ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ ทั้งระบบ ,ประสานงานด้านอื่นตามที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
- ตรวจสอบ/ดูแล/รักษาสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำ/กำกับวิธีการใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกวิธีกับพนักงาน -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1.วางแผนการผลิต จัดลำดับงาน กำลังคนและเวลาในการผลิต 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 3.ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลิตได้ทันตามกำหน
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000 บาท
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
- ตรวจสอบ/ดูแล/รักษาสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ - แนะนำ/กำกับวิธีการใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกวิธีกับพนักงาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
-ขับรถส่งของ กรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัด -จัดส่งสินค้าและดูแลสินค้าให้ถึงที่หมาย -ทำงานล่วงเวลาได้
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 10,000-18,000
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
กรุณาอ่านรายละเอียดลักษณะของงานและคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วน ( มีผู้ใต้บังคับบัญชา 2 คน ) 1. ควบคุมดูแลงานสรรหาและว่าจ้าง, อบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าทำงาน, สัญญาจ้าง, แบบประเมินผลใ
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
ดูแลพนักงานขาย(PC) กำหนดแผนการขาย,แผนการส่งเสิรมการขาย และกลยุทธ์การขายสินค้า ส่งรายงานยอดขายให้ผู้บริหาร
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,500฿+ค่าคอมมิชชัน
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1.แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทและปิดยอดขาย 2.นับสต็อกประจำเดือน/ปี 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด สุพรรณบุรี   เขต : เมืองสุพรรณบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9750 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1.แนะนำผลิตภัณฑ์บริษัทและปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.นับสต็อกประจำเดือน/ปี 3.อื่นๆที่ได้นับมอบหมาย
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9930 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1.แนะนำผลิตภัณฑ์บริษัทและปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.นับสต็อกประจำเดือน/ปี 3.อื่นๆที่ได้นับมอบหมาย
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : พนัสนิคม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10080 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1.แนะนำผลิตภัณฑ์บริษัทและปิดยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด 2.นับสต็อกประจำเดือน/ปี 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ่อทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10080 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1.แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าและปิดยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด 2.นับสต็อกประจำเดือน/ปี 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10080 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1.ขายและแนะนำผลิตภัณฑ์บริษัทและปิดการขาย 2.นับสต็อกประจำเดือน/ปี 3.อื่นๆที่รับได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9720 บาท + คอมมิชชั่น
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1.ขายและแนะนำผลิตภัณฑ์บริษัทและปิดการขาย 2.นับสต็อกประรจำเดือนและปี 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : พระนครศรีอยุธยา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9750 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1.แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทและปิดยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.นับสต็อกประจำเดือน/ปี 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9930+ค่าคอมมิสชั่น
วันที่ : 5 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
-การขายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ -การดูแลสินค้าของบริษัท -การจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,930 +ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 8 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
-มีความสามารถในการขายสินค้าและบริการลูกค้าได้ดี -มีความรับผิดชอบในหน้าที่งานได้ดี -สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,930 +ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 8 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
-ขายสินค้าและบริการได้ดี -มีประสบการณ์ด้านงานขาย -ปฎิบัติงานตามกฎระเบียบบริษัท
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,930฿+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 8 ส.ค. 2565
งาน บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
-งานขายสินค้าและงานบริการได้ดี -ทำตามหน้าที่ได้รับมอบหมายได้ดี -อยู่ในระเบียบบริษัท
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,930฿+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 8 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.