ประกาศรับสมัครงาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
- ปรุงอาหาร ตามเมนูประจำวัน ให้ได้ตามมาตรฐาน และรสชาติ ที่กำหนด - ดูแลภายในครัวให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิ-ประสบการณ์
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
- เป็นครูสอนวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สอนและดูแลเด็กในระดับชั้นอนุบาล ที่สาขาใสยวน(ราไวย์)
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ราไวย์, ฉลอง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิและประสบการณ์
วันที่ : 17 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
1. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา 2. ตรวจตราบุคคลที่เข้าไปในบริเวณโรงเรียน 3. หมั่นออกตรวจตราบริเวณต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงอยู่เสมอๆ 4. ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านจราจร 5. ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชา 6. ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10000-15000
วันที่ : 17 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
-รับส่งนักเรียนตามจุดที่กำหนดตามเวลาเข้าเรียน-เลิกเรียน -ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยของรถที่รับผิดชอบ -รับ-ส่งนักเรียนและ/หรือบุคลากรตามงานที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายระหว่างวัน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยสำหรับการสื่อสารให้กับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา (Non-native students) สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ทำ Lesson plan และ student report รายบุคคล
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
1. ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
1. ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สอนวิชาศิลปะระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 17 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
-รับสมัครนักเรียนใหม่ -การใช้ Social ในการประชาสัมพันธ์งานได้อย่างคล่องเเคล่ว -สามารถจัดทำเอกสารการประชาสัมพันธ์ในโปรแกรม Canva ได้ -ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต่างๆตามความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน -เป็นผู้ให้ข้อมูลในการรับสมัครนักเรียนใหม่ ตอบคำถามของผู้ปกครองทางอีเมลล์ รวมถึงทำรายการ ข้อความต่างๆ ที่ส่งมาถึงโรงเรียนทุกช่องทาง Social Network พร้อมตอบคำถามง่ายๆเบื้องต้นได้
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และความสามารถ
วันที่ : 17 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สอนวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตามตกลง-ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
- สื่อสารให้ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร อธิบายนำเสนอหลักสูตรให้กับผู้ปกครอง - ประสานงานระหว่างครู ผู้ปกครอง และฝ่ายอื่น ๆ - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ราไวย์, ฉลอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
-ขับรถรับส่งนักเรียนเช้า-เย็น -ขับรถพาคุณครูออกนอกสถานที่หากมีภารกิจ
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด พังงา   เขต : ตะกั่วทุ่ง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
- ทำการสอนในวิชา STEM Robotics & Innovation ในระดับประถมปลาย - เป็นที่ปรึกษาการทำโปรเจกต์นวัตกรรมต่างๆแก่นักเรียน - เป็นโค้ชให้กับนักเรียนในการแข่งขันโปรเจกต์นวัตกรรมต่างๆ
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
- พัฒนาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมในโรงเรียน - แก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 17 มิ.ย. 2567
งาน โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัด พังงา   เขต : ตะกั่วทุ่ง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 36 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.