Support Program ดูและระบบ Net work Online ประสานงานต่างๆ
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ -ตรวจเช็คสินค้า และ เอกสาร ให้ถูกต้อง -ตรวจสภาพรถ ก่อนการใช้งาน -ดูแล บำรุงรักษารถตามรอบ -ขับรถส่งสินค้า -ส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา และ ถูกต้อง -จัดเก็บ จ่าย ว
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12000-18000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
จัดทำเอกสารบัญชี บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี จัดเก็บเอกสาร Support กิจกรรมส่งเสริมการขาย Audit สินค้า ขนส่ง สต็อก สาขา หรือหน้าร้านได้
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ขายสินค้า แนะนำสินค้า ดูแลและให้บริการลูกค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลหน้าร้าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 11000-18000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ขายสินค้า แนะนำสินค้า ดูแลและให้บริการลูกค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลหน้าร้าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000-18,000 บาท
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ควบคุม ดูแล แก้ปัญหา ทีมขาย และ หน้าร้าน ประสานงานสาขา และ หน้าร้าน ผลักดันยอดขาย ติดตามความเคลื่อนไหว ตรวจสาขา และ ตรวจรับสินค้า สนับสนุนและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15000-25000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ขายสินค้า แนะนำสินค้า ดูแลและให้บริการลูกค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลหน้าร้าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11000-20000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ - รับเข้า จัดเก็บ และ เบิก จ่ายสินค้าตามออเดอร์ - จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ - ดูแลและรักษาความสะอาดของสินค้าและพื้นที่ - จัดทำเอกสารหรือบิลที่เกี่ยวข้อ
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 11000-15000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
จัดเรียงสินค้า เติมสินค้า ดูแลหน้าร้าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12000 - 15000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ประจำตู้ปากกา P/C ในเซ็นทรัลลาดพร้าว ขายสินค้า ดูแลลูกค้า ดูแลสินค้าและจัดเรียงสินค้า
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000-20000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ขายสินค้า แนะนำสินค้า ดูแลและให้บริการลูกค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลหน้าร้าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11000-15000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ขายสินค้า แนะนำสินค้า ดูแลและให้บริการลูกค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลหน้าร้าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 11000-15000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ขายสินค้า แนะนำสินค้า ดูแลและให้บริการลูกค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลหน้าร้าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11000-18000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ขายสินค้า แนะนำสินค้า ดูแลและให้บริการลูกค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลหน้าร้าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11000-15000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ขายสินค้า แนะนำสินค้า ดูแลและให้บริการลูกค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลหน้าร้าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11000-15000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ขายสินค้า แนะนำสินค้า ดูแลและให้บริการลูกค้า จัดเรียงสินค้า ดูแลหน้าร้าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11000-15000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ดูแล ติดตามลูกค้าเก่า เปิดฐานลูกค้าใหม่ นำเสนอสินค้าและขาย ผลักดันยอดขาย ติดตามความเคลื่อนไหว หาช่องทางใหม่ๆในการขายเพิ่ม สนับสนุนและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15000-20000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
วางระบบบัญชี และวางแผนภาษีได้ จัดทำงบการเงินให้ทันตามรอบ เดือน ไตรมาส ปี วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ทราบผลประกอบการ ควบคุมดูแลและบริหารด้านการเงิน และ Cash Flow ควบคุมดูแล จัดทำระ
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30000 - 70000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
จัดทำเอกสารบัญชี บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี จัดเก็บเอกสาร Support กิจกรรมส่งเสริมการขาย Audit สินค้า ขนส่ง สต็อก สาขา หรือหน้าร้านได้
บริษัท เอช.เอช.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13000-18000
วันที่ : 1 ธ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 33 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.