งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
ปฎิบัติงานตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
ตรวจเช็ค และดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน สามารถติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักร ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เมื่อเกิดปัญหา
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จัดทำวาระการประชุมและทำรายงานการประชุม ติดต่อประสานงานกับองค์กรและลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนออนุมัติ งานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
-บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท -สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร -ประสานงานกั
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ติดตั้งและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าในโรงงาน - ดูแลการทำงานของเครื่องจักรเบื้องต้น
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- เลื่อยไม้ตามแผนของบริษัท - มีประสบการณ์ และความชำนาญในการเลื่อยไม้ - นายม้า, หางผ่า, หางซอย, คิวซี
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 40   อัตราค่าจ้าง : ตามผลงาน
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
-ขับรถโฟร์คลิฟท์เพื่อขนย้ายไม้, พาเลทไม้ -จัดวางพาเลทไม้ จัดสรรพื้นที่ -ตรวจเช็คสภาพรถโฟร์คลิฟท์ก่อนใช้งาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
1.ร่วมวางแผนการตรวจสอบ และพัฒนาแผนการตรวจสอบ 2.กำหนด Audit programวิธีการตรวจสอบ การเก็บรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ ตามขอบเขตการตรวจสอบและวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และสามารถดำเนินการตรวจสอ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- รับผิดชอบในการดูแลรถของบริษัท (ประกันรถยนต์,ภาษีรถยนต์,การซ่อมบำรุงรถยนต์) - รับผิดชอบงานสวัสดิการของบริษัท เช่น บ้านพักพนักงาน รถรับส่งพนักงาน ชุดยูนิฟอร์ม - ให้การสนับสนุน ดู
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- วิเคราะห์และควบคุมต้นทุนของโครงการ - สร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - รายงานการปรับปรุงรายสัปดาห์และรายเดื
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนและการจัดการงานออกแบบของแผนกวิศวกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านการทำงานของเครื่องจักรและผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี - บริหารจัดการวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต - ดูแลการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
1.ให้การพยาบาลตามหลักการประกอบวิชาชีพพยาบาลอย่างถูกต้องเหมาะสม 2.ปฏิบัติงานประจำห้องพยาบาลของบริษัทและภายในโรงงาน เพื่อปฐมพยาบาล ดูแลรักษาในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือเ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง   เขต : รัษฎา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
-วางแผน ควบคุม ดูแลงานบัญชีต้นทุนผลิต ต้นทุนมาตรฐาน -จัดทำข้อมูลสินค้าคงเหลือและการคำนวณต้นทุนสินค้า รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือและการกระทบยอด -วางแผนเ
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง/ตามความสามารถ
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.