ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทเกษม
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.เปรียบเทียบราคาสินค้า ออกใบสั่งซื้อสินค้า 2.เจราจาต่อรองราคาสินค้า 3.ติดต่อ หา Supplier รายใหม่ และรักษา Supplier รายเก่า 4.ประเมินผล Supplier 5.ออกพื้นที่เพื่อดูหน้างานบ้างบางครั้ง
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
- ถอดปริมาณ และขอบเขตงาน - เช็คราคาต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ พร้อมค่าแรงติดตั้ง - คำนวณราคาต้นทุน -จัดทำตาราง BOQ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
ขับรถ ปิคอัพ ส่งกระจก อลูมิเนียม
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.ดูแลบริหารการสนับสนุนแก้ไขด้านปัญหาด้านสารสนเทศ 2.ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โปรแกรม และระบบงาน 3.แก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายระบบรักษษความปลอดภัยเบื้องต้น 4.พิจารณาจัดคุณสมบัติของเครื่อง PC ,NB 5.ควบคุมและติดตามการใช้เครื่องและโปรแกรม
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
ควบคุมงานติดตั้ง กระจก อลูมิเนียมที่ Site งาน ติดตามความคืบหน้าของการทำงานใน Site ตรวจสอบคุณภาพและจำนวนงาน
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 8 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.แนะนำ และขายหน้าร้าน 3.นำเสนอราคาสินค้า
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด อุดรธานี   เขต : เมืองอุดรธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.การจัดซื้อจัดจ้าง 2.ทำเอกสาร เปรียบเทียบราคา 3.มีทักษะ skill : เจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ อดทน ประนีประนอม หาความรู้ใหม่ๆ ซื่อสัตย์
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
-มีประสบการณ์ การซ่อมรถยนต์
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
- ดูแลการจัดส่ง-กระจก และอลูมิเนียมของบริษัท - ควบคุมการตัดบิลการ์ด - วางแผนดำเนินการจัดเก็บตาม Location - ควบคุมพนักงานตรวจนับสินค้า - ตรวจเช็คสินค้า,วัตถุดิบและคัดแยกนำเสนอเพื่อใช้งาน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้า
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
-บริหารจัดกรกำกับดูแลสาขา งานส่วนขาย -บริหารยอดขายสาขาให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ -ควบคุมติดต่อลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้า -เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร -วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติงานการขาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : เมืองนครสวรรค์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1. กำหนดเป้าหมาย วางแผน กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของฝ่าย ให้บรรลุเป้าหมาย,เป็นไปตามระบบและเงื่อนไขข้อบังคับของทางภาครัฐและเอกชน 2. กำกับดูแลพนักงานภายในฝ่ายและขั้นตอนกระบวนการของฝ่ายเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปกฎหมายข้อบังกับต่างๆ 3. บริหารจัดการกระบวนการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆให้เป็นไปตามระบบ 4. กำหนดรูปแบบเกณฑ์การพิจารณาปรับเพิ่มหรือลด ค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น รางวัล ให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรมพิจารณาถึงข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข พัฒนากระบวนการในระบบการบริหารบุคลาก
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา (ด่วนมาก)   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.ถ่ายรูปกิจกรรมต่างๆของบริษัท 2.ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 3.เขียนข่าวและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 4.ตกแต่งรูปภาพ 5.ตัดต่อภาพ แปลงไฟล์ บันทึกเสียง และบันทึกวิดีโอ งานกิจกรรมต่างๆ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.ขับรถรับ-ส่งพนักงานตามไซต์งาน 2.ตรวจเช็ตสภาพรถยนต์ออกปฎิบัติงาน
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.เปิดใบเสร็จ ใบวางบิล 2.ติดตามหนี้งานขายหน้าร้าน 3.ควบคุมและลงบันทึกยอดเช็ค-เงินสด เข้าบัญชีแต่ละวัน 4.สรุปรับเงินประจำวัน 5.สรุปค่าใช้จ่ายที่ตั้งเบิกเป็นเงินสด 6.สรุปเบิกเงินสดย่อย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.ซ่อมรถยนต์ 2.ดูแลรักษารถยนต์ 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1.ขับรถขนกระจกไปส่งให้กับลูกค้า 2.ช่วยพนักงานยกกระจกในการนำกระจกขึ้นหรือลงจากรถ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
1. ร่วมวางแผนวิเคราะห์ และปฏิบัติงานด้านการตลาด และการขาย 2. ขยายการหาลูกค้า และการให้บริการลูกค้า 3. จัดทำข้อมูลสนับสนุนฝ่ายขาย 4.จัดงานRodshow , Event ต่างๆตามสาขา 5.ดูแลงานขายและการตลาดออนไลน์ 6.ออกแบบ สร้างสรรค์ จัดการสื่อทาง Social Media
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 37 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.