งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
เลื่อยไม้ยางพาราแปรรูป เลื่อยไม้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ,ปรับแก้ไขไม้ยางแปรรูปที่ไม่ได้มาตราฐาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : จำนวนหลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เหมาตามฟุต
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. ควบคุมพนักงานเข้าไม้จัดเรียงบนรางให้เป็นก้อน 2.ควบคุมกระบวนการอัดน้ำยาทั้งหมดไปตามที่ PM กำหนด 3. บันทึกเวลาการใช้อัดน้ำยา การเบิกน้ำยา การผสมน้ำยา 4.การควบคุมการทำงานของพนั
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1. ควบคุมการคัดคุณภาพไม้หลังจากการอัดน้ำยา 2.ตรวจนับจำนวนไม้ พร้อมออกบิลตรวจนับไม้ 3.สุ่มวัดขนาดไม้ลูกค้าทุกราย 4.ควบคุมการทำงานของพนักงานจัดเรียงไม้ให้ถูกต้องตามมาตราฐาน ไม้
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ปฎิบัติงานสำนักงาน ด้านเอกสาร ติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
-เซ็นรับบิลใบรับเชื้อเพลิง -ขับรถโฟล์คลิฟท์รับปีกไม้จากลูกค้า -ขับรถบรรทุก 6,10 ล้อ -ดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็คเบื้องต้นของตัวเครื่องจักรและรถทุกชนิดที่ใช้งาน -ขับรถบรรทุกสิบล้อ บ
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : (รายวัน)
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ขับรถตัก -ขับเคลนคีบไม้ -ขับรถบรรทุก 10 ล้อ -ดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็คเบื้องต้นของตัวเครื่องจักรและรถทุกชนิดที่ใช้งาน -ทำความสะอาดระบบลำเลียงเชื้อเพลิงตลอดจนเครื่องจักรในไลน์ผล
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1.ขับรถแม็คโครรับรากไม้จากลูกค้า 2.คีบรากไม้ใส่รถบรรทุกสิบล้อ 3.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่หัวหน้างานมอบหมายให้รับผิดชอบ 4.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : รายวัน
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
- ปฎิบัติงานช่างเชื่อมในโรงงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ขับรถโฟล์คลิฟท์ในโรงงาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1.ทำการป้อนเชื้อเพลิงเข้าสู่กระบวนการผลิตตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา 2.ทำความสะอาดระบบลำเลียงเชื้อเพลิงเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง 3.ดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็คเบ
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
สุ่มตรวจสอบคุณภาพไม้หลังจากการเลื่อย
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : คลองหอยโข่ง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ลักษณะงาน 1.บันทึกใบสำคัญซื้อและค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการส่งออก 2.จัดทำใบสำคัญจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปหและค่าใช้จ่ายในการส่งออก 3.จัดทำภาษีหัก ณ. ที่จ่ายเก็บสำเนาเข้าแฟ
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
1.ดูแลระบบภายในบริษัทและวิเคราะห์พัฒนาระบบของบริษัท 2.ให้คำแนะนำกับ USER และจัดทำคู่มือการใช้งานของระบบบริษัท 3. มีความรู้ความสามารถในด้าน Databaseและจัดการฐานข้อมูลได้เช่น MySQL Server 4.งานอ
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.