งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
*ออกแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทีมขาย *จัดทำเอกสารต่าง ๆ และติดต่อประสานงาน *ขยายฐานลูกค้ามองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ *รักษาฐานลูกค้าเดิม ทำการตลาดแบบCRM *โปรโมทสินค้าของบริษัทใ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000ขึ้นไป
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
ยื่นเอกสารงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดฝึกอบรมได้ด้วยตัวเอง จัดทำหลักสูตรอบรมได้ด้วยตัวเอง
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์การทำงานและตกลง
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
การทำให้สินค้า และบริการใดบริการหนึ่ง เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเครื่องมือหลัก ๆ ได้แก่ เว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ เข้ามาช่วย
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
-ขายและร่วมพัฒนาทีมขายให้มีทักษะมากขึ้น -สามารถเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าได้ดี รักษาฐานลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่ -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประส
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : แล้วแต่ประสบกาณ์
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.มอบหมายหน้าที่ จัดการ ควบคุม สนับสนุน ให้จนท.QA,QCปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 2.จัดการ ควบคุม ให้ จทนท.QA,QCปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 3.ฝีกอบรมและ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
- ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต - ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต - สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายต่างๆ - สามารถสื่อสารหรือถ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.การตรวจนับและการบันทึกข้อมูล 2.จัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าสำเร็จรูปได้ถูกต้อง 3.นับสินค้าคงเหลือประจำวันได้อย่างถูกต้อง 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.คุมเครื่องจักรตีเกลียว หรือหุ้มฉนวนสายไฟฟ้า ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติของฝ่ายผลิต ได้ 2.เขียนรายงานการผลิตประจำวันได้ 3.ตรวจเช็คเครื่องจักรหุ้มฉนวนก่อน-หลังทำงาน 4. ทำงานจันทร
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าแรงงานขั้นต่ำหรือวุฒิการศึกษา9,930,10,000-13,000+ค่าค่ากะ80บาท + ค่าฝีมือช่าง
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพสายไฟฟ้า ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตได้ 2.จัดเตรียมงานตัวอย่างระหว่างผลิตได้ 3.ตรวจรับวัตถุดิบตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบคุณภาพได้ 4.เขีย
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าแรงขั้นต่ำ(ระยะทดลองงาน)มีค่ากะ ผ่านโปรปรับเป็นรายเดือน หรือตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครงาน
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.ตรวจเช็คใบเบิก-รับ-จ่าย กับสินค้าในโกดังสายขดให้ถูกต้องตรงกัน 2.ตรวจนับสินค้าแต่ล่ะวันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 3.สามารถเขียนใบรายงานเอกสารคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)ได้ดี 4.
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
ติดรถส่งสินค้าให้ลูกค้าตามบิลส่งของได้อย่างถูกต้อง งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างงาน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ค่าแรงงานรายวันตามกฎหมายแรงงานกำหนด
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.เช็คเครื่องจักรให้มีสภาพพร้อมทำงานในการเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนการฝ่ายผลิต 2.ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเครื่องจักรลดของเสียในกระบวนการผลิต 3.รายงานการผลิตประจำวัน 4.เรียนรู้ระบ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ระยะทดลองงานเริ่มต้นเดือนที่1 12,500เดือนที่2 13,000 เดือนที่3 14,000 ผ่านโปร15,000บาท+++
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.ตรวจ-นับวัตถุดิบและอุปกรณ์ 2.เช็คStockวัตถุดิบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ 3.เช็คStockสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ 4.สรุปรายงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : รายวัน/รายเดือน ตามวุฒิการศึกษาหรือตามประสบการณ์งานคลังสินค้าสำเร็จรูป
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.ดำเนินการสรรหา,คัดเลือกบุคลากร ตามอัตรากำลังพลและความต้องการของต้นสังกัด 2.ดำเนินการตรวจเช็คเอกสารประกอบการคิดคำนวณเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 3.ดำเนินการจัด
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.ขับรถยนต์ส่งสินค้า สายไฟฟ้า ตามใบส่งของ พร้อมวางบิลเก็บเช็คหรือเงินสดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 2.ดูแลเช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 3.รู้จักเส้นทางและขับขี่ได้อย่างถ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11000++ บาท
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
งาน บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.เก็บผลิตภัณฑ์ตัวอย่างในLineการผลิตมาตรวจสอบ ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต 2.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ประจำวัน 3.จัดทำเอกสารงานQC และ QA ตามที่ได้รับมอบหมายประจำ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 14,000-15,000
วันที่ : 16 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.