กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด


กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด ดำเนินธุรกิจในผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร เป็นผู้นำด้านการตลาดและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มากว่า 30 ปี มีโรงงานผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO9001 และ ISO14001


สำนักงาน 22 ICG Building ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ / โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ


(เขตพญาไท ) กรุงเทพมหานคร 10400


02-2714343


02-2711001


1. เครื่องแบบพนักงาน
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. ประกันกลุ่ม (อุบัติเหตุ-สุขภาพ)
5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6. โบนัส / เบี้ยขยัน / Incentive
7. รางวัลอายุงาน
8. เงินช่วยเหลือต่างๆ
9. กิจกรรม Sport Day / ท่องเที่ยวประจำปี
10. อาหารกลางวัน (เฉพาะโรงงาน)
11.รถรับ-ส่งพนักงาน (เฉพาะโรงงาน)

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
× กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
× กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
× กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
รับผิดชอบการวิเคราะห์ ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ตรวจสอบการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ค
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- เตรียมความพร้อมของกำลังคน วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือและเครื่องจักรการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานผสม และแก้ไขปัญหาเเบ้องต้น
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- ออกแบบและผลิตสื่อ - ถ่ายภาพและวีดีโอ เพื่อใช้ในการโปรโมทสินค้า - สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย - จัดทำแปลงสาธิตและประชุมเกษตรกร - เก็บข้อมูลทางการตลาดระดับเกษตรกร
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- การวางแผนและควบคุมการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ในห้องปฏิบัติการทางเคมี - กำหนดมาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณ์ เทคนิค วิธีการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
1. หาข้อมูลและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตรารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2. รายงานความเคลื่อนไหวด้านอัตราแลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางต่อผู้บริหาร 3. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- จัดทำแผนงานและงบประมาณด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - ดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - บริหารจัดการและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์/โปรแกรม และแนะนำผู้ใช้งาน - บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขปัญหาการใช้งาน - ดูแลระบบเครือข่ายและสนับสนุนงานสารสนเทศ
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- ออกแบบสื่อโฆษณา , บรรจุภัณฑ์ , ฉลาก และอื่นๆ - สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาด
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 0
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
- วางแผนงานและงบประมาณด้านการเงิน - ตรวจสอบการรับ/จ่ายเงิน และเงินสดย่อย - จัดทำ Cash Flow กระทบยอดเงินฝาก และติดตามหนี้ค้างชำระ - ประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอกในการทำธุรกรรมการเงิน
กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 0
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.