งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
ตรวจนับสินค้าและเช็คคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนทำการจัดส่งให้ลูกค้า รับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าจากคลังสินค้าและจัดสินค้าขึ้นรถขนส่งสินค้า เพื่อเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับพนั
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. การควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 2. การควบคุมการผลิต 3. การดูแลการนำเข้าวัตถุดิบ 4. การดูแลเครื่องมืออุปกรณ์
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. ด้านการควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 2. ด้านการควบคุมการผลิต 3. ด้านการควบคุมเครื่องจักร
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 6   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. ด้านงานขับรถ-ส่งสินค้า 2. ด้านงานดูแลบำรุงรักษารถเบื้องต้น
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. งานแก้ไขเปลี่ยนแบบ/ออกแบบ 2. งานซ่อมแซม และเปลี่ยนพิมพ์ 3. งานบำรุงรักษาทั่วไป
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
ดูแลด้านการซ่อมบำรุงรักษา ระบบไฟ เครื่องจักรกล เครื่องฉีดพลาสติก
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ ซ่อมเครื่องจักรที่ได้รับหมอบหมาย ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในการผลิต
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1.จัดทำเอกสาร ดูแลระบบ QCC,5ส,ISO และความปลอดภัยฯอนุรักษ์พลังงาน 2.เป็นผู้ช่วย ติดตาม ประเมินผล บริหารระบบ QCC,5ส,ISO และความปลอดภัยฯ อนุรักษ์พลังงาน รายงานผลการดำเนินงานตามรอบที่ระบุไว้ในK
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
- รับผิดชอบในการเขียนแบบและควบคุมเครื่อง CNC สำหรับจัดทำบล็อกพิมพ์ทอง (Aspire) - ออกแบบ / ประกอบบล็อกสกรีนตัวอักษรตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. รับผิดชอบในการจัดทำ ดูแล ควบคุมระบบเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2. ดำเนินงานที่ระบบ ISO9001 กำหนด 3. รวบรวมวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน 4. ควบคุม ตรวจสอบ ให
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1.ควบคุมการรับเข้า-จ่ายออก วัตถุดิบ 2.ควบคุมการผสมวัตถุดิบ 3.บริหารการทำงาน
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. ออกแบบดีไซต์ตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริหาร 2. ตรวจแบบและทำข้อมูลเพื่อใช้ในการเปิดแม่พิมพ์ 3. เขียนแบบอะไหล่เครื่องจักร
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
- คีย์ข้อมูลของหน่วยงานขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. รับผิดชอบการดูแล ควบคุมการผลิตโรงผลิต 4 (เป่า รีด หลอม บดและไม้เทียม และควบคุมติดตามเอกสารเกี่ยวเนื่อง 2. ติดตามควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามแผนการผลิต 3. สรุปรายงานประจำวัน
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. รับผิดชอบด้านงานเบิก-จ่ายสีในการนำมาใช้ในการผลิตสินค้า 2. ตรวจสอบยอดคงเหลืออยู่ในStock,ยอดวัตถุดิบที่มีอยู่รายวัน รวมถึงคุณภาพสี 3. จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาตร
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามยอด 2. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 3. ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานผลิต
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและซ่อมบำรุงไฟฟ้า รวมถึงติดตามงานให้แล้วเสร็จ เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1. ชี้แจงกระบวนการทำงานให้กับพนักงาน 2. ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
ควบคุมการพิมพ์ทอง ตรวจสอบการผลิต รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มี.ค. 2566
งาน บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
QC ตรวจสอบ วัตถุดิบเข้าและผลิตในระบบ จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแล บริหาร เครื่องใช้อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ (Lab) วิจัยและพัฒนาสูตรวัตถุดิบตามโจทย์ที่ได้รับมอบหม
บริษัท วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 มี.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.