ประกาศรับสมัครงาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
งาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
มีหน้าที่หลักในการวางแผน จัดการ ประสานงาน และควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสำเร็จตามความต้องการของลูกค้า เสร็จงานตามเวลา อยู่ในงบประมาณที่กำหนด และผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคนทำงานอย่างถูกต้อง - PLANNING AND SCHEDULING: ก่อนการก่อสร้าง: ศึกษาวิเคราะห์แบบ และ BQ วางแผนการก่อสร้าง วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำการประกันภัยก่อสร้าง เตรียมงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง Set out & Site marking ระหว่างการก่อสร้าง: จัดประชุมกับทีมทุกวันก่อนเริ่มงาน แจกจ่ายแผนงาน ควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เสนอปรับ
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 50,000-70,000
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
1. สำรวจปริมาณงาน และตรวจสอบจากแบบที่ได้รับ (รวมถึงที่ไม่แสดงในแบบแต่จำเป็นต้องมีตามหลักการก่อสร้าง) เพื่อสนับสนุนงานเสนอราคา และการปฎิบัติงานอื่นๆ 2. ตรวจสอบการประเมินราคาของทุกโปรเจคในแต่ละหมวดของทีมงานก่อนการส่งประกวดราคา/ลูกค้า 3. จัดทำเอกสารประกวดราคา และเปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือก Suppliers / Subcontractors 4. จัดทำ BOQ, Cost plan และตรวจสอบสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ร่วมประชุมชี้แจง พร้อมทั้งตอบข้อแบบ/ร่วมกับลูกค้า/ผู้ออกแบบ และ Consult 6. จัดทำ/ร่วมควบคุม งบประมาณโครงการ และติดตาม
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
หน้าที่รับผิดชอบ: 1. กำหนดกลยุทธ์และแผนดำเนินงานของฝ่าย Operation แผนก และหน่วยงานต่างๆ ในความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 2. อำนวยการ และกำกับดูแล ภารกิจ ระบบงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบริหารโครงการ (Project Management) ราบรื่น ลุล่วง แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ ตรงตามแบบ / มาตรฐาน หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า ส่งผลให้การจัดเก็บเงินค่างวด / ค่าจ้างเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลง ครอบคลุมภารกิจ อาทิ 2.1. การวางแผน
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
Foreman/Site Supervisor เป็นศูนย์กลางของการก่อสร้างที่หน้างาน ทำหน้าที่ในการควบคุมช่างและคนงานให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของเนื้องานและแจกจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง ทำหน้าที่ในการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน จัดประชุมกับทีมช่างและรายงาน Project Manager อย่างสม่ำเสมอ Foreman จะต้องสามารถทำได้หลายอย่างพร้อมๆกัน สามารถจัดการกับสถานการณ์กดดันได้ดีและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเข้าใจและเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน 1.PLANNING AN
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-28,000
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท อิวา ดีไซน์ เป็นบริษัทออกแบบและก่อสร้างงานตกแต่งภายใน เน้นงานห้าง งานร้านค้าแบรนด์เนม คุณภาพส่งออก เพิ่งขยายสาขามาจากสิงคโปร์ กำลังเปิดรับ ช่างไม้ ช่างฝีมือ หัวหน้าช่าง ที่มีความรัก มุ่งมั่นและอดทนในงานที่ทำ สามารถส่งไปเรียนรู้งานที่สิงคโปร์ช่วงสั้นๆหากสนใจ ที่นี่เรามีอนาคตให้คุณ ลักษณะงาน ทำงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ในโรงงานและที่ไซต์งาน ทำงานตามแบบ ทำงานให้ได้ตามมาตรฐานสิงคโปร์ สามารถเป็นผู้นำทีมช่างได้
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
1. ทำความเข้าใจกับลักษณะเฉพาะของโครงการ แบบตกแต่งภายในฯ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง Spec วัสดุ ฯลฯ เพื่อวางแผนงาน 2. จัดทำ Shop Drawing เคลียร์แบบ สำหรับงานก่อสร้าง/ตกแต่งภายในฯ ให้ตรงตามแบบ และตามเวลาที่กำหนด 3. สำรวจหน้างานเพื่อตรวจสอบความตรวจสอบแม่นยำ และถูกต้อง 4. จัดทำ As-Built Drawing และ ข้อมูลงานออกแบบฯ ภาพรวมของโครงการ ส่งมอบผู้เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตามเวลาที่กำหนด 5. จัดทำรายการ/ตัวอย่างวัสดุตกแต่งให้เป็นไปตามแบบฯ งบประมาณ และข้อตกลงหรือข้อกำหนดต่างๆ ให้ผู้เก
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
1. ร่วมกำหนดแผนงานการผลิต แผนการใช้วัสดุ และแผนการใช้ยานพาหนะของบริษัท และตารางการทำงานช่างให้สอดคล้องกับแผนงานของหน่วยงานในทุกๆ โครงการ 2. ช่วยประสานงานและสื่อสาร กับบุคคลหรือหน่วยงานภายใน-ภายนอก ที่เกี่ยวข้อง 3. ช่วยดูแล และควบคุมช่าง ให้ปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน กฎระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติงาน และมาตรฐานที่กำหนด โดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพ 4. ดูแลระเบียบวินัยของช่าง และควบคุมค่าล่วงเวลา (OT) และการขาด-ลา-ลาป่วย กับงานด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง 5. ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน-วัดผล และสรุป กำไร-ค่าใช้จ่ายด้านงาน
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.