งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. ปรับปรุงการควบคุม ระบบคุณภาพ QC QA QD 2. พัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมถึงระบบเอกสารให้เป็นไปตามระบบ GMP 3. บริหารจัดการงานด้าน QC QA QD 4. ทำการอบรมด้านระบบคุณภาพให้แก่พนักงานในองค์กร ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. แก้ไขปัญหาระบบคุณภาพร่วมกับผู้จัดการโรงงานและผู้บริหาร 6. สนับสนุนและดำเนินงานด้านเอกสารทางระบบประกันคุณภาพแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 7. ประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ และดำเนินการตามนโยบายของทางหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กำหนด 8. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและการตลาดกับลูกค้าตั้งแต่การรับออร์เดอร์ไปจนลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อย 2. ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการขายได้อย่างครบถ้าน และไม่ผิดพลาด 3. ดำเนินการเรื่องการรับชำระเงิน รวบรวมสลิป บันทึกรายรับประจำวันเข้าระบบส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานการจัดส่งและบริการลูกค้าหลังการขาย เช่นการเคลม การติดตามสินค้า การเปลี่ยนสินค้า ฯลฯ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ดูแล ทำความสะอาดบำรุงรักษาและเตรียมรถประตำแหน่งให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานและปลอดภัย 2 ศึกษาแผนการเดินทางของผู้บริหาร วางแผนเส้นทาง และแจ้งให้ผู้บริหารทราบก่อนเดินทาง 3 ขับรถไปยังจุดหมายตามคำสั่ง ในลักษณะการขับขี่ที่สุภาพ ปลอดภัย โดยใช้เส้นทางและความเร็วที่เหมาะสม 4 นำรถไปรับการบริการตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุง และอื่นๆตามกำหนดเวลา หรือตามความจำเป็น 5 อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารขณะเดินทาง และในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 6 ดูแลทรัพย์สินที่อยู่ในรถด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เสียหาย หรือสูญหาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000 บาท หรือตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมในการวางแผนงาน เพื่อจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย โดยมีหน้าที่ร่วมกันกับผู้บริหารวางแผนโครงสร้างบุคลากร วางแผนงบประมาณทีมการตลาดและการขาย และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ โดยร่วมวางแผนเป้าหมายทางการตลาด เพื่อให้สามารถสร้างยอดขายได้ โดยมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขาย รวมถึงการจัดทำรายงานการขายและประเมินผลการขายให้กับเจ้าของกิจการ
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ทำความสะอาดบ้าน ดูแลบ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน ปัดฝุ่น ใช้เครื่องดูดฝุ่นได้ 2 ซักเสื้อผ้าได้ทั้งมือและใช้เครื่องซักผ้าได้ และรีดเสื้อผ้าได้ 3 ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดห้องนอน จัดเตียงนอน เช็ดโต๊ะเครื่อง เปลี่ยนผ้าปูที่นอนอาทิตย์ละ2ครั้ง 4 ล้างมุ้งลวด เช็ดพัดลมและถอดใบพัดมาล้าง ทำความสะอาดตู้เย็น ล้างจาน เช็ดโต๊ะกินข้าว เช็ดโซฟา เช็ดชั้นวางของ เช็ดชั้นวางทีวี 5 ดูแลหน้าบ้าน รดน้ำต้นไม้ ทิ้งขยะ กวาดใบไม้ เช็ดกระจก 6 สามารถติดตามออกไปช่วยถือของนายจ้างข้างนอกบ้าน และติดตามนายจ้างไปประจำที่ไร่ได้เป็น
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 -20,000 บาท หรือตามที่ตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.นำเสนอขายสินค้า 2.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.นำความรู้และประสบการณ์ มาแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ติดต่อประสานงานเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเก่าและใหม่ 5.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทฯ 6.รักษาฐานลูกค้าเก่าให้มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง และดูแลฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ 7.แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า และบริการหลังการขาย / ออกเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 8.ผลักดันยอดขายให้ถึงเป้าหมายที่กำหนด
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.Manage Old Customers and Find New Customers. (Supplement Product) 2. Marketing Activities. 2.1 จัดทำคอนเท็นท์เพื่อเผยแผ่ในช่องทางสื่อการตลาดต่างๆตามแผนที่กำหนด 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ต่างๆ เช่น การออกบูท 2.3 จัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 2.4 จัดเตรียม/จัดทำคู่มือขาย แพคเก็จจิ้ง รวมถึงส่งต่อข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ทีมงานขาย 2.5 ศึกษาข้อมูลตลาด คู่แข่ง เปรียบเทียบ 3.จัดทำรายงานในส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่รับผิดชอบ 4.Other as per assigned. อื่นๆตามที
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร 2. ซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 3. ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน PM ที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามแผน 4. ดูแลจัดเก็บเครื่องมือช่างให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5. งานโครงการต่างๆที่รับผิดชอบ 6.บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.จัดทำการออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของทุกแบรนด์ 2.สนับสนุนการปฏิบัติงานของแบรนด์ในด้านการออกแบบสื่อต่างๆออกสื่อสารการตลาด Offline สื่อหน้าร้าน สื่อภายใน ศูนย์การค้า สื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบสื่อ Online ช่อง Social media สื่อ VDO MP4 ภาพ Gif สำหรับงาน ถ่ายภาพ ภาพสถานที่ เพื่อการตลาด 3.ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ พรี่เมี่ยม เพื่อการตลาด 4.ออกแบบฉลากสินค้าเพื่อสื่อสารและและผลิตภัณฑ์ได้ตรงตาม concept และกลุ่มเป้าหมาย 5.พัฒนาตนเองและทีมงานในการเรียนรู
