน Software และ Hardware - Microsoft SQL Server Management Studio เบื้องต้น - Microsoft Office
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โกรเซอรี่
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
ซ่อมคอมพิวเตอร์ ประกอบคอม วิเคราะห์อาการเสียได้
บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดจิ โซลูชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรม และบริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ Site ลูกค้า
บริษัท ไดจิ โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดจิ โซลูชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรม และ บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ Site ลูกค้า
บริษัท ไดจิ โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : พระนครศรีอยุธยา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 18,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไดจิ โซลูชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย และให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ Site ลูกค้า ทั้ง Hardware และ Software ที่มีคุณภาพ พื้นที่ให้บริการคลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีระบบ Call Service 7 วัน
บริษัท ไดจิ โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-18,000
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
1.เขียนเว็บไซต์/ดูแล เว็บไซด์ ของบริษัทฯ 2.ตรวจเช็คการใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานใหญ่และสาขา 3.ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ไอทีและจัดทำทะเบียนประวัติ 4.แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่ายงานต่างๆ 5.สำรองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของทุกฝ่ายงานและสาขา 6.งานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น จัดทำโบชัวร์/เอกสาร และงานสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆของบริษัทฯ 7.จัดทำวิดีโอ / ถ่ายภาพ งานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ 8.ควบคุม ดูแลแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ไอที ที่เกี่ยวข้อง 9.ทำงานด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว(แอนิเมชั่น) จ
บริษัท ไทยเครื่องชั่ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
-ปฎิบัติการเป็นตัวแทนบริษัท ทำหน้าที่ให้บริการ ตรวจเช็ค แก้ไข ซ่อมบำรุง ติดตั้ง เครื่องมือทางการแพทย์ ต่างๆที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย ควบคุมดูแลพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ -ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้อง -จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายเดือน ส่งให้แผนกบัญชี
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ+ประสบการณ์
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
- ดูแลรักษา แก้ไขปัญหางานระบบ Computer, Software, Hardware , LAN, WIFI , CCTV , TEL และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาแก่ผู้ใช้งาน - กำกับ ควบคุม จัดการระบบ IT และประสานงานบริษัทภายนอกองค์กร - บริการแก้ไขปัญหาด้าน IT ให้กับ User ทุกแผนก - จัดหา เครื่องคอมฯ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับ IT ให้พนักงาน - ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปี (Maintenance) - จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม และ ระบบต่างๆที่ใช้งาน และฝึกอบรมผู้ใช้งาน - ปฏิบัติงาน
บริษัท แม็คซ์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามนโยบายบริษัท
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน TDAR Co., Ltd.
- ดูแลและรักษาอุปกรณ์ต่าง Hardware/Software และเครือข่ายการใช้งานขององค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้ใช้งานในการแก้ปัญหาเบื้องต้น จากการใช้โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง - จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้างอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งประสานงานการส่งซ่อม - จัดทำรายงานประจำเดือน / ปี ที่เกี่ยวข้องกับงาน - ดูแล Server และ Backup ข้อมูล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ - ส / เวลา 09.00 - 18.00 น.
TDAR Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท อัลติเมท อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น จำกัด
สามารถขับรถยนต์ได้ รับส่งเครื่องปริ้นเตอร์ ช่างซ่อมปริ้นเตอร์ ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีมได้
บริษัท อัลติเมท อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 14,000 ขึ้นกับความสามารถ
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 213 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 22 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.