1. จัดทำเอกสาร file งานต่างๆ 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิเช่น องค์กร , โรงแรม , วิทยากร , ผู้เข้าร่วม) 3. ดูแลลำดับพิธีการ 4. จัดทำเอกสารใบลงทะเบียน 5. สรุปการจัดงาน
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 28 ก.ย. 2565
1. หาข้อมูลเพื่อทำ powerpoint นำเสนอ 2. สรุปการดำเนินงาน ภาย program Microsoft office เช่น Word , powerpoint เป็นต้น 3. ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. บริหารงานเพื่อสนับสนุนโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกา
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 28 ก.ย. 2565
- สามารถขับรถตู้ยุโรปได้ - รับส่งผู้บริหารจากที่พักย่านประเวศไปยังสถานที่ทำงานหรือจุดอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000 - 18000
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก (ลูกค้า) - งานด้านเอกสาร ประสานงานกับส่วนงานภายในองค์กร - สนับสนุนข้อมูล เอกสาร ฝ่ายขาย
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
ทำงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์) เวลาปฎิบัติงาน 08.30 - 18.00 น. ประสานงานติดต่อเอกสาร รับผิดชอบด้านเอกสาร ตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10000-12000
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
1. จัดเตรียมเอกสารด้านธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย 2. key ข้อมุลลงระบบที่ได้จัดเตรียมให้ 3. ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11000-12000
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
1. ขับจักรยานยนต์ส่งเอกสาร วางบิล 2. ขับรถกระบะ รถยนต์ ในการส่งของแก่ลูกค้า
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10000-12000
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
1. ลงระบบ express 2. ออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี / ใบวางบิล 3. ทำใบหัก ณ ที่จ่าย 4. ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี (รายวัน) 5. ติดตามลูกค้า (ค้างรับ/ค้างจ่าย)
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13000-15000
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
บันทึกค่าใช้จ่าย , จัดเก็บบิล , ติดตามงวดการชำระเงินจาก ลูกค้า , สรุปรายรับ-รายจ่าย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้ program express ได้เป็นอย่างดี
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000 ขึ้นไป
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
- จัดหาจัดซื้อสินค้าตามที่ได้รับแจ้ง - เปรียบเทียบราคา - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อทราบความต้องการ - ทำใบเสนอราคา
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000 ขึ้นไป
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
- ออกแบบลักษณะงาน EVENT ต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยควาามคิดสร้างสรรค์
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
1. จัดระบบ stock สินค้า (อุปกรณ์สำนักงาน และ อุปกรณ์ตกแต่งงาน event) 2. ทำการเบิก-จ่ายสินค้า และรับสินค้าเข้า stock
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 8000
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
ดูแลการเบิกอุปกรณ์สำนักงาน ทำบันทึกการเบิกของ-ยืมของ จัดทำสรุปรายงานแนบภาพประกอบ ในส่วนการสนับสนุนงานฝั่ง event
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13000-15000
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
1. ติดต่อประสานงานด้านเอกสารกฎหมาย (เอกสารที่ดิน) 2. ดูแลเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดเตรียมเอกสาร สรุปรายละเอียดข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 บาท (ตามความสามารถ)
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
1. ดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 2. งานด้านคอมพิวเตอร์ ดูแลเพื่อช่วยงานด้านเอกสาร สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว 3. คล่องตัว คล่องแคล่ว ว่องไว กระตือรือร้น มีความรับผิด
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 บาท (ตามความสามารถ)
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
- ขับรถยนต์รับผู้บริหารต่างชาติ (ปรีดีพนมยงค์ - ตึก G tower พระรามเก้า) - ขับรถผู้บริหารต่างชาติ ตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000 บาท
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
มีหน้าที่ทำบัญชีทั่วไป (ที่นอกเหนือจากงาน AP/AR/IC) และงานที่ต้องติดต่อกับภายนอก เช่น กรมสรรพากร (สรุปและนำส่งภาษีทุกประเภท ) จัดทำงบการเงินต่างๆ ดูแลบัญชีในภาพรวม เป็นต้น - ทำ Journal Voucher
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 60,000 - 65,000
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
'- INTERACT DIRECTLY WITH CUSTOMER EITHER BY TELEPHONE, ELECTRONICALLY OR FACE-TO-FACE TO PROVIDE AND PROCESS INFORMATION IN RESPONSE TO INQUIRIES, CONCERNS AND REQUESTS. '- SET UP NEW CUSTOMER ACCOUNTS '- PROCESS THE BOOKING WITH LINERS - PREPARE THE DOCUMENTATIONS (I.E. BOOKING CONFIRMATION, BILL OF LADING, ETC) FOR CUSTOMERS '- MAINTAIN CUSTOMER DATABASE, KEEP RECORDS OF CUSTOMER INTERACTIONS, INQUIRIES AND ACTION TAKENS '- MANAGE ADMINISTRATION '- COMMUNICATE AN
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 20000
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
'- INTERACT DIRECTLY WITH CUSTOMER EITHER BY TELEPHONE RELATING TO DOCUMENT PROCESS. '- SET UP NEW CUSTOMER ACCOUNTS '- PROCESS THE BOOKING WITH LINERS '- PREPARE THE DOCUMENTATIONS (I.E. BOOKING CONFIRMATION, SUBMIT SHIPPING INSTRUCTION, BILL OF LADING, 'SUBMIT AMS, ISF, E-MANIFEST) FOR CUSTOMERS '- MAINTAIN CUSTOMER DATABASE, KEEP RECORDS OF CUSTOMER INTERACTIONS, INQUIRIES AND ACTION TAKENS '- MANAGE ADMINISTRATION '- COMMUNICATE AND COORDINATE WITH INTE
บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 15000
วันที่ : 27 ก.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.