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000-30,000 บาท หรือตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. วางแผนและบริหารต้นทุนในการขนส่งสินค้า Export ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ติดต่อประสานงานกับสายเรือ เอเยนต์ ลูกค้า ทั้งภายใน-ภายนอก เพื่อเตรียมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 3. จัดการและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน และปฏิบัติตามขั้นตอนได้ อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานหน่วยงานภายในและลูกค้าเพื่อยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ผิดพลาด 5. ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น หอการค้าไทย กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับการส่งออกต่างๆ
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ปฏิบัติงานในไร่ทั่วไป เช่นรดนำ้ต้น / ถอนหญ้า เป็นต้น 2 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปักธงชัย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายวัน 325-350 บาท ต่อวัน
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 ใส่ปุ๋ยผลผลิต พืช ผักผลไม้ 2 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ปักธงชัย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 375-406 บาท ต่อวัน
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
-ดำเนินการด้านการผลิตสินค้าทุกรายการตามขั้นตอน และมาตรฐานโรงงานที่กำหนด -ติดสติกเกอร์บรรจุภัณฑ์ -ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรและสภานที่ผลิต
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 350 - 380 บาท / วัน
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.ร่วมวางแผน/นำเสนอแผนหลัก จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ออฟไลน์/ออนไลน์ ร่วมกับทีม ตามกลยุทธ์ 2.ทำแผนโปรโมชั่น สร้าง content product ร่วมกับทีม ใช้เครื่องมือทางการตลาด และประสานงานกับทีมกราฟฟิคด้วย 3.ติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อเก็บข้อมูลของคู่แข่ง 4.ติดต่อลูกค้า หรือ ตัวแทน ภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 5.จัดทำรายงาน จากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ต่อผู้บังคับบัญชา 6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.วางแผนและจัดทำคอนเท้นท์เกี่ยวกับการเกษตร หรือที่เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย (คอนเท้นท์ข้อมูลและคอนเท้นท์ภาพวิดีโอ) 2.วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ งานออกบูธประชาสัมพันธ์/จำหน่ายสินค้า งานจัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้าใหม่ \\ และลูกค้าปัจจุบัน 3.จัดทำคู่มือขายและส่งเสริมการขายต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้ากลุ่มที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย รวมถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ทีมงาน ในการตอบข้อซักถาม เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า 4.ปฎิบัติงานลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขา
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.ดูแลงานด้านเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล ติดต่อประสานงานเอกสารทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 2.ปฎิบัติงานลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขาย เช่น งานออกบูธประชาสัมพันธ์/จำหน่ายสินค้า งานจัดอบรมสัมมนา เยี่ยมเยี่ยนเกษตรกร รวมถึงลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่/ที่มุ่งหวัง (เป็นครั้งคร่าว) 3. ดูแลและรับผิดชอบบริหารจัดการสต๊อกของภายใน ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตร-สารปรับปรุงพลูโต 4.จัดทำรายงานสรุปผลการปฎิบัติงานต่างๆ 5.ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1. ดูแลงานบำรุงรักษาด้านไฟฟ้า,ประปา,แอร์,สาธารณูปโภคต่างๆ ภายในโรงงาน-สำนักงาน 2.ปฏิบัติตามแผน PM ที่กำหนดไว้ 3. ดูแล จัดเก็บเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. รับผิดชอบการบันทึกการปฏิบัติงานลงในแบบฟอร์ม 5. งานโครงการตามโปรเจคต่างๆ 6. และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.Manage Old Customers and Find New Customers. (Supplement Product) 2. Marketing Activities. 2.1 จัดทำคอนเท็นท์เพื่อเผยแผ่ในช่องทางสื่อการตลาดต่างๆตามแผนที่กำหนด 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ต่างๆ เช่น การออกบูท 2.3 จัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 2.4 จัดเตรียม/จัดทำคู่มือขาย แพคเก็จจิ้ง รวมถึงส่งต่อข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ทีมงานขาย 2.5 ศึกษาข้อมูลตลาด คู่แข่ง เปรียบเทียบ 3.จัดทำรายงานในส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน/ ปุ๋ย ที่รับผิดชอบ 4.Other as per assigned.
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1 งานขาย วางแผนด้านการขาย เพิ่มยอดขายและการตลาด เพื่อผลักดันยอดขาย 2 วิ่งลงพื้นที่ 3 ดูแลลูกค้าเก่า / หาลูกค้าใหม่ 4 ดูแลผลิตภัณฑ์ของบริษัทตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 5 และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
1.Manage Old Customers and Find New Customers. (Supplement Product) 2. Marketing Activities. 2.1 จัดทำคอนเท็นท์เพื่อเผยแผ่ในช่องทางสื่อการตลาดต่างๆตามแผนที่กำหนด 2.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ต่างๆ เช่น การออกบูท 2.3 จัดทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 2.4 จัดเตรียม/จัดทำคู่มือขาย แพคเก็จจิ้ง รวมถึงส่งต่อข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ทีมงานขาย 2.5 ศึกษาข้อมูลตลาด คู่แข่ง เปรียบเทียบ 3.จัดทำรายงานในส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่รับผิดชอบ 4.Other as per assigned. อื่นๆตามที
บริษัท ไว้ท์เครน (วี.88) อะควาเท็ค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.