ช่วยบริหารจัดการ ประสานงาน ดูแลควบคุมงานภายในโรงงาน
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถส่งมอบได้ตามจำนวนและทันตามเวลาที่กำหนด 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3. กำหนด KPI จัดทำแผน ทบทวน ติ
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. บริหารจัดการงานคลังสินค้าห้องเย็น ตั้งแต่รับเข้า จัดเก็บ และจ่ายออก 2. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บริหารพื้นที่ห้องเย็นให้สามารถใช้ปร
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
- งานสรรหา - งานฝึกอบรม - งานค่าแรงและสวัสดิการ - งานธุรการ
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 1x,xxx หรือตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
งานซ่อมสร้างอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ พร้อมทั้งดูแล บำรุงรักษา งานระบบน้ำ ไฟฟ้า เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 1x,xxx หรือตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. ควบคุมการบริหารงานบรรจุ/จัดส่ง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. ฝึกฝนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงาน
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง (รายเดือน)
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.ขับรถรับ-ส่งเอกสาร 2.ขับรถรับ-ส่งสินค้า 3.ขับรถซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 4.บำรุงรักษา ดูแลความสะอาดรถ
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 1x,xxx หรือตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1.จัดทำเอกสารใบเคลื่อนย้าย 2.ประสานงานรถขนส่ง 3.ออกบิลใบส่งสินค้า
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 1x,xxx หรือตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
- คีย์ข้อมูลสต๊อกสินค้า รับเข้าและจ่ายออก จากใบส่งมอบและใบเบิก - ทำข้อมูลสต๊อกประจำวัน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายเดือน (ตามตกลง)
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
- งานขาย (sele) ออกหาลูกค้าตามร้านค้าต่าง 1 ตำแหน่ง - งาน Sale admin ดูแลเพจ สามารถใช้ Photshop ออกแบบได้ 1 ตำแหน่ง
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง (รายเดือน)
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
- ควบคุมการจัดส่งสินค้า การขายสินค้าหน้าโรง - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : (ตามตกลง)
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
งานตรวจสอบความถูกต้องในการรับและจ่ายสินค้าเข้า-ออกทั้งหมดในโรงงาน 1. งานตรวจรับวัตถุดิบ 2. งานตรวจการจัดสินค้าและส่งมอบให้ลูกค้า 3. นำเสนอวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาในการทำงาน ให
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : (ตามตกลง)
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ติดตั้งกล้องวงจรปิด server ระบบแลน เครื่องสำรองไฟ
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหมู ขิ้นส่วนต่างๆ 1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของฝ่ายผลิตตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ ดังนี้ 1.1 ความสะอาดของวัตถุดิบรับเข้าทางด้านกายภาพ สี กลิ่น
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 331 บาท/วัน+ล่วงเวลา+ค่าตำแหน่ง 20 บาท
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ตัดแต่งชำแหละหมู ล้างทำความสะอาด ต้มไส้ แยกเครื่องใน เผ่าขา แพ็คบรรจุหมูใส่ตะกร้า ตัดแต่งตามสเปค จัดส่งเข้าคลังสินค้าห้องเย็น เป็นต้น ไม่สะดวกในการเดินทาง มีหอพักหน้าบริษัท
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 20-30 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 331 บาท/วัน+ล่วงเวลา +พิเศษ + ค่าตำแหน่งงาน
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
รับชิ้นส่วนหมู , จัดเก็บหมูเข้าห้องเย็น , โหลดสินค้าให้กับรถลูกค้า
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 331 บาท/วัน+ล่วงเวลา +พิเศษ + ค่าตำแหน่งงาน
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ทำความสะอาดรายผลิต รีดน้ำที่พื้น เก็บเศษหมูตกพื้น ทำความสะอาดห้องน้ำในไลน์ผลิต
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 331 บาท/วัน+ล่วงเวลา
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ทำความสะอาดรอบนอกฝ่ายผลิต โรงครัว , ซักเสื้อผ้าฝ่ายผลิต (มีเครื่องซัก)
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 331 บาท/วัน
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
1. รับและคีย์ออเดอร์ลูกค้า 2. วางแผนงานผลิตและจัดเก็บ 3. อัพเดทข้อมูลออเดอร์ให้เป็นปัจจุบัน กรณีมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไข 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้งานบรรลุเป้าหมา
บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บ.
วันที่ : 7 ธ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.