งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่ของสั่งซื้อ 2.ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย/Supplier 3.เจรจาต่อรองให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ 4.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 5.รับผิดชอบงานจัดซื้อ 6.วิเคราะห์ข้อมูล- ควบคุมและติดตามสถานะการส่งมอบสินค้าตามที่กำหนดไว้
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.เปิดร้าน ปิดร้าน ถ่ายรูปอัพเดท 2.สรุปยอดรายงานขายสินค้าประจำวัน 3.ขายสินค้าหน้าร้านและสินค้าส่งตรงจากโรงงาน 4.ขายแฟรนไชส์ และโปรโมชั่นต่างๆจากบริษัทฯ 5.แนะนำรายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้า
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1. จัดส่งสินค้าให้โชว์รูม ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลความถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าทั้งก่อนและหลังลงรถ 3. ดูแลความสะอาดและตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมต่อการจัดส่ง 4. ส่งรายงานการทำงาน
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
เวลาเข้างาน 09:00-21:00 ( พัก 1 ชั่วโมง ) - เตรียมเปิดร้าน ทำความสะอาดร้าน - เช็คสินค้า / วัตถุดิบ / อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน - เช็คสต็อคสินค้า รับเข้าสินค้า - เตรียมวัตถุดิบ / อุปกรณ์ เพื่อรอจำหน่าย - รายงานลงกลุ่มไลน์ - เปิดร้าน - รับออเดอร์ ขายทางหน้าร้าน - ปรุงสินค้า ปรุงวัตถุดิบ จัดออเดอร์เพื่อขาย - เก็บร้าน ทำความสะอาดอุปกรณ์ - ทำรายงาน บัญชีสิ้นวัน - เช็คสต็อคคงเหลือ - ทำเบิกสินค้า และวัตถุดิบ - เช็คความเรียบร้อยภายในร้าน - รายงานลงกลุ่มไลน์ - ปิดร้าน
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
- ประสานงาน วางแผนเกี่ยวกับการขอซื้อ การใช้วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ - บริหารพื้นที่และเก็บรักษาของวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป และการจัดส่งสินค้า - ควบคุม บริหารกระบวนการจัดเก็บและการจัดส่งให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - แก้ไขปัญหาการจัดเก็บตรวจสอบรายงานวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป รับ - จ่าย และคงเหลือสินค้า - ดูแลการขึ้น - ลง และ รับ – ส่ง สินค้าให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว - บริหารและควบคุมการใช้พื้นที่ของฝ่ายคลังสินค้าให้เหมาะสม - ดูแลการจัดเก็บวัตถุดิบให้เหมาะสม ดูแลรักษาสุขอนามัยขอ
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
รายละเอียด 1. ทำหน้าที่เป็นผู้นำ ติดตาม ประสานงาน นำเสนอกลยุทธ์ต่างๆ 2. จัดโครงสร้าง วางแผนงานและนโยบายกับผู้บริหาร และทีมงานในฝ่ายฯ 3. จัดทำแผนการนำเสนอและจูงใจ (โปรโมชั่น) ของฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย พร้อมเสนอผู้บริหาร 4. จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันยุคออนไลน์ 5. วางแผนจัดการงบประมาณทีมการตลาดและทีมขาย 6. วางแผนเป้าหมาย ประจำเดือน ประจำปี เพื่อสร้างยอดขาย และบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน 7. บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ในฝ่ายช่วยเหลือแก้ไขปัญหา 8. รายงานผลการดำเนินการของฝ่ายที่อยู่ในความรับผิดช
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
- ประสานงานดูแลลูกค้า - บริหารสินค้าที่มีวางจำหน่าย และพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด - สำรวจตลาด และสินค้าคู่แข่ง วิเคราะห์สภาพตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อยอดขาย - งานส่งเสริมการขาย เช่น รวบรวมข้อมูล จัดทำแผนส่งเสริมการขาย เป็นต้น - ติดตามวิเคราะห์ยอดขายรวมถึงผลกระทบต่อการขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 3.ปรับปรุง และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เก่าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 4.ควบคุมการทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการทดลองผลิตสินค้า 5.ทดสอบด้านรสชาติและประสาทสัมผัสต่าง ๆ 6.จัดทำรายงานผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สูตร ขั้นตอนการผลิต และใบแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ 7.คำนวณต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง 2. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อไห้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน 3. จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าธนาคาร ตรวจความถูกต้อง 4. จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน 5. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ 6. จัดเตรียมเช็ต พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.ดูแลแคมเปญการตลาดทั้งหมด รวมถึงอีเมล โซเชียลมีเดีย และการโฆษณา 2.สร้าง และจัดการเอกสารทางการตลาด เช่น โบรชัวร์ ใบปลิว และโฆษณา 3. ทำงานร่วมกับทีมขายเพื่อสร้างสื่อส่งเสริมการขาย 4.วางแผน และการดำเนินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาแผนการออกสู่ตลาด 5.วางแผน และการดำเนินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาแผนการออกสู่ตลาด 6.วิเคราะห์ประสิทธิผลทางการตลาด โดยใช้ตัวชี้วัด เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ อัตราการมีส่วนร่วม และยอดขาย
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000
วันที่ : 18 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.