ประกาศรับสมัครงาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
1. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บน Social Media ต่างๆ Facebook ฯลฯ 2. ออกแบบสื่อต่างๆ ภายในองค์กร 3. ออกแบบสื่อการตลาดใหม่ๆ ออกแบบป้าย ออกแบบสื่่อออนไลน์ 4. ออกแบบกราฟฟิก ตามที่ได้รับมอบหมายสำหรับงาน Web
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
เริ่มงานได้ทันที! หน้าที่เตรียมรถยนต์ให้พร้อมสำหรับส่งมอบให้กับลูกค้า ติดตั้งอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ประดับยนต์ต่างๆ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนส่งมอบ ล้างรถ ทำความสะอาดรถยนต์อย่า
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10000-12000
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
เริ่มงานได้ทันที! ช่างยนต์มีประสบการณ์ ทั้งจากค่ายรถยนต์มาสด้าหรือ ยี่ห้ออื่นๆ มีความรู้ความสามารถในการตรวจเช็คอาการรถยนต์ต่างๆ ซ่อมแซม ให้คำแนะนำลูกค้าได้ มีความรับผิดชอบ
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-14,000 บาท
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
เริ่มงานได้เลย!! มีความรู้ความชำนาญในการตรวจเช็คอาการรถยนต์ต่างๆ สามารถซ่อมแซม ให้คำแนะนำลูกค้าได้ มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อสามารถที่จะซ่อมรถยนต์เทคโนโลยีใ
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นกับความสามารถ
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
ควบคุมการเบิกจ่าย เบิกใช้อะไหล่รถยนต์ ดูแลสต๊อกอะไหล่ สั่งซื้ออะไหล่ ทำรายงานซื้อ-ขาย ------ สมัครเลย ------ ***** ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***** เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.00 น. 1.
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10000-15000
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
เริ่มงานได้เลย!! ต้องการหัวหน้าช่างยนต์ มีประสบการณ์ ทั้งจากค่ายรถยนต์มาสด้า และ ฟอร์ด หรือ ยี่ห้ออื่นๆ สามารถคุมแผนกช่างได้ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการตรวจเช็คอ
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
เริ่มงานได้ทันที! เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุสโส ปิดงบบัญชี ดูแลทีมงาน ใช้โปรแกรมบัญชีในการบันทึกข้อมูล วางแผนระบบการทำงานของแผนกบัญชี และแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง ------ สมัครเลย ------ ***** ช่
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
ด่วน เริ่มงานได้เลย!! สามารถบริหารจัดการคิวซ่อมในศูนย์บริการ สามารถบริหารงานซ่อมและช่างให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารกับ
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
เริ่มงานได้ทันที! - จัดทำและควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบความถูกต้อง - จัดเก็บรวบรวมเอกสารทางการเงินเพื่อบันทึกรายการบัญชี - บันทึกรายการทางบัญชีลง
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
เริ่มงานได้ทันที! - การจัดทำใบเสร็จรับเงิน - บันทึกรายรับรายจ่าย - ประสานงานกับพนักงานส่วนอื่นๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ------ สมัครเลย ------ ***** ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
เริ่มงานได้เลย! ต้องการหัวหน้าช่างยนต์ มีประสบการณ์ ทั้งจากค่ายรถยนต์มาสด้า และ ฟอร์ด หรือ ยี่ห้ออื่นๆ สามารถคุมแผนกช่างได้ มีความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถในการตรวจเช็คอา
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นกับความสามารถ
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
ด่วน! หน้าที่เตรียมรถยนต์ให้พร้อมสำหรับส่งมอบให้กับลูกค้า ติดตั้งอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ประดับยนต์ต่างๆ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ล้างรถ ทำความสะอาดรถอย่างไร้ที
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000-12,000
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
ช่างพ่นสี-ขัดสีรถยนต์ ช่างประกอบรถยนต์ ที่มีประสบการณ์ในด้านงานช่างมาก่อน มีความละเอียดปราณีต รักงานช่าง งานประดิษฐ์ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาสูงๆก็สมัครได้ รายได้ดี ------ ส
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10000-18000
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
ช่างโป๊ว รถยนต์ ที่มีประสบการณ์ในด้านงานช่างมาก่อน มีความละเอียดปราณีต รักงานช่าง งานประดิษฐ์ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาสูงๆก็สมัครได้ รายได้ดี ------ สมัครเลย ------ ***** ช่องทางติด
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-18,000 [km
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
-ช่างผสมสีที่มีความสามารถในการผสมสีได้แม่นยำ -เข้าใจหลักการของแม่สี และการผสมสี -สามารถผสมสีรถยนต์ให้ได้ตามมาตรฐานของงาน -มีความปราณีต รักงานช่าง งานประดิษฐ์ -ไม่จำเป็นต้องม
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
ช่างพ่นสี-ขัดสีรถยนต์ ช่างประกอบรถยนต์ ที่มีประสบการณ์ในด้านงานช่างมาก่อน มีความละเอียดปราณีต รักงานช่าง งานประดิษฐ์ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาสูงๆก็สมัครได้ รายได้ดี ------ ส
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000 บาท
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ที่มีประสบการณ์ในด้านงานช่างเคาะมาก่อน มีความละเอียดปราณีต รักงานช่าง งานประดิษฐ์ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาสูงๆก็สมัครได้ รายได้ดี ------ สมัครเลย ------ ***** ช
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000 บาท
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
ช่างประกอบตัวถังรถยนต์ ที่มีประสบการณ์ในด้านงานช่างประกอบมาก่อน มีความละเอียดปราณีต รักงานช่าง งานประดิษฐ์ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาสูงๆก็สมัครได้ ------ สมัครเลย ------ ***** ช่องท
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000 บาท
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
ช่างประกอบตัวถังรถยนต์ ที่มีประสบการณ์ในด้านงานช่างประกอบมาก่อน มีความละเอียดปราณีต รักงานช่าง งานประดิษฐ์ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาสูงๆก็สมัครได้ ------ สมัครเลย ------ ***** ช่องท
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
ตามโครงสร้างบริษัท ขัดสีรถยนต์ ทำความสะอาดชิ้นงาน เก็บรายละเอียดงาน ที่มีประสบการณ์ในด้านงานช่างมาก่อน มีความละเอียดปราณีต รักงานช่าง งานประดิษฐ์ ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึก
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 มิ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.