งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
1. ดูแลเอกสารต่างๆของสาขา เช่น ใบกำกับภาษี ใบรายงานการขาย สรุปยอดขาย และเอกสารอื่นๆของสาขา 2. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
1. ดูแลเอกสารต่างๆของสาขา เช่น ใบกำกับภาษี ใบรายงานการขาย สรุปยอดขาย และเอกสารอื่นๆของสาขา 2. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ   เขต : เมืองชัยภูมิ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000
วันที่ : 27 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
-ดูแลเกี่ยวกับกฎระเบียบของพนักงานในองค์กร -รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำเอกสาร เช่น หนังสือเตือน ประกาศบริษัท รวมถึงฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ตรวจสอบความเรียบร้อย รวมถึงพื้นที่การทำงานของบริษัท -หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
ติดต่อลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ จำหน่าย เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 1 (ด่วนมาก)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
ดูแลติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบแอร์ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง *ด่วนมาก*   อัตราค่าจ้าง : 9000 ขึ้นไป
วันที่ : 27 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
1.ออกใบสั่งซื้อสินค้า 2.ติดต่อประสานงานกับ supplier ต่างประเทศ 3.ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า 4.รับเรื่องร้องเรียน แก้ไขปัญหาต่างๆให้ลูกค้า 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 30 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
ทำระบบ Preventive Maintenance ปรับปรุงงานไฟฟ้าในอาคาร และเครื่องจักร
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 ขึ้นไป
วันที่ : 27 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
เบิกของ จ่ายของ เช็คสต็อกสินค้า ตัดสต็อก,ติดรถส่งของตามสาขาต่างจังหวัด
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 4 (ด่วนมาก)   อัตราค่าจ้าง : 325 บาท/วันและมีค่าขนส่ง 50 บาท/วัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
งานระบบไฮดรอลิค ระบบลม ระบบงานประปา และซ่อมระบบกลไกฟันเฟือง ในโรงงาน
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
1.ขับรถยกสินค้าตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 2.บำรุงรักษารถโฟล์คลิฟท์รวมถึงอุปกรณ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 3.ทำรายการใช้รถประจำวัน 4.รายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 5.ให้ความร่วมมือในการนำระบบบริหารคุณภาพ (QMS) และนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
ติดต่อลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ จำหน่าย เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
ติดต่อลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ จำหน่าย เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 1 (ด่วนมาก)   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
1. ประสานงาน ติดต่องานขายกับลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. ออกพื้นที่ดูแลฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มหาลูกค้า 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 2 อัตรา (ด่วนมาก)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
ติดต่อลูกค้าเก่าและใหม่ จำหน่าย เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
1. ดูแลการจัดเก็บ stockสินค้า ให้อยู่ในความเรียบร้อย 2. ตรวจสอบ นับสินค้าขาด-เกิน ตามมารตฐานของบริษัท 3. จัดส่งสินค้าตามร้านช่างหรือกับลูกค้าอื่นๆตามorderสั่ง (มีค่าเที่ยววิ่งรถ)
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : ปลวกแดง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 10,000-12,000 บาท
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
- หาข้อมูลลูกค้าใหม่ - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ - จัดทำข้อมูลลูกค้า - ประเมินศักยภาพของลูกค้า - นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขาย - เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย - เสนอขายสินค้า
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง (ด่วน)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
- ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ ของงานฝ่ายขาย เช่นใบเสนอราคา - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครพนม   เขต : เมืองนครพนม
อัตรา : 2 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครสร้าง
วันที่ : 29 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
-ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ -งานเอกสาร ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 44 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.