งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
รับผิดชอบงานซ่อมเครื่องจักรหนัก จนแล้วเสร็จ
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- ประสานงานในการดำเนินการจัดฝึกอบรม ในสำนักงานใหญ่และหน่วยงานผลิต ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล - ติดตามผลการฝึกอบรม ประเมินการฝึกอบรม - สร้างความสัมพันธ์ของพนักงาน ให้มีทัศนคติที่ด
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 14,000-17,000
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.ช่างซ่อมบำรุงด้านเครื่องจักรกล 1.1งานซ่อมเครื่องกล ในหน่วยงานผลิต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 1.2งานซ่อมบำรุงเครื่องกล ดูแลรักษาเครื่องกล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 1.3งาน PM เครื่องจัก
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานใหญ่ 2.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10000-11000
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- ดูแลตรวจสอบการบันทึกทางบัญชีของแผนกบัญชีทั่วไป - จัดทำรายการปรับปรุงบัญชีต่างๆให้ถูกต้อง - จัดทำบันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รายได้ค้างรับ - จัดทำ Reconciliation บัญชีต่างๆ ของบริษั
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 22000-30000
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.ดูแล การทำ TRIAL MIX ในส่วนงานวิจัยคอนกรีต 2.งานวิจัยทางด้านตลาดของสินค้าคอนกรีต 3.งานออกแบบระบบ Mix Design คอนกรีต 4.ออกแบบ Mix Design คิดต้นทุนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า 5.พัฒนาคอนกรีตชนิดให
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบงานในหน่วยผลิตและเขตผลิต - ตรวจเช็คการปฎิบัติงานของพนักงานในเขตผลิตที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบดูแลและการผลิตคอนกรีตในเขตผลิตที่รับผิดชอบ - แก้ไขปัญหาต่างๆในเขตผลิต
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.งานด้านจัดทำเอกสารด้านยอดขายคอนกรีต 2.งานประสานงานระหว่างหน่วยงานของบริษัทฯ กับลูกค้า ทางโทรศัพท์ฯ 3.งานประสานงานด้านยอดขายกับ ผู้แทนขายคอนกรีตของบริษัทฯ 4.งานด้านธุรการอื่
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท / วุฒิ ปวส. 13,500 - 14,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.ขับรถกระบะบริการให้กับแผนกซ่อมบำรุงหน่วยผลิต ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2.ดูแลรักษารถยนต์ ให้สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- ควบคุมวางแผนและดูแลประสานงานกับลูกค้าหน้างานต่างๆ - ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพคอนกรีตกับทีมงานและลูกค้า - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องกา
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบงานในหน่วยงานระบบขนส่ง ในโซนที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจเช็คการปฎิบัติงานของพนักงานขับรถในเขตที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบดูแลและการขนส่งคอนกรีตในเขตผลิตที่รับผิดชอบ - แก
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000 บาท
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.รับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกบงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และงานประกันชีวิตหมู่ 2.เช็คสถิติการปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่(ผูู้จัดการ หัวหน้าเขต และพนักงานรายวัน) 3.สรุปรายชื่อพนักง
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.งานด้านดูแล สต๊อก พัสดุ อุปกรณ์ ต่างของบริษัทฯ 2.ทำรายสถิติการเบิกจ่ายของคลังสินค้า เช็ตสต๊อกคงคลัง ทำรายงานสรุป แบบ ราวัน รายอาทิตย์ รายเดือน 3.ทำเรื่องเบิกจ่าย พัสดุ ที่เกี่ยว
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 13,000 บาท
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- ดูแลและตรวจสอบการบันทึกบัญชี ของแผนกบัญชีทั่วไป - ตรวจสอบการทำรายการปรับปรุงบัญชีต่างๆให้ถูกต้อง - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่าย รายได้ค้างรับและกลับรายการบัญชีต่างๆข
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.งานกำกับควบคุมดูแลคามถูกต้องของงานบัญชีในฝ่าย / งานที่ปรึกษาในฝ่ายบัญชี 2.งานวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อการตัดสินใจ 3.งานจัดเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนส
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- ออกรหัสสินทรัพย์ - จัดทำสมุดรายวันเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ - ตรวจเอกสารสินทรัพย์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - คำนวณค่าเสื่อมราคา
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
-เขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้างหน่วยผลิต -อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
ขับรถสอบล้อดัมพ์ขนเศษปูน เศษเหล็ก เศษไม้ ไปทิ้งที่ที่บริษัทจัดหาไว้ ปฏิบัติงานที่หน่วยผลิต หทัยราษฎร์ หรือ ศรีวารีน้อยได้ มีที่พักให้อยู่ฟรี สามารถนำครอบครัวมาอยู่ได้
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
เชื่อมตัดแผ่นเหล็กหรือโลหะตามโครงสร้าง
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 บาท หรือตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- ซ่อมบำรุงดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า PLG ให้พร้อมใช้งาน - ดูแลระบบตู้คอนโทรลไฟฟ้า
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 6 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.