ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
งาน บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
ออกแบบ จัดทำ และพัฒนา แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และด้านคุณภาพภายในองค์กร, วิเคราะห์ ประมวลผล นำเสนอและติดตามข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและคุณภาพในองค์กรให้เป็นไปตามที่มาตรฐานของระบบกำหนด
บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ฉวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 – 30,000 บาท
วันที่ : 10 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
บันทึกรายการบัญชีประเภทต่าง ๆ ผ่านโปรแกรม Express, เขียนเช็ค-ใบถอนเงิน, ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการบัญชีและการเงิน
บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ฉวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000-25,000 บาท/เดือน
วันที่ : 10 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
จัดซื้อยางพาราแผ่นดิบ/แผ่นรมควัน/อัดก้อน จากผู้ประกอบการรายย่อย/ตลาดกลางยางพารา/กยท./สหกรณ์ชุมนุมยางพารา หรือโรงงานรับจ้างผลิตในพื้นที่ภาคใต้
บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ฉวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000 บาท/เดือน
วันที่ : 10 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
ฝ่ายคุณภาพ / QA, QC มีความอดทน กล้าที่จะทำอะไรใหม่ ๆ มีความตั้งใจที่จะทำงาน มีไหวพริบ รักความก้าวหน้า และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยางพารา จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ฉวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11000 - 15,000 บาท
วันที่ : 10 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน มีทักษะในการสื่อสาร ผสานงานกับลูกค้า วางแผนงานได้ดี
บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ฉวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 10 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
กระบวนการนำเข้าส่งออก ตรวจเอกสาร Draft BL/ทำใบขน/ใบกำกับ/Phyto เอกสาร พิธีการ ผ่านด่านศุลกากร ตอบ E-mail ลูกค้า
บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ฉวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-20,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1.บริหารจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ปิดบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกบัญชี การเงิน พร้อมทั้งปรับปรุงรายการ ได้ถูกต้องตามหลักบัญชี 3.บริหารงานการเงิน ด้านการรับและการจ่าย การทำธุรกรรมทางธนาคาร 4.จัดทำงบรายเดือน/รายปี รวมทั้งนำเสนอผู้บริหาร 5. เข้าใจค่าเงินต่างประเทศเป็นอย่างดี 6.มีสภาวะเป็นผู้นำ และเข้าใจบัญชีการเงินเป็นอย่างดี
บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 10 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
-ประสานงานกับทุกแผนก รวบรวมเอกสารและความต้องการจากทุกแผนก และสรุปรายงานประจำวันให้กับผู้บริหาร -จัดเตรียมเอกสาร กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารก่อนเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ -ช่วยผู้บริหารดูแลการทำงานของแผนกต่างๆของบริษัท -ช่วยผู้บริหารตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขการทำงานของแผนกต่างๆ -ช่วยผู้บริหารตามงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม -ประสานงานภายนอกกับหน่วยงานต่างๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20000-40000
วันที่ : 10 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
วางแผนการทำงาน ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง แยกประเภทยาง ประเมินคุณภาพยาง งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด
จังหวัด นครศรีธรรมราช   เขต : ฉวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000-20,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.