ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
1. ให้ข้อมูล นำเสนอสินค้า บริการของทางบริษัท และปิดการขาย 2. รับ Order การสั่งสินค้าจากลูกค้า 3. จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า 3. ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทางโรงงาน เพื่อทำการสั่งผลิตสินค้า 4. ตรวจสอบสต๊อกสินค้าเข้าออก 5. ให้บริการหลังการขายให้กับลูกค้า 6. หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามหัวหน้างานมอบหมาย
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
- บริหารงานขายด้วยผลงาน Performance Management - พัฒนาศักยภาพ และทักษะของพนักงานขาย ให้เป็นไปตามที่ต้องการ - ควบคุมงบประมาณงานขาย ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมาย - วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสทางการขาย เพื่อบริหารการขายทั้งเชิงรับ และเชิงรุก - เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม - บริหารความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการบริการงานขายที่เป็นเลิศ - พัฒนาโครงสร้างการขายแบบสาขา เพื่อประสิทธภาพการทำงานสูงสุด
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 50,000 บาท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
- ดูแล และวางแผนการจัดทำคอนเทนท์ทาง Social Media ต่างๆของบริษัท เช่น Facebook , Instagram , Youtube, Tiktok เป็นต้น - ติดตาม วิเคราะห์ ผลลัพท์จากทำคอนเทนท์ - ดูแลโปรเจกต์ แคมเปญ โปรโมชั่น ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ - ทำงานร่วมกับทีมกราฟฟิกและทีมขาย - จัดทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดีย รายสัปดาห์/รายเดือน - หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 - 22,000 บาท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
- ออกแบบ Window Display, Planogram ให้เป็นไปตามธีมที่ได้รับมอบหมาย - ลงหน้างานเพื่อควบคุมการติดตั้ง และตรวจงาน - ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ, Merchandise, การตลาด และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำมาตรฐานการจัดร้าน ฝึกสอนและให้คำปรึกษาการจัดร้านแก่พนักงานขาย - ตรวจภาพลักษณ์ร้านค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ - ดูแลการจัดแสดงสินค้าภายในร้าน ประจำสาขา ให้เป็นไปตามคอนเซปต์ที่บริษัทฯกำหนด - ออกแบบการจัดโชว์สินค้าภายในร้าน จัดเสื้อผ้า Mix&Match เข้าใจคอนเซปต์ของเสื้อผ้า - จัดตกแต่ง Visual Merchandi
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 22,000 - 28,000 บาท
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
1. ดูแล วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหางานระบบ Application ต่างๆของบริษัท ให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที 2. ทำงานและประสานงานกับ Vendor ผู้พัฒนา Application ของบริษัท ทั้งเรื่องการปรับปรุงระบบหรือพัฒนาระบบขึ้นใหม่ให้ตรงแผนที่กำหนด 3. ช่วยสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ เรื่องการใช้งาน Application ของบริษัท การแก้ปัญหาการใช้งานและให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้าน Hardware ร่วมกับทีม IT ของบริษัท
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
ดูแลระบบคุณภาพ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO9001:2015 ร่วมวางแผน และกำหนดกลยุทธในระบบคุณภาพ เป็น Lead Internal Auditor ดูแล และรับผิดชอบการป้องกัน และแก้ปัญหาข้อร้องเรียนลูกค้า
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : พนมทวน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 24000-28000 /เดือน
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
1.ดำเนินการออกแบบ /ตราฟท์โลโก้ที่ด้รับจากลูกค้า เพื่อจำลองลงในแบบเสื้อ 2.ตำเนินการจัดทำกราฟิก โตยจำลองการจัดวางโลโก้ของลูกค้าลงบนสินค้า เพื่อเป็นแบบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต 3.ตำเนินการแบบงานสกรีน Sub limation บนเสื้อกี่ฬาด้วยโปรแกรม Adobe I|lustrator (AI) 4.ตำเนินการประสานงานกับพนักงานขายเพื่อให้ได้แบบตรงตามที่ลูกค้าต้องการ 5. และงานอื่น ๆที่ต้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : พนมทวน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
- แนะนำสินค้า โปรโมชั่น ผ่านช่องทางการขายของทางบริษัท - ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต - จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า - ดูแลและให้บริการหลังการขาย - จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 -20,000 ยังไม่รวมค่าคอม
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
1. คิดและผลิตสื่อ สร้างสรรค์ Content ที่น่าสนใจทั้งคลิปวีดีโอ และภาพนิ่ง ในสื่อ Social Media 2. เขียน Storyboard พร้อมบรีฟงาน ช่างภาพ และตัดต่อ 3. สามาใช้โปรแกรมตัดต่อคลิปเบื้องต้นได้ เช่น CAPCUT หรือโปรแกรมอื่นๆที่ใช้งานผ่านมือถือได้ง่ายๆ 4. คิดแคปชั่น คอนเทนท์ต่างๆ เพื่อโพสต์ลงสื่อโซเชียลของบริษัท 5. มีความรู้ทาง Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. สามารถทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี 7. นำเสนอกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง แคมเปญ โปรโมชั่นต่างๆ ที่สนับสนุนช่องทางขาย E-Commerce 8
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000-20,000 บาท
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
- ตรวจนับและตรวจสอบสินค้าคงเหลือตามสาขาขาย และคลังสินค้าพร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุผลต่างที่เกิดขึ้นจากการตรวจนับ - ทำการสรุปผลพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการเพื่อให้ปริมาณคงเหลือในระบบ มีความถูกต้องรวมถึงการปรับปรุงสินค้าต่างๆในระบบ - หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
- อ่านใบงานตรวจสอบกับงานจริงและแบบตีบล็อกได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง - ปักงานจริงตามใบงานที่ระบุได้ถูกต้องครบถ้วนและสวยงาม - ตรวจสอบงานปักของตนเองตัดกระดาษกาวและขี้ไหมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานต่อไป
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : พนมทวน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
- นำเสนอไอเดียและจัดทำ content ตาม Social Media ต่างๆของบริษัท - มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ Social Media เป็นอย่างดี - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในส่วนการการตลาด
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
1.สามารถทำงานเอกสารและใช้คอมพิวเตอร์ได้ 2.งานธุรการ / งานฝ่ายผลิต / อื่นๆ ที่ผู้พิการสามารถทำได้ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ที่ผู้พิการสามารถทำได้
บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : พนมทวน
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 20 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.