ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1. เข้าวัดพื้นที่หน้างานร่วมกับผู้ควบคุมงาน และ จัดทำ Shop Drawing เพื่อส่งอนุมัติแบบ 2. ตรวจสอบความเกี่ยวข้องกัน (Combine แบบ) และความขัดแย้งของแบบโครงสร้างและแบบสถาปัตย์ 3. จัดทำ As-Built Drawing ให้ถูกต้องตามหน้างานจริงเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า 4. ตรวจสอบปริมาณงานที่หน้างาน ให้เป็นไปตามแบบ
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1) ดูแลและควบคุมการทำงาน โดยเป็นศูนย์กลางของทีมงานช่างทุกทีมให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานที่กำหนด 2) เคลียแบบงานก่อสร้าง ให้ทีมช่าง พร้อมทั้งดูแลและควบคุมการผลิตและติดตั้ง ให้เสร็จตามแผนงานและได้งานที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งมอบงานได้ตามกำหนดระยะเวลา 3) ควบคุมการใช้วัสดุให้อยู่ในปริมาณที่กำหนด และควบคุมค่าใช้จ่ายในโปรเจคที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4) ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน จัดประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้อง และรายงาน Project Manager ตามขั้นตอน 5) จัดทำ Daily Report รายงานคว
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 28,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1) ดูแลและควบคุมการทำงาน โดยเป็นศูนย์กลางของทีมงานช่างทุกทีมให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานที่กำหนด 2) เคลียแบบงานก่อสร้าง ให้ทีมช่าง พร้อมทั้งดูแลและควบคุมการผลิตและติดตั้ง ให้เสร็จตามแผนงานและได้งานที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งมอบงานได้ตามกำหนดระยะเวลา 3) ควบคุมการใช้วัสดุให้อยู่ในปริมาณที่กำหนด และควบคุมค่าใช้จ่ายในโปรเจคที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4) ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน จัดประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้อง และรายงาน Project Manager ตามขั้นตอน 5) จัดทำ Daily Report รายงานคว
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1) วางแผนการขายงานในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยขยายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่และขยายงานในส่วนของลูกค้าปัจจุบัน 2) สร้างความสัมพันธิ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า 3) รับผิดชอบดูแลกลุ่มลูกค้า ทำหน้าติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อดูเเลโปรเจคงานที่ได้รับมอบหมาย 4) ติดต่อประสานเพื่อติดตามการทำงานของโปรเจคที่อยู่ภายใต้การดูเเลรับผิดชอบ โดยประสานงานกับฝ่ายประสานงานโครงการ ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการผลิต ทั้งทีมภายในองค์กรและทีมภายนอกองค์กร 5) ติดต่อประสานงานทั้งทีมภายในองค์กรและทีมภายนอกองค์กรเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งแก้
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1) ทำหน้าติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อดูเเลโปรเจคงานที่ได้รับมอบหมาย 2) ติดต่อประสานเพื่อติดตามการทำงานของโปรเจคที่อยู่ภายใต้การดูเเลรับผิดชอบ โดยประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายการผลิต ทั้งทีมภายในองค์กรและทีมภายนอกองค์กร 3) ติดต่อประสานงานทั้งทีมภายในองค์กรและทีมภายนอกองค์กรเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้ดี 4) จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคงาน และสรุปการทำงานให้หัวหน้าฝ่าย 5) เปิดใบเสนอราคาในงานที่ดูเเลรับผิดชอบ 6) งานอื่นๆ ตามที่ได้รั
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 22,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
ธุรการการเงินเเะละจัดซื้อ 1) ทำตารางรายการโอนจ่ายชำระสินค้า 2) จัดทำเอกสารบัญชี เช่น หนังสือหัก ณ ที่จ่าย, ใบสำคัญรับ - จ่าย, ใบสำคัญทั่วไปต่างๆ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 3) บันทึกบัญชีด้านรับเเละด้านจ่าย 4) รับวางบิล เเละดูเเลเรื่องงวดชำระเงิน 5) เปิดเอกสาร PO ให้ Supplier 6) เปิดเอกสารงานโครงการในระบบของบริษัท 7) งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
รายละเอียดงาน มีหน้าที่หลักในการวางแผนการทำงาน จัดการ ประสานงาน และควบคุมบริหารโครงการภายใต้การดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการสำเร็จตามความต้องการของลูกค้า บริหารงานภายใต้งบประมาณที่กำหนด ในเวลาที่กำหนด และบริหารทีมงานที่อยู่ภายใต้โครงการทั้งหมดให้ทำงานอย่างถูกต้อง 1) PLANNING AND SCHEDULING: ก่อนก่อสร้าง : ศึกษาวิเคราะห์แบบ และ BOQ วางแผนการก่อสร้าง วางแผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำการประกันภัยก่อสร้าง เตรียมงาน ณ สถานก่อสร้าง Set Out & Site Marking ระหว่างก่อสร้าง : จัดประชุมทีมงานทุกวัน
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 45,000 - 55,000 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.