งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.ดูแล จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001 , ISO 14001 และ มอก213-2560โดยทำงานร่วมกับคณะทำงานระบบคุณภาพ 2.ประสานงานการจัดอบรม Internal Audit และเป็น Auditor ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001,ISO 14001 3.รวบรวมข้อมูลและจั
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1. ดำเนินการตัด Stock วัตถุดิบ หิน, ทราย, ปูนซีเมนต์ผง, Fly Asy, น้ำยาผสมคอนกรีตทุกหน่วยผลิต 2. ตรวจสอบและทดสอบการใช้น้ำมันของพนักงานขับรถโม่ และรถบริการอื่นๆ 3. ตรวจสอบและทดสอบหามาตรฐานการ
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13000-15000
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
ติดตามเอกสาร ดำเนินการเรื่องระบบสาธารณูปโภค การจัดทำเอกสารเพื่อชำระค่าใช้จ่ายเช่น ค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าโทรศัพท์ ประสานงานผู้ให้บริการและวางแผนงานแผนกธุรการ ดูแลเอกสารงานต่างๆ
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.บันทึกรับเงินโอนและเช็ค 2.ตัดชำระหนี้ เงินโอนและเช็ค 3.ตั้งหนี้ และตัดชำระหนี้
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.ช่างซ่อมบำรุงด้านเครื่องจักรกล 1.1งานซ่อมเครื่องกล ในหน่วยงานผลิต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 1.2งานซ่อมบำรุงเครื่องกล ดูแลรักษาเครื่องกล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 1.3งาน PM เครื่องจัก
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- ดูแลตรวจสอบการบันทึกทางบัญชีของแผนกบัญชีทั่วไป - จัดทำรายการปรับปรุงบัญชีต่างๆให้ถูกต้อง - จัดทำบันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย/รายได้ค้างรับ - จัดทำ Reconciliation บัญชีต่างๆ ของบริษั
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 22000-30000
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.ดูแล การทำ TRIAL MIX ในส่วนงานวิจัยคอนกรีต 2.งานวิจัยทางด้านตลาดของสินค้าคอนกรีต 3.งานออกแบบระบบ Mix Design คอนกรีต 4.ออกแบบ Mix Design คิดต้นทุนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า 5.พัฒนาคอนกรีตชนิดให
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 2.ช่างช่วงล่าง 3.ช่างเครื่องยนต์ 4.ช่างยาง 5.ช่างเชื่อม 6.ช่างแอร์รถยนต์ (เป็นงานซ่อมบำรุงรถโม่ 10ล้อ) มีทั้งยี่ห้อ UD และ Hino ถ้ามีความรู้ทางด้านช่วงล่างหรือมีประส
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์( สามารถคุยต่อรองระหว่างสัมภาษณ์ได้ )
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- วางระบบและดูแลระบบ งานติดตั้ง CCTV หรือ IT Support ของบริษัทฯ ตรวจเช็คดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ในเรื่องพี้นฐานระบบ Network สามรถติดตั้ง Windows 7,8,
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป หรือ ตามความสามารถ
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.งานด้านจัดทำเอกสารด้านยอดขายคอนกรีต 2.งานประสานงานระหว่างหน่วยงานของบริษัทฯ กับลูกค้า ทางโทรศัพท์ฯ 3.งานประสานงานด้านยอดขายกับ ผู้แทนขายคอนกรีตของบริษัทฯ 4.งานด้านธุรการอื่
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท / วุฒิ ปวส. 13,500 - 14,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
ประสานงานการทดสอบคอนกรีตระหว่างไซส์งานกับสำนักงาน
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.ขับรถกระบะบริการให้กับแผนกซ่อมบำรุงหน่วยผลิต ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2.ดูแลรักษารถยนต์ ให้สะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- ควบคุมวางแผนและดูแลประสานงานกับลูกค้าหน้างานต่างๆ - ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านคุณภาพคอนกรีตกับทีมงานและลูกค้า - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องกา
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบงานในหน่วยงานระบบขนส่ง ในโซนที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจเช็คการปฎิบัติงานของพนักงานขับรถในเขตที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบดูแลและการขนส่งคอนกรีตในเขตผลิตที่รับผิดชอบ - แก
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- สามารถวางระบบและดูแลระบบ งานติดตั้ง CCTV หรือ IT Support ของบริษัทฯ ตรวจเช็คดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ - จบการศึกษาในระดับ ม.3,ม.6, ปวช. ปวส. ป.ตรี หรือมีป
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด สระบุรี   เขต : พระพุทธบาท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป หรือ ตามความสามารถ
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.ควบคุมการออกเช็คและการจ่ายเช็ค 2.งานประสานงานกับคู่ค้า ในการนัดรับ-จ่ายเช็ค 3.งานตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
- ดูแลและตรวจสอบการบันทึกบัญชี ของแผนกบัญชีทั่วไป - ตรวจสอบการทำรายการปรับปรุงบัญชีต่างๆให้ถูกต้อง - บันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่าย รายได้ค้างรับและกลับรายการบัญชีต่างๆข
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
1.งานกำกับควบคุมดูแลคามถูกต้องของงานบัญชีในฝ่าย / งานที่ปรึกษาในฝ่ายบัญชี 2.งานวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อการตัดสินใจ 3.งานจัดเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนส
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
งาน บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
เชื่อมตัดแผ่นเหล็กหรือโลหะตามโครงสร้าง
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 บาท หรือตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 20 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.