งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
รายละเอียดงาน : - ตรวจรับและเตรียมและจัดเก็บวัตถุดิบ - ดูแลและรักษามาตรฐานของอาหารก่อนเสิร์ฟถึงลูกค้า - ดูแลภายในครัวให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะให้ได้ตาม มาตรฐานของทางร้าน
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 18,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
- จัดเสิร์ฟอาหารที่ครัวเตรียมไว้ - ล้างทำความสะอาด จาน ช้อน แก้งและอุปกรณ์ครัวต่างๆ - ดูแลความสะอาด ภายในร้านและบริเวณครัว - ช่วยเหลือสนับสนุนทีมครัว
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-13,000 บาท
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอในแต่ละวัน และเตรียมวัตถุดิบให้สาขา - ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 400 / วัน
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอในแต่ละวัน - ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 400 / วัน
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอในแต่ละวัน - ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอในแต่ละวัน - ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13000-15000
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
1.คิดสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ 2.วิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบใหม่ 3.ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 4.ทดสอบขั้นตอนการผลิตเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน 5.
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000-18,000 บาท
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
- จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับพ่อครัวใหญ่ ตามแผนงานในครัว - ตรวจรับและตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุดิบ - ดูแลการจัดจานและมาตรฐานของอาหารก่อนเสิร์ฟถึงลูกค้า - ดูแลภายในคร
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13000-15000
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
- จัดเสิร์ฟอาหารที่ครัวเตรียมไว้ - ล้างทำความสะอาด จาน ช้อน แก้งและอุปกรณ์ครัวต่างๆ - ดูแลความสะอาด ภายในร้านและบริเวณครัว - ช่วยเหลือสนับสนุนทีมครัว
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอในแต่ละวัน - ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอในแต่ละวัน - ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : 12000-15000
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
1. ถ่ายภาพและวีดีโอสินค้า สำหรับใช้ในสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์ 2. แต่งสีภาพและตัดต่อวีดีโอในเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ต่างๆ
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
- จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับพ่อครัวใหญ่ ตามแผนงานในครัว - ตรวจรับและตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุดิบ - ดูแลการจัดจานและมาตรฐานของอาหารก่อนเสิร์ฟถึงลูกค้า - ดูแลภายในคร
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 11,000 - 14,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอในแต่ละวัน และเป็นครัวกลาง เตรียมวัตถุดิบให้สาขา - ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในครัว - เรียนรู้และพัฒนาทักษะจากผู้บังคับ
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 400 / วัน
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
- สรรหา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับซัพพลายเออร์ ตามคำร้องของหน่วยงานภายในบริษัท - ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผล
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000 บาท
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
- เตรียมของและวัตถุดิบก่อนร้านเปิด - ประกอบอาหารตามสูตรที่กำหนด - ดูแลความสะอาดและทำความสะอาดครัว - เช็คสต็อกวัตถุดิบ
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 - 13,000 / เดือน
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
- สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ทันตามความต้องการของบริษัทฯ - จัดทำสัญญาจ้าง และตรวจสอบใบสมัครและเอกสารสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน - จัดปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่ และดูแลพนักงานในช่วงท
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000 บาท
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
1.ดูแลความเรียบร้อยในส่วนของงานบริการ 2.รับออเดอร์จากลูกค้า 3.ต้อนรับลูกค้า
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000-14000
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
- เตรียมอุปกรณ์และความสะอาดของร้านก่อนร้านเปิด - ต้อนรับ และอธิบายเมนูอาหารให้กับลูกค้า หรือแนะนำอาหาร และเครื่องดื่มที่ลูกค้าอาจสนใจ - ตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับรายการที่สั่งคร
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 13,000 / เดือน
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
- จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับพ่อครัวใหญ่ ตามแผนงานในครัว - ตรวจรับและตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุดิบ - ดูแลการจัดจานและมาตรฐานของอาหารก่อนเสิร์ฟถึงลูกค้า - ดูแลภายในคร
บริษัท เดย์โทน่า เรสเตอรองต์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 15,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.