งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.ตรวจรับสินค้าเข้าคลังสินค้างานโครงการ จัดเก็บและดูแลสินค้าต่าง ๆ ที่เข้ามาภายในคลังสินค้าไซน์งานโครงการ 2.จัดเตรียมสินค้าเข้างานพร้อมประสานงานรถรับส่งสินค้าเพื่อมารับสิน
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดส่งสินค้าให้กับแต่ละบริษัทฯ และรับผิดชอบในเรื่องเวลาจัดส่งสินค้า รับผิดชอบสินค้าบริษัทฯ ระหว่างการจัดส่งให้อยู่ในสภาพที่ลูกค้ายอมรับได้ เตรียมความพร้อมเช็คสภาพรถของบ
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 27 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานระบบ Wiring/ประกอบตู้ Control และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาจากความรู้+ประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
การสร้างสรรค์ ออกแบบ และวางแผนเนื้อหาภายในเพจ สร้างปฏิสัมพันธ์(Engagement) กับลูกค้าและดูแลความเรียบร้อยของเพจ เก็บข้อมูล รวบรวมสถิติและวิเคราะห์วางแผนการโฆษณา และงานอื่นๆ ที่ได้
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ออกแบบ/ประเมินราคาอุปกรณ์ไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้า และ การประกอบตู้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ราคาอยู่ในงบประมาณที่สามารถแข่งขันได้ คุณภาพตรงตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐาน
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ประสานงานและจัดทำแผนการรับ จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตู้ควบคุมและงานติดตั้งโครงการ บริหาร การรับ จัดเก็บ จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมมือกับแผนกที่เ
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปฏิบัติงานแผนกโครงการ เน้นงานเชื่อม งานโลหะ ตัด เจาะ เจียร์ เหล็กและตู้คอน Concrol ไฟฟ้า ตามแบบหรือที่ได้รับมอบหมาย และงานเชื่อมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาจากความรู้+ประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.ตรวจสอบการรับ – จ่ายสินค้าในคลังให้ถูกต้อง 2.วางแผนตรวจนับสินค้าในคลังอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ(ประจำเดือน/ประจำปี) 3.ควบคุม พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.1 นำเสนอขายสินค้าในรูปแบบการเยี่ยมลูกค้า การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ 1.2 รวมรวม Enquiries ของลูกค้า และจัดทำใบเสนอราคาประจำวันโดยประสานงานกับ Sales Co-ordinator และติดตามใบเสนอราคาปร
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้และประสบการณ์+คอมมิชชั่น
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.1 นำเสนอขายสินค้าในรูปแบบการเยี่ยมลูกค้า การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ 1.2 รวมรวม Enquiries ของลูกค้า และจัดทำใบเสนอราคาประจำวันโดยประสานงานกับ Sales Co-ordinator และติดตามใบเสนอราคาปร
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความรู้และประสบการณ์+คอมมิชชั่น
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วางแผนและควบคุมงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและสามารถรายงานปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา ตรวจติดตามความคืบหน้าของงานและแก้ไขป
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาจากความรู้+ประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ขอราคา สั่งซื้อสินค้า ติดตามสินค้าเข้างานโครงการและงานอื่น ๆ รวมถึงรายงานประจำเดือน/ประจำสัปดาห์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เตรียมความพร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือที่ต้องใช้งาน พร้อมสนับสนุนร่วมทีมทำงานกับช่างไฟฟ้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รับผิดชอบเปิดบิลขายและภาษีขาย และรวบรวมภาษีขายประจำเดือน จัดทำรายงานภาษีขาย การรับชำระหนี้จากลูกหนี้ การติดตามหนี้ที่ค้างชำระ สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ จัดทำวิเคราะห์อายุของล
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป้นผู้นำและหัวหน้าชุดในการติดตั้ง/Wiring ตู้ไฟฟ้า พร้อมทั้งวางแผนการทำงานและประสานกับลูกค้า โดยมุ่งหวังให้งานเสร็จทันเป้าหมายในงบประมาณที่วางแผนไว้
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ดี พิจารณาจากความรู้+ประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดูแล รักษาความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องประชุม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วางแผน/ติดตาม และสรุปงานโครงการในด้าน Meterial และ Schedule ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ (Meterial) ในงานโครงการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาจากความรู้+ประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1. ออกแบบควบคุมระบบอัติโนมัติ, เขียนโปรแกรม PLC / Visualization / IOT / Vistion ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลโปนเจคที่ได้รับมอบหมาย 3.สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่แผนกขาย / แผนก Design หรือแผนกอ
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
งาน บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1.ตรวจรับสินค้าเข้าคลังจัดเก็บและดูแลสินค้าต่างๆ ที่เข้ามาภายในคลังสินค้า 2.จัดเตรียมสินค้าเข้างานพร้อมประสานงานรถรับส่งสินค้าเพื่อมารับสินค้า 3.บันทึกเอกสารรับ-เบิกจ่ายสิน
บริษัท วี ทู เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
วันที่ : 25 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.