ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
รับผิดชอบการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ งานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคของโครงการ และทำงานเอกสารต่างๆในโครงการ
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ไทรน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1. คิด และ นำเสนอคอนเทนต์การตลาดที่ใช้สำหรับสื่อ Online และ Offline 2. ประสานงานกับแผนกกราฟฟิค ในการนำ Contentไปออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 3. ติดตาม สำรวจคู่แข่งขัน 4. อัพเดทเทรน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 5. ร่
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
- ถ่ายงานภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว VDO - ตัดต่อ VDO เพื่อลงในสื่อต่างๆ Youtube, Facebook, IG, Tiktok, Live สด , E-Commerce ของบริษัท - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาทั้งภายใน และภายนอก - จัดทำและออกแบบงานกราฟฟิค รีทัชภาพ
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1. งานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) 2. งานสวัสดิการและผลตอบแทน (Welfare & Compensation) 3. งานฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development) 4. งานกิจกรรมพนักงาน ( Employee Relation) 5. งานการประเมินผลการทำงาน (Performance Appraisal) และงานอื่
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
• ปฏิบัติงานบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องตามารถฐานบัญชี • จัดทำ ตรวจสอบเอกสารรับจ่าย ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน • จัดทำ ยื่นแบบภาษีอากร ให้มีความถูกต้องตามกฎหมายสรรพากร
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
- ออกใบเสร็จและค่าบริการ - เช็คสเตทเม้นท์และใบกำกับให้ร้านค้า - ติดตามยอดชำระจากลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
- บริหารความคืบหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตาม Master Plan - บริหารคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม - บริหารงบประมาณงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - บริหารความเป็นระเบ
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
บริหารยอดขาย และภาพรวมงานโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้ตามเป้าหมาย ตามที่บริษัทกำหนด และดูแลพัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ไทรน้อย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
-บริหารความคืบหน้างานก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน -บริหารคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมก่อสร้างที่กำหนด
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ไทรน้อย
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
-บริหารความคืบหน้างานก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน -บริหารคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมก่อสร้างที่กำหนด
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
รับผิดชอบการควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ งานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคของโครงการ และทำงานเอกสารต่างๆในโครงการ
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
-บริหารความคืบหน้างานก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน -บริหารคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมก่อสร้างที่กำหนด
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
บริหารยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมาย ตามที่บริษัทกำหนด ให้ข้อมูลลูกค้า นำเสนอสินค้า ปิดการขาย และให้ข้อมูลเรื่องการทำสิ
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
- ดำเนินการ แก้ไข ซ่อมแซมบ้าน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.