รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
กฎหมาย
งาน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
- ตรวจสอบ จัดทำนิติกรรม-สัญญาต่างๆ ของบริษัท - ควบคุม บริหาร Outsource ด้านกฎหมาย ให้ได้ตามเป้าหมาย - จัดทำหนังสือมอบอำนาจต่างๆ และประสานงาน - ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายในคดีแพ่งและคดีอาญา
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
-บริหารสัญญา (บริหารจัดการค่าปรับ,การขยายสัญญา,แก้ไขสัญญา,บอกเลิกสัญญา) -การตรวจตรวจรับพัสดุ (ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด ติดตาม การส่งมอบพัสดุ) -การติดต่อประสานงานกับร้านค้าภายนอก -การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1.ดูแลงานด้านเอกสารของฝ่ายกฎหมาย หรือบังคับคดี 2.จัดเก็บ คัดแยก และรวบรวมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การปฎิบัติงานของหน่วยงาน 3.ควบควมดูแลจัดเก็บเอกสารสัญญา จัดทำแฟ้มประวัติลูกค้า จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการประสานงานเพื่อส่งเรื่องต่อ 4.จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบงานกฎหมาย หรือบังคับคดี 5.ประสานงานภายในองค์กร 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 14,000
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- ดูแลบัญชีหนี้ที่มีหลักประกัน NPL,NPA - ลงพื้นที่,ติดต่อเจราจา และปรับปรุงโครงสร้างกับลูกค้า
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึด/อายัด ทรัพย์สิน ดูแลการขายทอดตลาด - ตรวจกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ดิน คัดถ่ายเอกสารกรมที่ดิน - ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่กรมบังคับคดี สถานที่ราชการ
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 12,000+ค่าน้ำมัน 2,000+คอมมิชชั่น
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ - สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ดิน,ทรัพย์ ,ถอนการบังคับคดี - ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่กรมบังคับคดี ,ศาล
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สกลนคร   เขต : เมืองสกลนคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 + ค่าพาหนะ 2,000 +คอมมิชชั่น
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
1. ควบคุม ดูแลงานธุรการบังคับคดี ให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ประสาน ให้รายละเอียดข้อมูลคดีและบังคับคดี และแนะนำแนวทางที่ต้องปฏิบัติ 3. จัดทำรายงานข้อมูลคดีและบังคับคดี และกลยุทธ์ เพื่อให้ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 4. ติดต่อ ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 5. ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
1. รวบรวมเอกสารประกอบสำนวนคดี ตรวจสอบสำนวนคดี 2. จัดทำเอกสารยื่นคำร้อง คำขอ คำแถลงต่อศาล 3. บันทึกและรายงานผลการดำเนินคดี 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
- งานนิติกรรมสัญญา ตรวจสอบสัญญา ข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ ข้อที่ควรแก้ไข เพิ่มเติม - งานคดี เป็นทนายยื่นฟ้อง ยื่นคำให้การ แจ้งความร้องทุกข์ ต่อสู้คดี ทั้งคดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีอาญา ติดตามหนี้สิน - งานจดทะเบียน แก้เปลี่ยนแปลงทะเบียนงานติดต่อราชการ ติดต่อสรรพากร , แรงงาน ฯลฯ - งานกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 / เดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
วันที่ : 30 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 340 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 34 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.