ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน โรงพยาบาลพญาไท 2
- สำรวจทรัพย์สินต่างๆ ในโรงพยาบาล - จัดเก็บทรัพย์สินในคลังทรัพย์สิน พร้อมทั้งพิมพ์ทรัพย์สินใหม่ในรายงานทรัพย์สินของแต่ละแผนก - ประสานงานกับหน่วยงานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับทางบริษัทประกันภัยกรณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
โรงพยาบาลพญาไท 2
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
คีย์ข้อมูลลูกค้า ประสานงานกับลูกค้า ติดตามงาน
บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เอ.ที.เค ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
จัดทำภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1. 3. 53 . ประกันสังคม
บริษัท เอ.ที.เค ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000-13,000
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
งานธุรการ คีย์ข้อมูล ประสานงานกับลูกค้า
บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ และ ประสบการณ์
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
พิจารณาความเสียหายรถ ระยะเวลาการจัดซ่อม เจรจาค่าซ่อมและ/หรือค่าขาดประโยชน์ 1.ตรวจสอบรายละเอียดงาน+ความรับผิดชอบในโปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติทำจ่าย 2.พิจารณาค่าซ่อมและ/หรือค่าขาดฯ แล้วเจรจาต่อจากทีม คุมราคาที่คุมราคาไว้เบื้องต้นแล้วผู้เสียหายไม่ยอมรับผล 3. หากการเจรจาใหม่ได้ข้อยุติก็จะส่งเรื่องให้ทีมตั้งเบิกเสนอ 4.หากการเจรจาใหม่ไม่ได้ข้อยุติ ก็จะนำเสนอ ผบ.พิจารณา ทบทวนและ/หรือออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสียหายทราบ
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 + (ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์)
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
พนักงานคีย์ข้อมูล รับหน้าที่ตั้งเบิกและรับเอกสาร บันทึกงานลงระบบและ ตรวจสอบเอกสาร งานคุมราคาและงานตั้งเบิก และสามารถสื่อสารและแจ้งผลกับทางผู้ติดต่อได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารตั้งเบิก เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ภาพถ่ายความเสียหายก่อนซ่อม-หลังซ่อม - สามารถสื่อสารและเจรจากับทางผู้ติดต่อได้เป็นอย่างดี - คีย์งานตั้งเบิกและรับเอกสาร บันทึกงานลงระบบและ ตรวจสอบเอกสาร งานคุมราคาและงานตั้งเบิก "
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
• คีย์ข้อมูลและออกกรมธรรม์ รวมถึงสลักหลังจะต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง • ตรวจสภาพรถเป็นการตรวจสอบรายละเอียดความเสียหาย และตรวจสอบอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม • พับกรมธรรม์จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องและรวดเร็วตามที่กำหนดไว้ • จัดส่งเอกสารใบเตือนต่ออายุจะต้องทำให้ทันตามกำหนด
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ดูแลด้านจัดการด้านเอกสารกรมธรรม์ และเอกสารเกี่ยวกับประกันภัย เพื่อนำส่งให้คู่ค้า และลูกค้า • บริหารจัดการงานกรมธรรม์ ที่ Post งานในแต่ละวัน พร้อมเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ เพื่อจัดส่งคู่ค้า และลูกค้า • ดูแลเอกสารพร้อมจัดการผลการดำเนินการการจัดส่งให้ประสบผลสำเร็จ • บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน หรือรายละเอียดในการเก็บข้อมูลเข้าระบบ PV ให้สมบูรณ์ และเรียบร้อย • ประสานงานกับพนักงานเก็บเงินเพื่อจัดส่งเอกสาร พร้อมตรวจสอบความสมบูร์ของงานอย่างครบถ้วน • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 14 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับงานก่อสร้าง จัดเก็บเรียบเรียงแบบก่อสร้าง ปรินท์แบบก่อสร้าง ตรวจสอบ PR งานสั่งซื้อวัสดุและสั่งจ้างจากหน้างานก่อนส่งฝ่ายจัดซื้อเพื่อดำเนินงานต่อไป รับผิดชอบการลงบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของหน้างานก่อสร้าง คีย์ข้อมมูลจัดเก็บเงินสดย่อย รายการวัสดุและค่าแรงคนงาน จัดทำบันทึกเครื่องมือก่อสร้างทุกไซท์งาน ดูแลการเบิก-จ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกไซท์งานด้วยระบบออนไลน์ จัดทำเอกสารรายงานประกอบการเบิกงวดงานก่อสร้างทุกไซท์งาน
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถแลพประสปการณ์
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ทรู ทัช จำกัด
- จัดทำาา Report และงานด้านเกี่ยวกับเอกสารของพนักงานภายในทีม ดูแลประสานงานหน่วยงานภายในองค์กร รวมไปถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศบริษัท) ปฏิบัติงาน 09:00 - 18:00 น.
บริษัท ทรู ทัช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 16,000
วันที่ : 13 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 194 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 20 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.