ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- เข้าช่วยแพทย์ - กดสิว - ทำทรีตเม้นท์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
ตัดต่อ video ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง + ค่าล่วงเวลา + โบนัสพิเศษ
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- ดูแลความสะอาดภายในคลินิก - ล้างจาน ซื้ออาหาร - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13000 - 20000
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- ดูแลเว็บไซต์ - มีความรู้การทำ SEO อย่างดี
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000+
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- งานกราฟฟิกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
1. ร่วมวางแผนและพัฒนากลยุทธ์สำหรับผลิตภัณฑ์ตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัท 2. วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลาดเพื่อติดตามแนวโน้มและความต้องการของผู้บริโภค 3. ประสานงานกับสมาคม และ เอเจนซี่ เพื่อส่งข้อมูลและผลิตสื่อที่ต้องการไปถึงผู้บริโภค 4. จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5. ทำงานร่วมกับทีมฝ่ายขาย เพื่อสร้างแคมเปญส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- เทเลเซลล์ - ติดตามดูแลลูกค้าเก่า - นำเสนอโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์คลินิก
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- ตอบข้อความลูกค้าออนไลน์ - เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของคลินิก - ดูแลหลังการขาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- ตรวจงาน แก้ไขปัญหาภายในทีม - ดูแลภาพรวมของชิ้นงานทั้งหมด - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- ผู้ช่วยส่วนตัว - สามารถขับรถไปทำธุระแทนได้ - จองโรงแรมที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน เปรียบเทียบความคุ้มค่าและราคา - รับส่งแม่บ้าน จ่ายตลาด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด - วางแผนหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง - วางแผนตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย และบริการอย่างรอบคอบ - วางแผนปรับแผนการตลาด ทั้งด้านตัวสินค้า ราคา และโปรโมชั่น - วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ - ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- จัดแคมเปญต่างๆ และสรุปผล - เสนอแนะทีมพัฒนา Product โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- บริหารทีมงาน - ตรวจงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- วางแผนการตลาดด้านดิจิทัลทั้งหมด - บริหารจัดการทีม - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- สร้าง Brand Awareness - สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย - ควบคุมสื่อโซเซียลมีเดียต่างๆ ของบริษัท - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- เขียนแคปชั่นทางช่องทางต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- ตัดต่อคลิป Tiktok - รู้มุมกล้อง ถ่ายวิดิโอ/ภาพนิ่ง - ดูเเลช่องทาง Tiktok - ไลฟ์สด - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- กำหนด Data Sources เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล - รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ - การจัดหาข้อมูลที่ขาดหายไป - กำหนด ตั้งค่า โครงสร้างพื้นฐาน - สร้าง Insight จากข้อมูล และระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้ - สร้าง รายงาน สร้าง Dashboard / Automated Dashboard สำหรับผู้บริหาร และ ทีมงาน - สร้าง Data Visualization จากข้อมูลได้ - มีความเข้าใจในธุรกิจ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ในทางธุรกิจได้ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
- เอาข้อมูลหรือ Data ที่มีความซับซ้อนมานำเสนอให้เข้าใจง่ายขึ้น - เลือกรูปแบบของสื่อให้เหมาะสมข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ธนาธนินกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.