งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ให้คำปรึกษาด้านความงาม แนะนำคอร์ส/ผลิตภัณฑ์และบริการด้านความงามต่างๆที่มีในคลินิก - รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย *** เงินเดือน 13,000-20,000 + ค่าคอมมิชชั่น *** ( รายได้รวม 30,000-50,000++ ) ** สมั
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ดูแล Time Attendance ,OT,เบี้ยขยัน ,การขาดลามาสาย - ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ให้คำปรึกษาด้านความงาม แนะนำคอร์ส/ผลิตภัณฑ์และบริการด้านความงามต่างๆที่มีในคลินิก - รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย *** เงินเดือน 13,000-20,000 + ค่าคอมมิชชั่น *** ( รายได้รวม 30,000-50,000++ ) ** สมั
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ดูแลทำความสะอาดในคลินิก - ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *** เงินเดือน 12,000+เบี้ยขยัน 1,000 + OT ***
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 11,000-12,000
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ดูแลทำความสะอาดในคลินิก - ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *** เงินเดือน 12,000+เบี้ยขยัน 1,000 + OT ***
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000 + เบี้ยขยัน
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานต้อนรับในสาขา - คอนเฟิร์มและจัดเวลานัดลูกค้ารันคิวรับบริการของลูกค้า - งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในคลิ
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 22,000
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานต้อนรับในสาขา - คอนเฟิร์มและจัดเวลานัดลูกค้ารันคิวรับบริการของลูกค้า - งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในคลิ
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-22,000
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ดูแลต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - รับโทรศัพท์ /คอนเฟิร์มและจัดเวลานัดลูกค้า - ดูงานธุรการ เอกสาร ติดต่อประสานงาน - ดูแลงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในคลินิก *** เงินเดือน 15,000-17,000 + เ
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000 + เบี้ยขยัน
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ให้คำปรึกษาด้านความงาม แนะนำคอร์ส/ผลิตภัณฑ์และบริการด้านความงามต่างๆที่มีในคลินิก - รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย *** เงินเดือน 13,000-20,000 + ค่าคอมมิชชั่น *** ( รายได้รวม 30,000-50,000++ ) ** สมั
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ดูแลทำความสะอาดในคลินิก - ดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *** เงินเดือน 12,000+เบี้ยขยัน 1,000 + OT ***
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 + เบี้ยขยัน
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ดูแลเพจ ทุกสื่อ Online ของทางบริษัท - นำเสนอโปรโมชัั่นและขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในช่องทางออนไลน์ และตอบหน้าเพจ - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องได้ - ดูแลงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย *** เงินเ
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000+ ค่าคอมมิชชั่น + ค่าอื่นๆ
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
-แนะนำบริการที่มีในคลินิกและให้คำปรึกษาด้านความงามแก่ผู้รับบริการ -ติดต่อและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ -รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 30,000-50,000++
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- พัฒนาโปรแกรม Window Application ภาษา C# (ASP.net MVC) SQLServer) - พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement - ออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ และการจัดเก็บลงฐานข้อมูล - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
-วางแผน สร้างสรรค์ วิเคาระห์ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ Content รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย +วางแผน และสร้าง Content ลงในช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, เว็บไซต์, Tiktok, Twitter, Instagram -Monitor content performance -ทำ Report รา
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
-ซื้อ Ad ในช่องทาง online ต่างๆ และสามารถ Optimize Ad ได้ -จัดทำ Media Planning แบ่ง Campaign Budget วางแผนสื่อ Strategy ในทุก Platform -จัดทำ Timeline และ Action Plan ของ Campaign -ดูแลและรับผิดชอบ KPI ที่ตั้งไว้ในแต่ละแคมเปญ เก็บรวบรวมและวิเคราะ
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
-ให้คำปรึกษาด้านความงาม แนะนำบริการที่มีในคลินิกและแจ้งอัพเดทโปรโมชั่นต่างๆ -นำเสนอขายคอร์สและผลิตภัณฑ์ด้านความงามต่างๆ คอร์สโปรแกรมดูแลรูปร่าง/คอร์สดูแลผิวหน้า โบท็อกซ์ ฟ
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
-ให้คำปรึกษาด้านความงาม แนะนำบริการที่มีในคลินิกและแจ้งอัพเดทโปรโมชั่นต่างๆ -นำเสนอขายคอร์สและผลิตภัณฑ์ด้านความงามต่างๆ คอร์สโปรแกรมดูแลรูปร่าง/คอร์สดูแลผิวหน้า โบท็อกซ์ ฟ
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
-ให้คำปรึกษาด้านความงาม แนะนำบริการที่มีในคลินิกและแจ้งอัพเดทโปรโมชั่นต่างๆ -นำเสนอขายคอร์สและผลิตภัณฑ์ด้านความงามต่างๆ คอร์สโปรแกรมดูแลรูปร่าง/คอร์สดูแลผิวหน้า โบท็อกซ์ ฟ
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000 บาท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
-ฝึกอบรมพนักงานทั้งพนักงานใหม่ และพนักงานเก่า -ประเมินการเรียนของพนักงานที่เข้ารับการอบรม -งานเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานอบรม -ประสานงานกับสาขา -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
-นำเสนอไอเดีย แนวคิด รูปแบบการออกแบบ Content และพัฒนา Content ที่เกี่ยวข้องกับ Influencer, Kol, Koc เพื่อให้ตอบโจทย์ของแบรนด์ -จัดเก็บข้อมูล ทำรายงาน วิเคราะห์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Influencer, Kol, Koc ให้กับทีม
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 43 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.