ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ปฏิบัติงานบัญชี AP - AR - บันทึกบัญชีในระบบ MAC 5 ทั้งระบบ - กระทบยอดบัญชีต่างๆ - จัดทำ ภ.ง.ด.3,53 ภ.พ.30 - รับวางบิล เปิดใบกำกับภาษี - ติดต่อบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ปฏิบัติงานธุรการ - จัดทำเอกสาร รวบรวม และทำรายงานสรุปต่างๆ - ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 21 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เตรียมวัตถุดิบ - แคะทาโกะยากิ - ขายอาหารญี่ปุ่น - จัดเตรียมร้านเพื่อเปิดทำการขาย - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เชียร์ขายสินค้า - รับออเดอร์ลูกค้า - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ - บริการลูกค้า - เก็บร้าน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000-13,000 บาท
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงาน - Training พนักงานเข้าใหม่ มาตรฐานการทำงาน การบริการลูกค้า - จัดตารางทำงาน วันหยุด วันพัก - ติดตาม ประเมินผลการทำงานพนักงาน - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน - ปรับปรุง แก้ไข ระบบการทำงานให้ดีขึ้น - บริการลูกค้า
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม - รับออเดอร์ - เก็บโต๊ะ/จัดโต๊ะ - เช็คบิล/ทอนเงิน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5    อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
1.จัดเตรียมสั่งประมาณการวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อการใช้งานในเเต่ละวัน 2.ประกอบอาหารตามออเดอร์ ครัวร้อน และ เย็น 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 4.สอนงานดูแลพนักงานในร้าน 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- รับออเดอร์ - เสิร์ฟอาหาร - เก็บโต๊ะ / จัดโต๊ะ
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-13,000 บาท
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- จัดทำรายงานยอดขาย สรุปยอดเงินรายรับเงินสด , บัตรเครดิต และรายรับอื่น ๆ - จัดทำรายงานกระทบยอดเงินสด และ บัตรเครดิต - จัดทำรายงานเงินสดย่อยและเช็ค - เดินทางไปสุ่มตรวจการปฏิบัติงาน ที่ร้านสาขาต่าง ๆ และทำการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - จัดทำรายงานและงานเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17,000-18,000
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เสิร์ฟ รับออเดอร์ บริการลูกค้า - แคชเชียร์ คิดเงิน ทอนเงินบริการลูกค้า
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เตรียมวัตถุดิบ - ประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดภายในครัว - ควบคุมดูแลมาตรฐานอาหาร - อื่นๆที่หัวหน้ามอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15,000++
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
1.จัดเตรียมสั่งประมาณการวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อการใช้งานในเเต่ละวัน 2.ประกอบอาหารตามออเดอร์ ครัวร้อน และ เย็น 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 4.สอนงานดูแลพนักงานในร้าน 5.เสิร์ฟ บริการ รับลูกค้า
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ 12000-25000/เดือน
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เชียร์ขายสินค้า ประเภทขนม ผลไม้อบแห้ง ข้าวสาร - ผลิตทองม้วน - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ - บริการลูกค้า - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-25,000 บาท
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ปรุงอาหารญี่ปุ่น - เช็คสต๊อค/สั่งวัตถุดิบ - ดูแลความสะอาด - อื่นๆ
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
-ดูแลการเปิดร้านประจำวัน -ดูแลการปิดร้านประจำวัน -ปฏิบัติงาน ขึ้นปลา แล่ปลา การปรุงเมนุอาหารประจำวันตามออเดอร์ -ดูแลความสะอาดภายในครัว -ดูและวันหมดอายุของใช้ภายในครัว -ดูแลการสั่งวัตถุดิบประจำวัน -สอนงานพนักงานใหม่ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000-15000 ตามตำแหน่งและประสบการณ์
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- รับออเดอร์ , เสิร์ฟอาหาร - เก็บโต๊ะ / จัดโต๊ะ - บริการลูกค้า
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เตรียมวัตถุดิบ - แพ็คของ - หั่นผักวัตถุดิบ - อื่นๆ ที่ได่รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,500-12,000 บาท
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
หัวหน้าสโตร์ ควบคุม,ดูแล พนักงานและสินค้า -นับสต๊อก -ส่งของ -รับของ
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.