ค้นหาจากงานประเภท
งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
งาน Scrambled Art: Children Process Art Club
Facebook : Premium Nanny Teacher Academy Premium Nanny Teacher Academy (คุณครูพี่เลี้ยงประจำบ้านผู้ปกครอง) กำลังมองหาครูพี่เลี้ยงที่สามารถช่วยเหลือ ผู้ปกครองดูแลเด็ก ๆ มีใจรักในการเป็นครูพี่เลี้ยง ทำงานร่วมกันกับเด็ก ดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ ให้รู้สึกปลอดภัย วางแผนออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 5 ด้าน ของเด็ก ๆ ให้เป็นไปตามวัย ซึ่งเป็นส่วนที่ทางสถาบันให้สำคัญเป็นอย่างมาก ลักษณะการทำงาน - เข้าสอนเด็ก ๆ ประจำบ้านผู้ปกครอง แบบ ไป-กลับ (เด็กอายุตั้งแต่ 1-6 ขวบ) - เตรียมสื่อการ
Scrambled Art: Children Process Art Club
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน ตามตกลง เริ่มต้น 18,000+ ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน Scrambled Art: Children Process Art Club
Facebook : Premium Nanny Teacher Academy Premium Nanny Teacher Academy (คุณครูพี่เลี้ยงพาร์ทไทม์ ประจำบ้านผู้ปกครอง) กำลังมองหาครูพี่เลี้ยงที่สามารถช่วยเหลือ ผู้ปกครองดูแลเด็ก ๆ มีใจรักในการเป็นครูพี่เลี้ยง ทำงานร่วมกันกับเด็ก ดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ ให้รู้สึกปลอดภัย วางแผนออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 5 ด้าน ของเด็ก ๆ ให้เป็นไปตามวัย ซึ่งเป็นส่วนที่ทางสถาบันให้สำคัญเป็นอย่างมาก ลักษณะการทำงาน - เข้าสอนเด็ก ๆ ตามบ้านผู้ปกครองที่ร่วมโครงการในกรุงเทพมหานคร (เด็กอายุตั้งแต่
Scrambled Art: Children Process Art Club
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : หลายอัตรา (ด่วน)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง เริ่มต้น 18,000+ ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน Scrambled Art: Children Process Art Club
Facebook : Premium Nanny Teacher Academy Premium Nanny Teacher Academy (คุณครูพี่เลี้ยงประจำบ้านผู้ปกครอง) กำลังมองหาครูพี่เลี้ยงที่สามารถช่วยเหลือ ผู้ปกครองดูแลเด็ก ๆ มีใจรักในการเป็นครูพี่เลี้ยง ทำงานร่วมกันกับเด็ก ดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ ให้รู้สึกปลอดภัย วางแผนออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 5 ด้าน ของเด็ก ๆ ให้เป็นไปตามวัย ซึ่งเป็นส่วนที่ทางสถาบันให้สำคัญเป็นอย่างมาก ลักษณะการทำงาน - เข้าสอนเด็ก ๆ ประจำบ้านผู้ปกครอง แบบ ไป-กลับ (เด็กอายุตั้งแต่ 1-6 ขวบ) - เตรียมสื่อการ
Scrambled Art: Children Process Art Club
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วน)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง เริ่มต้น 18,000+ ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน Scrambled Art: Children Process Art Club
Facebook : Premium Nanny Teacher Academy Premium Nanny Teacher Academy (คุณครูพี่เลี้ยงประจำบ้านผู้ปกครอง) กำลังมองหาครูพี่เลี้ยงที่สามารถช่วยเหลือ ผู้ปกครองดูแลเด็ก ๆ มีใจรักในการเป็นครูพี่เลี้ยง ทำงานร่วมกันกับเด็ก ดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ ให้รู้สึกปลอดภัย วางแผนออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 5 ด้าน ของเด็ก ๆ ให้เป็นไปตามวัย ซึ่งเป็นส่วนที่ทางสถาบันให้สำคัญเป็นอย่างมาก ลักษณะการทำงาน - เข้าสอนเด็ก ๆ ประจำบ้านผู้ปกครอง แบบ ไป-กลับ (เด็กอายุตั้งแต่ 1-6 ขวบ) - เตรียมสื่อการ
Scrambled Art: Children Process Art Club
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : จำนวนมาก (ด่วน)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง เริ่มต้น 18,000+ ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน Scrambled Art: Children Process Art Club
Facebook : Premium Nanny Teacher Academy โครงการ Premium Nanny Teacher Academy (คุณครูพี่เลี้ยงประจำบ้านผู้ปกครอง) กำลังมองหาครูพี่เลี้ยงที่สามารถช่วยเหลือ ผู้ปกครองดูแลเด็ก ๆ มีใจรักในการเป็นครูพี่เลี้ยง ทำงานร่วมกันกับเด็ก ดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ ให้รู้สึกปลอดภัย วางแผนออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการ ทั้ง 5 ด้าน ของเด็ก ๆ ให้เป็นไปตามวัย ซึ่งเป็นส่วนที่ทางสถาบันให้สำคัญเป็นอย่างมาก ลักษณะการทำงาน - เข้าสอนเด็ก ๆ ประจำบ้านผู้ปกครอง แบบ ไป-กลับ (เด็กอายุตั้งแต่ 1-6 ขวบ) - เตรีย
Scrambled Art: Children Process Art Club
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : จำนวนมาก (ด่วน)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง เริ่มต้น 18,000+ ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท วันดี มีเดีย จำกัด
ทำตารางปฏิทินวิชาการ จัดตารางสอน วางแผนหลักสูตร ควบคุมมาตรฐานการสอนและการวัดประเมินผล
บริษัท วันดี มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน Minder Pathana Suksa School
สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
Minder Pathana Suksa School
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิ
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท บี-เยส จำกัด
-สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น ,รายวิชาฟิสิกส์ ,ดาราศาสตร์ ระดับม.ปลาย -จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ,ออกแบบหน่วยรายวิชา ,ข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค และงานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ,สามารถปฏิบัติหน้าที่การอยู่เวรได้ และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้
บริษัท บี-เยส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิ
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท บี-เยส จำกัด
สอนกอล์ฟให้กับนักเรียนประถม และบุคคลทั่วไป
บริษัท บี-เยส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท บี-เยส จำกัด
•สอนภาษาไทยระดับประถม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย •จัดทำเอกสารด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการเรียนรู้ เอกสารการวัดผล ประเมินผล
บริษัท บี-เยส จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิ
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 915 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 92 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.