ประกาศรับสมัครงาน Chartered Square Holding Company Limited
งาน Chartered Square Holding Company Limited
*** งาน Support Oracle R12, UNIX, Shell, Oracle Forms, Oracle Report *** - Installing and upgrading the database server and application tools - Allocating system storage and planning future storage requirements for the database system - Modifying the database structure, as necessary, from information given by application developers - Enrolling users and maintaining system security - Ensuring compliance with database vendor license agreement - Controlling and monitoring user access to the d
Chartered Square Holding Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน Chartered Square Holding Company Limited
- ดูแลออกแบบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ การจัดสวนสนามกอล์ฟและโรงแรม - ตรวจสอบดูแลงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด - งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Chartered Square Holding Company Limited
จังหวัด ชลบุรี   เขต : สัตหีบ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน Chartered Square Holding Company Limited
1.งานตรวจเช็คดูแลรักษาเครื่องจักร และอาคารสำนักงานภายในสสนาม พร้อมทั้งอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานในแต่ละวัน 2. ดำเนินการซ่อมตามใบแจ้งซ่อม ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Chartered Square Holding Company Limited
จังหวัด ชลบุรี   เขต : สัตหีบ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน Chartered Square Holding Company Limited
2. ควบคุมและตรวจสอบการให้บริการลูกค้าของพนักงานและแคดดี้ให้ได้ตามที่องค์กรได้กำหนดมาตรฐานไว้ 3. วางแผนการฝึกพนักงานและแคดดี้ ให้ได้มาตรฐานตามที่องค์กรกำหนด 4. ตรวจสอบและประเมินผลการฝึกแคดดี้ให้ได้มาตรฐาน ก่อนอนุมัติให้บรรจุเป็นแคดดี้ประจำของสนาม 5. ร่วมวางแผนกำหนดกลยุทธ์องค์กรกับทีมผู้บริหาร 6. ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กร 7. คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเข้าเป็นพนักงา
Chartered Square Holding Company Limited
จังหวัด ชลบุรี   เขต : สัตหีบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน Chartered Square Holding Company Limited
1. ให้บริการลูกค้าในการจองออกรอบ]ลูกค้าญี่ปุ่น 2.แจ้งข้อมูลของสนามให้กับลูกค้า corporate รวมไปถึงการประสานงานหรือสื่อสารกับลูกค้าได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้องและถูกวิธี 3.เก็บข้อมูล/ผลตอบรับของลูกค้าในทุกช่องทางการติดต่อเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำงานของทีมการขาย 4.จัดเตรียมเอกสารการรับจองให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5.มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย(เช่น ทักษะในการพูดหรือฟังโทรศัพท์และทักษะในการป้อนข้อมูล) และการจัดการกับเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.ต้อนรับและให้บริการในกิจกรรมหรือEvent ต่างๆ
Chartered Square Holding Company Limited
จังหวัด ชลบุรี   เขต : สัตหีบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน Chartered Square Holding Company Limited
รับผิดชอบการทำอาหารและปรุงรสชาติอาหารไทย สามารถทำอาหารออกมาได้อร่อย สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และผลงานออกมามีคุณภาพเทียบเท่ากันตามมาตรฐานที่กำหนด ดูแลพื้นทีทำงานให้สะอาดและให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย รับผิดชอบในการกำหนดปริมาณการเบิกสินค้าจากแผนกสโตร์รวมถึงการสั่งอาหารสดประจำวันร่วมตรวจรับอาหารสด อาหารแห้ง และเช็คคุณภาพร่วมกับแผนกรับสินค้า หน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Chartered Square Holding Company Limited
จังหวัด ชลบุรี   เขต : สัตหีบ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน Chartered Square Holding Company Limited
- มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีทั้งระบบ - สามารถปิดงบต่างๆได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Chartered Square Holding Company Limited
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.