ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
- มีประสบการณ์การทำความสะอาดบ้าน - ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน - มีใจรักงานบริการ - ซื่อสัตย์ ขยันอดทน
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,000-10,000 บาท
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และนายยามประจำวัน ตามระเบียบของเรือ 2. เป็นพลยามในเวลาเรือจอดและในเวลาเรือเดิน โดยจะต้องรายงานความผิดปกติใดๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 15,000
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-งานด้านกฎหมายของบริษัทฯ -งานเอกสารสัญญาต่าง ๆ ของบริษัท -สามารถทำงานด้านเอกสาร การร่างสัญญาว่าจ้าง สัญญาเอกสารต่าง ๆได้ -ตรวจสอบและบริหารงานด้านกฎหมายและคดีความที่เกี่ยวข้อ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,0000 - 25,000
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการเดินเรือกับนายท่าและแผนกประชาสัมพันธ์แต่ละท่าเรือ 2. จัดทำประกาศข้อมูลการเดินเรือในระบบสารสนเทศของบริษัท 3. ใช้
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 9,750
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. เป็นผู้ดูแล website สำหรับการจัดหางาน 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ website จัดหางานของบริษัท 3. ประสานงานติดต่อผู้ประกอบการหรือผู้หางานเพื่อสมัครเป็นผู้ใช้บริการ website ของบริษัท 4. ดำเน
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ดูแลงานการจัดสายการเดินรถเพื่อขนส่งสินค้า ให้ถูกต้องและตรงเวลา 2. ติดต่อประสานงานพนักงานขับรถ พนักงานขาย และผู้ติดต่อหน้างาน เพื่อให้งานการขนส่งเรียบร้อย 3. ติดต่อประสานงานก
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ควบคุมดูแลการดำเนินการผสมน้ำมันและการจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้การผลิตน้ำมันผสมตามสูตรที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนการผลิตประจำวัน 2. ดูแลการบำรุงรักษาเบื้องต้นกับเครื่องจักร
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000-13,000
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานเชื่อมทั้งหมด - เก็บรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
รับผิดชอบบริหารจัดการงานซ่อมรถยนต์ภายในบริษัท
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-งานซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 2 (ด่วน)   อัตราค่าจ้าง : 9,000 - 10,000  บาท
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-เน้นการทำเงินเดือนพนักงาน (Payroll ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ -จัดทำ ภาษี (ภ.ง.ด 1 ) แบบประกันสังคม -ดำเนินการด้านสวัสดิการของพนักงาน -จัดทำเอกสารด้านงานบุคคลและงานด้านเอกสารทั่วไป -งานอื่นๆ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : 15,000 -25,000
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-สามารถประสานานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ -สามารถทำงานเอกสารต่างๆได้ -สามารถทำงานเกี่ยวกับการประเมินราคางานก่อสร้างได้ -สามารถทำงานภายใต้ความกดดนได้ดี
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,750 - 10,000
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-สามารถควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียดและข้อกำหนดงานก่อสร้าง -สามารถจดบันทึก วิเคราะห์ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาได้ -ตรวจสอบรายการวัสดุ ให้คำแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้อ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-25000
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. บันทึกข้อมูลรายการต่างๆ ได้แก่ บันทึกรายการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ บันทึก SO และออกใบสั่งขาย บันทึก INV ใบสำคัญตั้งหนี้และออกใบแจ้งหนี้ บันทึกรายการใช้น้ำมันในระบบ SPSS บันทึกเงินสด
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,600-10,000
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
ปิดงบการเงินได้ เป็นผู้ทำบัญชีได้ ทำรายงานเสนอผุ้บริหาร บริหารงานด้านบัญชีและการเงินได้
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
- กำหนดเป้าหมายและรับผิดชอบในแผนกปฏิบัติการโรงแรม - ขอบเขตของความรับผิดชอบรวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานที่ - รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงและรัก
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2 (ด่วน)   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. เป็นผู้ประสานงานกับแหล่งการผลิต ตัวแทนจำหน่าย และผู้รับเหมา 2. เป็นผู้จัดทำเอกสารการจัดซื้อ เอกสารการตรวจรับ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. เป็นผู้ประสานงานในการขอราคาขายจา
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,820
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.ดูแลงาน Operation ทุกส่วนของโรงแรม 2.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 3.ทำแผนการตลาด พร้อมกลยุทธ์การขาย ทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาล 4.วิเคราะห์เปรยบเทียบสถานการณ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ให้ความช่วยเหลือและดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสารรวมถึงการขึ้นลงของรถประเภทต่างๆ จากระวางบรรทุกในเรือ 2. รับผิดชอบการใช้หมอนรองล้อรถทุกคนในระวางเรือเมื่อเรือจอดสนิท และดึงหมอ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. รับผิดชอบการปกครองและบังคับบัญชาพนักงานประจำเรือในส่วนที่เป็นช่างกลทั้งหมด รวมถึงจัดทำแผนการเฝ้าระวังเครื่องยนต์เรือ 2. พิจารณาร่วมกับต้นเรือในการจัดพนักงานประจำเรือฝ่า
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 24,000
วันที่ : 13 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 48 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.