งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
รับผิดชอบการวิเคราะห์ ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ตรวจสอบการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ค
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- เตรียมความพร้อมของกำลังคน วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือและเครื่องจักรการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานผสม และแก้ไขปัญหาเเบ้องต้น
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- ออกแบบและผลิตสื่อ - ถ่ายภาพและวีดีโอ เพื่อใช้ในการโปรโมทสินค้า - สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย - จัดทำแปลงสาธิตและประชุมเกษตรกร - เก็บข้อมูลทางการตลาดระดับเกษตรกร
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการผลิต - ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการผลิต - เบิกจ่ายและรายงานการเบิกอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองของแผนก
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000-17000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- การวางแผนและควบคุมการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในห้องปฏิบัติการทางเคมี - กำหนดมาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 35,000 - 50,000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
1. หาข้อมูล วิเคราะห์และประเมินลูกค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ 2. ตรวจสอบเอกสาร จัดทำสัญญาสินเชื่อ จัดเก็บเอกสารและข้อมูลลูกค้า 3. ติดตามข้อมูลและออก
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000-30000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย สืบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ - ควบคุมกระบวนการบำบัดน้ำ อากาศ และการกำจัดขยะ
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 35,000 - 50,000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์/โปรแกรม และแนะนำผู้ใช้งาน - บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขปัญหาการใช้งาน - ดูแลระบบเครือข่ายและสนับสนุนงานสารสนเทศ
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.