ประกาศรับสมัครงาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
จัดการงานด้านบัญชีเเละทำหน้าที่ทางธุรการด้วย
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10000-20000
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
จัดการ บริหาร และประสานงาน ท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศ
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 25,000 บาทขึ้นไป ,+ ส่วนแบ่งกำไร
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
- ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทและในเครือ - ทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30 ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,ภงด.3 ,53 - ตรวจสอบเอกสารการซื้อสินค้า - บันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ - ตรวจนับสต๊อกประจำเดือน พร้อมสรุปรายงานสินค้าขาด/เกิน - วิเคราะห์รายการค้าและทะเบียนทรัพย์สิน
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000++ ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
-จัดการงานด้านบัญชี -ดูเเลงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ -จัดการงานด้านเอกสารทั่วไปของบริษัท
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
- จัดหา สินค้าใหม่จากแต่ละที่ - เปรียบเทียบราคา และคุณสมบัติ จากผู้จำหน่ายแต่ละที่ - วางแผน สั่งซื้อสินค้า ให้ทันก่อนสินค้าหมดสต๊อก - วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ และความสามารถ
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
1. บริหารงานบุคคล / วางแผนกำลังคน 2. สรรหาบุคลากร 3. เงินเดือน งานเอกสาร และระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 4. พัฒนาบุคลากร 5. ประเมินผลงาน การมอบรางวัล 6. แรงงานสัมพันธ์ จัดทำกฎระเบียบวินัย / สวัสดิการ
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับความสามารถ และประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
- รับ - ส่งสินค้าจากท่าเรือเข้าโกดังและจัดส่งให้ลูกค้าด้วยรถ เทรเลอร์ และรถพ่วง - ตรวจเช็คและดูแลรักษาสินค้าระหว่างขนส่งให้อยู่ครบตามจำนวน ก่อนเข้าโกดังสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้า - ตรวจเช็คและบำรุงรักษาสภาพรถเพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานรักษาความสะอาดเป็นประจำทุกวัน - ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
- ลงบันทึกบันชีรับ-จ่าย รายการประจำวัน - ตรวจเช็คความถูกต้องเอกสารภายใน (ใบแปรรูป, ใบสั่งซื้อ, ใบส่งของ ฯลฯ) - ตรวจสอบสต๊อกสินค้า - จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : แม่จัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ และประสบการณ์ สามารถเจรจาได้
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
- ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทและในเครือ - ทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30 ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,ภงด.3 ,53 - ตรวจสอบเอกสารการซื้อสินค้า - บันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้อื่นๆ - ตรวจนับสต๊อกประจำเดือน พร้อมสรุปรายงานสินค้าขาด/เกิน - วิเคราะห์รายการค้าและทะเบียนทรัพย์สิน
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,000++ ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
-รับผิดชอบการวางแผนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ -การสรรหาคัดเลือกสายเรือขนส่งรายใหม่ๆ -ติดตามเอกสารการซื้อขายจากจัดซื้อต่างประเทศ ติดตามเอกสารจาก Supplier และเอกสารจากต้นทาง -ติดต่อประสานด้านเอกสารกับสายเรือ และ เอกสารขนส่งให้ Shipping เพื่อใช้ในดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้า และ ตรวจปล่อยสินค้า -ทำประกันสินค้า และ ทำการรายเคลมตู้สินค้า -ทำการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ -ประสานงานกับขนส่งเพื่อทำการขนสินค้าออกจากท่าเรือ -ประสานงานกับโกดังคลังสินค้าเพื่อจัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
- ทำโปรแกรมท่องเที่ยวภายในประเทศ - ติดต่อประสานงาน จัดหาไกด์ ห้องพัก รถเช่า สถานที่ท่องเที่ยว จองต้ํวเครื่องบิน ฯลฯ - ขายตั๋วเครื่องบิน - หากมีความสามารถด้าน อังกฤษ และ ภาษาจีน จะไดัรับการพิจรณาเป็นพิเศษ
