ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
งาน บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
1. เตรียมวิตามิน เจาะเลือดและให้ IV ทางเส้นเลือดตามแพทย์สั่ง 2. เจาะเลือดคนไข้ตรวจสุขภาพ ตามแพทย์สั่ง 3. เข้าช่วยแพทย์ Case : Filler / Botox และหัตถการอื่นๆ ที่ใช้เข็ม (เมื่อไม่มีเคสเจาะเลือด) 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 35000
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
1. เป็นผู้ช่วยแพทย์ห้องปฏิบัติการ/เข้าช่วยห้องทรีตเม้นต์/หัตถการแพทย์ ตามมาตรฐานของคลินิก 2. จัดเตรียมความเรียบร้อยอุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ในการทำหัตถการแพทย์ 3. ดูแลคนไข้ก่อน-หลังเข้าห้องทำหัตถการ สร้างความประทับใจในการบริการลูกค้า 4. จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ให้พร้อมใช้งาน /เตรียมอุปกรณ์และจัดเซ็ตเพื่อให้พร้อมใช้งาน 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000++
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
1. เป็นผู้ช่วยแพทย์ห้องปฏิบัติการ/เข้าช่วยห้องทรีตเม้นต์/หัตถการแพทย์ ตามมาตรฐานของคลินิก 2. จัดเตรียมความเรียบร้อยอุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ในการทำหัตถการแพทย์ 3. ดูแลคนไข้ก่อน-หลังเข้าห้องทำหัตถการ สร้างความประทับใจในการบริการลูกค้า 4. จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ให้พร้อมใช้งาน /เตรียมอุปกรณ์และจัดเซ็ตเพื่อให้พร้อมใช้งาน 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000++
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
1. ดูแลและให้บริการลูกค้าในคลินิก และติดต่อดูแลลูกค้าหลังรับบริการ 2. จัดการระบบงาน ดูและความเรียบร้อยภายในคลินิก - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3. ดูแลรับผิดชอบยอดของคลินิก กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามยอดขายของคลินิกที่กำหนดไว้ 4. ช่วยวางแผนการตลาด คิดโปรโมชั่น 5. พร้อมที่จะเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งของคลินิก 6. สรุปการทำงานและรายงานประจำเดือน 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25000++
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
1. ดูแลและให้บริการลูกค้าในคลินิก และติดต่อดูแลลูกค้าหลังรับบริการ 2. จัดการระบบงาน ดูและความเรียบร้อยภายในคลินิก - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 3. ดูแลรับผิดชอบยอดของคลินิก กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามยอดขายของคลินิกที่กำหนดไว้ 4. ช่วยวางแผนการตลาด คิดโปรโมชั่น 5. พร้อมที่จะเรียนรู้และปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งของคลินิก 6. สรุปการทำงานและรายงานประจำเดือน 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 28000++
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
1. ทำการออกแบบภาพ Artwork ลงสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ และบนสื่อสิ่งพิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ให้ตรงตาม Concept ของ Brand 3. นำรูปแบบการนำเสนอใหม่ ๆ หรือเทรนด์ใหม่ ๆ มาพัฒนางานออกแบบให้ดีขึ้น ๆ ไป 4. ถ่ายภาพและสร้างคอนเทนต์เพื่อลงในสื่อโซชียลมีเดีย ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 ขึ้นไป
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
1. สรรหาและว่าจ้างพนักงาน จัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงาน ประเมินการดำเนินงานเพื่อจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือน 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ แก้ไขปัญหาติดตามความคืบหน้าของงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดการเกี่ยวกับงานทะเบียน เอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดทำเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุม รายงานการประชุม พร้อมติดตามความคืบหน้าของงานมติที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมายได้ครบถ้วน ถูกต้องต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 5. ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่าง ๆ และ
บริษัท ไลฟ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000++
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.