1. ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์คุณสมบัติของบุคลากร ให้ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร 2. ต้องมีจิตวิทยาในการเชิญชวนผู้สมัครเข้ามาร่วมงาน 3. สามารถหาช่องทางในการรับสมัครผู้ร่วมงานได้หลายช่องทาง
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
1. ให้บริการ รับ และจ่ายเงินค่าบริการของคนลูกค้า 2. ตรวจสอบเงินสดที่รับ และจ่ายในแต่ละวัน 3. สรุปเงินสดรับ และจ่ายส่งทางบัญชีการเงิน 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
1. ดูแลงานทางด้านการพยาบาล 2. บริการลูกค้าที่เข้ามาทำหัตถกรรมกับทางโรงพยาบาล 3. สามารถทำแผล เย็บแผลได้บ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถทำงานเป็นกะได้
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
ให้คำปรึกษาลูกค้าแผนกผิวพรรณความงาม และแนะนำโปรโมชั่นหรือคอร์สให้กับลูกค้า สามารถปิดการขายได้
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
1. เตรียมความพร้อมก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก และดำเนินการให้ยาระงับความรู้สึก 2. ดูแลเคสศัลยกรรมหลังการให้ยาระงับความรู้สึกจนกระทั่งเคสปลอดภัยในห้องผ่าตัด 3. วัดความดันเลือดและชีพจร สังเกตคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และดูแลออกซิเจนที่ผู้ป่วยได้รับ
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
ตัดต่อลำดับภาพ ตัดต่อวีดีโอ รายการข่าว สร้างสรรค์รายการ คลิปต่างๆ ทำข่าวสาร โปรโมชั่น การตลาดออนไลน์ ออกแบบกราฟฟิค
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
1. ดูแลรับผิดชอบงานตัดต่อคลิปวีดีโอ 2. นำเสนอไอเดีย และสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆ ได้ 3. ช่วยเหลืองานถ่ายภาพในสตูดิโอ 4. มีความรับผิดชอบต่อความมีระเบียบวินัย และมีความประพฤติดี 5. ดำเนินการวางแผนงาน และกำกับดูแลภาพรวมของงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
1. มีประสบการณ์การดูแลคนไข้หลังทำศัลยกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี และสามารถสื่อสารได้ดี 3. มีใจรักการบริการ 4. สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
1. มีความรู้ความเข้าใจการตลาดออนไลน์, FB, Line@, Instagram, Youtube, SEO และอื่นๆ 2. สามารถคิด และเสนอไอเดีย อาทิ Content, Creative ในการทำแคมเปญการตลาดออนไลน์ 3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานผ่านมือถือได้ (Social Network) 4. ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินงานของช่องทางต่างๆ 5. ใช้โปรแกรม Photoshop ได้
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
แต่งหน้า ทำผม และจัดชุด สำหรับถ่ายภาพ
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
- ถ่ายภาพนิ่ง ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ก่อนและหลังผ่าตัด - สามารถถ่ายภาพ จัดองค์ประกอบ จัดแสง มุม รีทัช และไดคัทภาพได้ดี มีมุมมองที่ทันสมัยน่าสนใจ (บริษัทฯ มีสตูดิโอถ่ายภาพให้) - ควบคุม และจัดการผลงานให้สำเร็จตรงต่อเวลามอบหมายงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถอยู่ทำงานกลางคืนได้
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
ทำงาน วันละ 12 ชม.(กะกลางวัน และกะกลางคืน) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ปกป้องดูแลชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างไม่ให้ได้รับความสูญหาย เสียหาย รวมทั้งการป้องกันอัคคีภัย ผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้าม ป้องกันการโจรกรรม และอาชญากรรม การสูญเสียอื่นๆ ตลอดจนความเสียหายต่างๆ ในอันที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างต้องสูญเสียผลประโยชน์ไป ความรับผิดชอบในหน้าที่ 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ บจก. และเชื่อฟังคำสั่งโดยชอบของผู้จัดการโดยเคร่งครัด 2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภ
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
สแกนเอกสารเวชระเบียน
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : รายวันๆ ละ 352 บาท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
1. ดูแลบริหารแผนก After Care ทั้งระบบ 2. ดูแล ติดตาม แก้ไขปัญหาลูกค้าหลังทำศัลยกรรม 3. ให้คำแนะนำก่อนและหลังทำศัลยกรรม 4. สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ติดตามผล ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ 5. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ทำศัลยกรรม หากเกิดปัญหา ต้องสามารถแก้ไขปัญหาใหักับลูกค้า เพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุด 6. ดูแลเรื่องคิวแพทย์ และลูกค้าที่ทำศัลยกรรม 7. ดูแล บริหารทีมที่อยู่ภายใต้การดูแล 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
1.สร้างสรรค์ Content ที่น่าสนใจทั้งคลิปวีดีโอ และภาพนิ่ง ในสื่อ Social Media ทาง Facebook, Youtube และ Tiktok 2.คิดกิจกรรมทางการตลาดของโรงพยาบาล 3.สามารถควบคุม และ-สามารถควบคุม และ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ โทนสี และสไตล์ของคอนเทนต์ที่สร้างขึ้น ใช้ภาษาได้สละสลวย และมีความน่าสนใจใน Content 4.โพสต์คอนเทนท์ตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดการ Engage กับกลุ่มเป้าหมาย 5.วิเคราะห์และสรุปผล รายงานผลการทำคอนเทนต์ และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงเสมอ
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
• จัดหา และติดต่อ Influencer เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเลอลักษณ์ • เจรจาเงื่อนไข และข้อตกลงกับ Influencer เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง • Creative คิดค้น Content ใหม่ๆ สำหรับการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเลอลักษณ์ • ต้อนรับ และดูแล Influencer ตลอดการเข้ารับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ • นำเสนอ Influencer สำหรับการประชาสัมพันธ์ แก่ผู้บริหารในการตัดสินอนุมัติ • ติดต่อประสานงานไปยังสื่อมวลชน รายการต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการประชาสัมพันธ์ • ตรวจสอบ ผลการติดตามการลงรีวิว จากทีมผู้ด
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
• Creative คิดค้น Content ใหม่ๆ สำหรับการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเลอลักษณ์ • ต้อนรับ และดูแล Influencer ตลอดการเข้ารับบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ • ตรวจสอบ ผลการติดตามการลงรีวิว จากทีมผู้ดูแล Influencer • ให้คำปรึกษา ชี้แจง ให้ข้อมูล หรือประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานด้วยความเป็นมิตร เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและองค์กรให้แล้วเสร็จ อย่างเรียบร้อย ราบรื่นตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานนั้นๆ
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.