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
-เป็นผู้ช่วยคุณหมอสัตวแพทย์ ในการให้คำปรึกษาดูแลสัตว์ -พนักงานขายประจำเครื่องแคชเชียร์ -ดูแล และแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ และประสบการณ์ สามารถเจรจาได้
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
- สรรหาว่าจ้าง ประกาศรับสมัครงาน อัพเดทข้อมูล คัดเลือกผู้สมัครงาน แจ้งนัดสัมภาษณ์งานตามแผนที่กำหนดไว้ บันทึกข้อมูล - ทำเงินเดือน เช็คเวลาทำงาน ตรวจใบลา ตรวจขออนุมัติโอที บันทึกข้อมูล - งานธุรการบุคคลที่เกี่ยวข้อง - งานราชการที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
1.ติดต่อสื่อสารด้านการสั่งซื้อกับSupplier ในต่างประเทศ 2.ประสานงานร่วมกับทีมอื่นๆในการวางแผนจัดซื้อ และการนำเข้า 3.ดูแลSuplierจากต่างประเทศ กรณีSupplierเดินทางมาประเทศไทย หรือต้องเดินทางไปตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ 4.ดูแลเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 30000+
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
- ขายสินค้าอาหารสัตว์ อุปกรณ์สำหรับสัตว์ และยาสำหรับสัตว์ - ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าในร้าน - ขายสินค้า แนะนำสินค้า - คิดเงินเมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้า - วางแผนการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระจายสินค้า
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : แม่จัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
1. ตรวจสอบและดูแล Operating Data ของบัญชีสินค้าคงเหลือให้มีการบันทึกที่เหมาะสมและทันเวลา เช่น การอัปเดตข้อมูลสินค้าคงเหลือในระบบ (ปิดทุน) 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสินค้า และแก้ไขปัญหาความผิดปกติของรายงานสินค้าคงเหลือ 3. สุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทกำหนด 4. ประสานงานกับสาขา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขผลต่างสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ 5. ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการ การจัดประเภทสินค้าเพื่อบันทึกเข้าระบบเมื่อมีการแปรรูป รวมถึงการโอนสินค้า การตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพแก่ผู้เกี่
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
1.จัดเรียงสินค้าในคลังเก็บ 2.ขั้นลงสินค้าให้ลูกค้า 3.ขับรถขนส่ง 4.ตรวจนับสินค้าในคลังเก็บ 5.ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน 6.เก็บเงินลุกค้า 7.ดูแลรักษารถให้สะอาดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 8.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : แม่จัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
หน้าที่รับผิดชอบ - ควบคุมคุณภาพสินค้า , ควบคุมการผลิตสินค้า , การแบ่งบรรจุสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย KPI และนโยบายของบริษัท - จัดทำตัวชี้วัด KPI ของแต่ละแผนกในส่วนของโรงงาน เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งสรุปและนำส่งรายงานประจำเดือน นำเสนอในที่ประชุมประจำเดือน - บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล สินค้าคงคลัง , วัสดุบรรจุภัณฑ์ และคลังวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องและแม่นยำ - ดุแลการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเป็นหัวหน้าทีมของทุกระบบม
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตหนองจอก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
- จัดทำประมาณรายรับ-รายจ่าย - จัดทำแผนการจ่ายเงินต่างประเทศ - ประสานงานกับธนาคาร เกี่ยวกับการจอง FW การเปิด LC - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน T.V.F.(2002) CO., LTD.
- วางแผนการจ่ายเงินค่าสินค้าต่างประเทศ - จัดทำเอกสารโอนเงินต่างประเทศ - ดำเนินการเปิด L/L ได้ถูกต้อง - บันทึกข้อมูลการรับชำระจากลูกหนี้ต่างประเทศ - จัดทำเอกสารรับเงินต่างประเทศ - บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ
T.V.F.(2002) CO., LTD.
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 31 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.